fbpx

Verojalanjäljen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista.

Verojalanjäljessä ovat mukana sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka jäävät yrityksen kustannuksiksi, kuten yhteisövero ja kiinteistövero. Lisäksi verojalanjälkeen luetaan ne verot ja veronluonteiset maksut, jotka ovat niin sanottuja läpikulkueriä, kuten arvonlisävero, tai jotka yritys pidättää maksamistaan suorituksista ja tilittää edelleen, kuten palkan ennakonpidätys ja lähdeverot.

Yhteistä yrityksen verojalanjälkeen luettaville veroille ja veronluonteisille maksuille on se, että niitä ei olisi syntynyt ilman yritystoimintaa.

KÄYTÄNNÖN OHJEET

Laske verojalanjälkeen kuuluvien veroerien määrät. Liitä laskelmaan tieto siitä, minkä verovuoden verot ovat kyseessä

Toimita laskelma Keskuskauppakamarin assistentti Tanja Arvolalle graafin piirtämiseksi sähköpostiosoitteeseen tanja.arvola@chamber.fi.

Tanja toimittaa verojalanjälkigraafin yritykselle ja kauppakamarille. Kauppakamari käyttää verojalanjälkeä omassa viestinnässään ja ottaa yhteyttä paikalliseen mediaan.

Verojalanjäljen laskemiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää (emmiliina.kujanpaa@chamber.fi, puh. 040 768 0621).

Siirry sisältöön