fbpx

Liikenne- ja viestintäministeriö neuvottelee Norjan kanssa taksiliikennesopimuksesta. Lapin kauppakamari esitti pyynnöstä ministeriölle näkemyksiä tulevan sopimuksen tavoitteista.

Suomen ja Norjan valtion rajan ylittävästä taksiliikenteestä

Toimiva rajat ylittävä liikenne eri liikennevälineillä tukee pohjoisen ja raja-alueen elinkeinojen kehittymistä ja sujuvaa yhteistyötä. Sekä matkailijoiden että asukkaiden sujuva liikkuminen eri liikennevälinein rajan yli on tärkeää niin matkailuyritysten kuin rajakaupankin toiminnan kannalta. Yleisestikin elinkeinotoimintaa rajoittavaa byrokratiaa tulee pyrkiä välttämään ja rajaesteitä tulee purkaa.

Rajan ylittävän taksiliikenteen sujuvuuden varmistaminen on oleellista alueiden saavutettavuuden kannalta, etenkin kun julkinen liikenne on alueella monin paikoin lähes olematonta. Pohjoisten kuntien alueelle, Utsjoelle, Inariin ja Enontekiölle, saapuvat asiakkaat käyttävät matkustamisessa myös Norjan lentokenttiä. Esimerkiksi Kilpisjärvelle on investoitu hotellikapasiteettiin ja asiakkaita saapuu alueelle Norjan Tromssan lentokentän kautta.

Pohjoisessa myös kehitetään aluetta rajat ylittävänä houkuttelevana matkailualuekokonaisuutena, ja tästä on onnistuneita esimerkkejä mm. Visit Arctic Europe työn puitteissa. Pohjois-Lapissa matkailun alueorganisaatio Lapland North ja Norjassa Visit Kirkenes ovat sopineet yhteistyön tiivistämisestä. Mahdollisimman sujuva liikkuminen rajan yli on avainasemassa ja liikennetarpeet kasvavat yhteistyön tiivistymisen myötä.

Lapin kauppakamarin tiedossa ei ole mitään syitä, jonka perusteella kysymyksissä kuvaillun kaltainen taksiliikenteen salliminen ei olisi tavoiteltavaa. Mielestämme on tarkoituksenmukaista sallia Suomen ja Norjan välillä taksiliikenne mahdollisimman joustavasti. Sallittua tulisi olla taksiliikenne:

  • kotivaltiosta toisen sopimusvaltion alueelle
  • sopimusvaltiosta kotivaltioon, vähintään silloin kun kuljetus tilataan tai jos paikallista taksia ei ole saatavilla. Kun taksi on ensin esim. kuljettanut asiakkaan Suomesta Norjan lentokentälle, on sujuvuuden ja päästövähennysten kannalta tärkeää mahdollistaa asiakkaan ottaminen paluukyydille.
  • kauttakulkumatka kolmanteen maahan
  • kotivaltiosta lähtevä ns. kiertomatka, jossa mukana useampi piste sopimusvaltion alueella

Haluamme myös huomauttaa, että sopimusneuvottelujen aikana rajat ylittävä taksiliikenne tulisi olla mahdollista sopimuksessa tavoiteltavan mallin mukaisesti.

Matkailupalveluyrityksen palvelupaketin osana tapahtuvat kuljetukset Suomen ja Norjan välillä

Kysymys palvelupaketin osana tapahtuvia kuljetuksia koskee erityisesti Suomen pohjoisimmissa kunnissa ja Norjan rajan läheisyydessä toimivia ohjelmapalveluyrityksiä (Utsjoki, Enontekiö, Inari). Etenkin alueella vierailevat kansainväliset matkailijat pitävät rajat ylittäviä retkiä Norjaan ja Jäämeren rannikolle kiinnostavina ja haluavat kokea matkallaan arktisia kohteita valtionrajoista huolimatta. Matkailijat liikkuvat rajan yli molempiin suuntiin, tällä hetkellä Norjasta tulee esimerkiksi revontulimatkailijoita retkille Kilpisjärvelle.

Suomalaiset matkailupalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen retkiä Norjan puolelle. Matkailupalveluyritykset pyrkivät kuljettamaan asiakkaita itse osana palvelupakettia, mutta myös ulkopuolisia henkilöliikennepalveluja tarjoavia yrityksiä käytetään kuljetuksissa. Lapin kauppakamarilla ei ole tarkkaa tietoa yritysten määrästä, mutta karkean arvion mukaan aivan pohjoisimmassa Lapissa olisi muutama kymmenen matkailuyritystä, jotka kuljettavat asiakkaitaan osana palvelupakettia, mahdollisesti myös rajan yli Norjaan. Näiden yritysten toiminnan kannalta Norjan käynnin sisältävät retket voivat olla yksi tärkeistä tulonlähteistä.

Tietoomme ei ole tullut tapauksia, joissa Norjan viranomaiset olisivat puuttuneet suomalaisten yritysten palvelupaketin osana tapahtuviin kuljetuksiin. Ehdotamme kuitenkin, että Suomen ja Norjan väliseen taksiliikennesopimukseen kirjataan, että osana palvelupakettia suomalaiset ohjelmapalveluyritykset saavat kuljettaa asiakkaitaan myös Norjan alueella ilman taksiliikennelupaa, kun kuljetuksen lähtöpaikka on Suomessa. Emme näe esteitä sille, että vastavuoroisesti norjalaisten matkailupalveluyritysten samantapainen kuljetustoiminta voitaisiin sallia Suomessa.

Lisätietoja: Edunvalvontapäällikkö Hanna Baas, hanna.baas@chamber.fi, p. 040 665 8720

Siirry sisältöön