fbpx

Väylävirasto on tehnyt esityksen maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivittämisestä. Päivitys liittyy liikenneturvallisuusstrategiaan, jonka mukaan ajonopeuksien laskemista kapeilla teillä selvitetään. Esityksellä olisi merkittävät vaikutukset Lapin liikenteeseen ilman merkittäviä hyötyjä.

Väyläviraston ehdotus vaikuttaa koko Suomen teillä noin 1 800 kilometrin pituudella. Nopeusrajoitus alenisi niillä tieosuuksilla, joissa on yksi ajorata kumpaankin suuntaan ilman keskikaidetta. Näillä alueilla nykyiset 100 km/h nopeusrajoitukset laskisivat 80 km/h:ssa.

Näistä teistä suurin osa sijoittuu Lappiin. Erityisenä kärsijänä on Rovaniemelle ja Rovaniemeltä pois päin suuntautuva liikenne. Myös Lapin matkailukeskusten saavutettavuus heikkenisi. Nopeusrajoitukset olisivat muuttumassa esimerkiksi Rovaniemi–Kittilä–Muonio, Vikajärvi –Kemijärvi, Rovaniemi–Ranua, Rovaniemi–Posio ja Rovaniemi–Pello tieosuuksilla.

Lapin kauppakamari vastustaa nopeusrajoitusten laskemista, koska muutos vaikeuttaa lappilaisten elämää ja yritysten toimintamahdollisuuksia heikentämällä Lapin alueiden saavutettavuutta.

“Tehty ehdotus on alueellisesti epätasa-arvoinen. Suurin osa teistä, joilla nopeusrajoitus muuttuisi, on Lapissa. Täällä välimatkat ovat jo muutoinkin pitkiä. Jos esitys toteutuu sellaisenaan niin Lapissa matka-ajat pitenevät ja saavutettavuus heikkenee. Tämä koskee niin lappilaisten arkea kuin matkailuelinkeinoa ja kevyempiä kuljetuksia tekeviä kuljetusyrityksiä ”, toteaa kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Hanna Baas.

Muutoksia esitetään ilman riittäviä perusteita tai vaikutusten arviointia

Muutoksien perusteluiksi esitetään onnettomuuksien, polttoaine- ja CO2 -päästökustannusten vähentämistä. Väyläviraston ehdotuksessa säästövaikutus on kuitenkin pieni ja uudistuksessa puhutaan nimellisestä 6 miljoonan euron säästöstä. Säätöjen toteutuminen ei ole varmalla pohjalla.

Nopeuksien alentaminen johtaisi todennäköisesti ohitustilanteiden määrän kasvuun ja sitä kautta uudistus lisäisi onnettomuusriskiä. Lapin kauppakamarin arvion mukaan ehdotuksen vaikutus liikenneturvallisuuteen ei ole todennettavissa, mikä heikentää esityksen perusteluiden uskottavuutta.

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta tehokkaimpia toimia ovat tiestön korjausvelan vähentäminen ja riittävä kunnossapito.

Väyläviraston kartta suunnitelluista tieosuuksista, joilla alennetaan nopeuksia.

Miten voit vaikuttaa:

  • Väyläviraston esitys on tulossa julkisesti lausuttavaksi.
  • Ensin järjestetään kaksi sidosryhmätilaisuutta. Lisätietoja löydät Väyläviraston sivulta.
  • Lapin kauppakamarin tietojen mukaan asia tulee lausuttavaksi lausuntopalvelu.fi-sivustolle kesäkuussa.
  • Lapin kauppakamari kehottaa alueen yrityksiä jättämään oman lausuntonsa ja vaikuttamaan käsittelyssä olevaan asiaan.
  • Väyläviraston julkaisu: ”Tarkastelu nopeusrajoitusten vaikutuksista maantieverkolla”

 

Karttakuva: Väyläviraston maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivityksen alueellisesta esittelymateriaalista

Lisätiedot

Vaikuttamisen ja edunvalvonnan johtaja Hanna Baas

Hanna Baas
johtaja – vaikuttaminen ja edunvalvonta
hanna.baas@chamber.fi
040 665 8720

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Siirry sisältöön