fbpx

Maapallon keskilämpötila nousee ja toimia ilmastonmuutoksen rajaamiseksi 1,5 asteeseen tarvitaan kaikilla sektoreilla.

YK:n ilmastokokous Glasgow’ssa (31.10.-12.11.2021) vahvisti maiden tavoitetta sitoutua Pariisin ilmastosopimukseen. Ilmastokokouksen tuloksia on sekä kritisoitu että kiitetty. Kokous onnistui vahvistamaan sitoutumista ilmastotavoitteisiin, mutta keräsi kritiikkiä konkretian puutteesta.

Vihreä siirtymä ei ole hokkuspokkustemppu. Toimia tarvitaan niin hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseksi, kuin biodiversiteetin säilyttämiseksi.

Kansallisella tasolla keskustelua on käyty esimerkiksi metsien käytöstä osana EU:n taksonomia-asetusta. Suomen linja asiassa on hyvä: päätösvalta metsätalouden sääntelyssä ei saa siirtyä Euroopan Unionille. Tämä on Lapin näkökulmasta ainoa järkevä linja, vaikka Suomen mielipiteen meneminen läpi EU:n päätöksenteossa on kaikkea muuta kuin varmaa.

Toinen keskustelua herättänyt asia on kansallinen tieliikenteen päästökauppa. Lapin kauppakamari on kritisoinut kansallisia päästökaupparatkaisuja, koska ne heikentävät suomalaisten ja lappilaisten yritysten kilpailukykyä suhteessa muihin Euroopan maihin. Päästökauppa suunnattaisiin tieliikenteen polttoaineen jakelijoille. Ilman kompensaatiojärjestelyitä Lapin teillä kulkevat raskaat ja vähemmän raskaat liikennemuodot joutuisivat pitkien välimatkojen vuoksi maksamaan päästökaupasta kohtuuttoman suuren osan. Kilpailukykymme myös sunteessa Suomen maakuntiin, joissa välimatkat eivät ole pitkiä, heikkenisivät. Tämän osalta ratkaisuja tultaneen näkemään nesi keväänä, jonne Suomen hallitus on lykännyt ratkaisut asiasta

Lapin kauppakamari perää työssä vaikutusten arviointia ja tarkkaa kustannuslaskentaa. Vihreän siirtymän toimenpiteitä ei voi tehdä sokkona ilman elinkeinotoiminnan vaikutusten arviointia. Kansankunnan hyvinvointia ei voi vaarantaa tekemällä äkkiarvaamattomia liikkuja. Paras tavoite saavutetaan harkituilla ja vaikuttavilla toimenpiteillä, joka ei sahaa taloudellisen menestyksen tukirankaa.

Olemme myös kauppakamarina sitoutuneet mukaan talkoisiin. Pyrimme tarjoamaan kaiken avun ja ajantasaisen tiedon jäsenyrityksillemme vihreän siirtymän toteuttamiseksi.

Lapin kauppakamari tarttuu vihreän siirtymän tematiikkaan seuraavin keinoin: 

Hyvää alkanutta joulukuuta kaikille! 

Liisa Ansala 
Toimitusjohtaja 

Siirry sisältöön