fbpx

Työnantajat hyödyntävät vain vähän ELY:n tarjoamia yhteishankintakoulutuksia. Kiinnostuksen vähäisyyden arvioidaan johtuvan siitä, etteivät työnantajat tunne koulutuksen tarjoamia kaikkia mahdollisuuksia, vaikka yhteishankintakoulutuksilla yritykset saavat rekrytoitua ja täsmäkoulutettuja juuri sellaisia osaajia, joita tarvitsevat.  Yhteishankintakoulutuksia on kolmen eri tyyppisiä, on rekrykoulutus, täsmäkoulutus ja muutoskoulutus. Nimensä mukaisesti koulutukset sopivat eri elinkaaren vaiheessa oleviin yrityksiin.

Ehkäpä suurin este yhteishankintakoulutuksille on epätietoisuus koulutusten kustannuksista ja byrokratiasta, miten saada koulutus hakuun ja toteutukseen. Yhteishankintakoulutuksen byrokratiaa ei tarvitse pelätä, sillä Lapissakin on koulutusta tarjoavia yrityksiä, jotka huolehtivat asiakkaan puolesta kaiken: koulutuksen suunnittelun, koulutuksen rahoituksen hakemisen, koulutuksen toteutuksen, raportoinnin ja toimivat muutoinkin rekrytoinnin avustamisessa. 

Yhteishankintakoulutus sopii myös pienille yrityksille, sillä koulutuksen käynnistäminen ei vaadi isoja ryhmiä, on kustannustehokasta kouluttamista ja koulutus onnistuu myös ihan yksittäisten henkilöiden osaamisen kehittämiseen. Kouluttautuminen tapahtuu osin kouluttajan toimitiloissa, mutta suurelta osin myös suoraan työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen yritykset saavat tukea kouluttajasta, joka seuraa opiskelijan mukana. Yritysten maksuosuus koulutuskustannuksista on yleensä 30 – 50 % koulutuksen kokonaiskustannuksista. Loput koulutuskustannukset korvataan ELY-keskuksen toimesta. Tyypillisesti yrityksen maksettavaksi jäävä summa opiskelijaa kohden on muutamia kymmeniä euroja per päivä. Kustannusten suuruus riippuu tietenkin alan pääomavaltaisuudesta. Kaivoskoneen kuljettajan koulutus on kalliimpaa kuin vaikka konepajan tuotantohenkilöstön.

Yhteishankinnan toisen keskeisen kohteen muodostavat yrityksen muutostilanteet, jossa esimerkiksi yrityksen tuotantoa esim. digitalisoidaan. Tarvitaan uutta osaamista olemassa olevalle henkilöstölle. Näissäkin tapauksissa alueella toimivat kouluttajat hoitavat koulutuksen suunnittelusta toteutukseen ja hakevat rahoituksen ja huolehtivat raportoinnista, joka on joillekin yhtä kuin byrokratia.

Tilastojenkin mukaan yhteishankintakoulutus on tehokasta, sillä yli 90 prosenttia yhteishankintakoulutukseen osallistuneista työllistyy. Yhteishankintakoulutukset toteutetaan yhteistyössä yrityksen, Te-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Kouluttajat suunnittelevat koulutuksen asiakastarve huomioiden ja toteutamme koulutuksen oppimispaikan vaihdellessa oppilaitoksesta työpaikalle. Eniten yhteishankintakoulutuksia käytetään juuri rekrytointikanavana uuteen työpaikkaan. Koulutukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työpaikan kanssa ja näin jo koulutuksen aikana työntekijä ja työpaikka tulevat tutuksi.

Kari Rekilä
toimitusjohtaja
Redu Edu Oy
kari.rekila@redu.fi

Siirry sisältöön