fbpx

Lapin kauppakamarilla on kuusi toimialavaliokuntaa, joissa vaikuttaa yhteensä sata luottamushenkilöä. Helmikuun kokouskierroksella valiokunnissa oli agendalla aiheita aina kansallisen tason strategioista alueen merkittäviin hankkeisiin sekä kestävän kasvun varmistamiseen. Lue tästä jokaisen valiokunnan keskeisimmät teemat.

Teollisuusvaliokunnassa vieraana oli johtava asiantuntija Maija Palmu työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hän esitteli Suomen hallitusohjelman mukaisen teollisuuspolittiisen strategiatyön teemoja ja työn etenemistä. Työ on hyvässä vauhdissa ja kesäkuussa sidosryhmien kuulemista tehdään väliraportin pohjalta. Valiokunnassa käytiin teollisuuspolittiiseen strategiaan liittyen vilkasta keskustelua, jossa nostettiin esiin etenkin kohtuuhintaisen energian saannin turvaamista, ja todettiin, että Pohjois-Ruotsin isot teolliset investoinnit vaikuttavat sähkön saatavuuteen ja hintaan Suomessa. Lisäksi valiokunta painotti teemoina TKI-toiminnan roolia sekä työvoimapulan ratkaisuja.

Liikenne- ja logistiikkavaliokunnan kokouksessa kuultiin ajankohtaiset Lapin liiton suunnittelujohtaja Paula Qvickilta ja aluesuunnittelija Mikko Tervolta. Alustuksen pohjalta keskusteltiin niin tie- kuin raideyhteyksienkin kehittämisestä ja liikenteen rahoituksesta sekä todettiin Lapin liikennejärjestelmän päivitystyön käynnistyminen. Ylijohtaja Jaakko Ylinampa Lapin ELY-keskukselta kertoi Nordic Response sotaharjoituksen vaikutuksista liikenteeseen: tehostettuun kunnossapitoon on varauduttu ja tietyillä osuuksilla rajoitetaan nopeuksia. Meriliikenteessä jäätilanne on haastavin vuosiin ja avustettavat matkat ovat kasvaneet. Lakot ovat hankaloittaneen monen logistiikka-alan yrityksen toimintaa. Sektorin näkymiä piristää matkailun kasvun aiheuttamat liikennetarpeet.

Kaivosvaliokunta kuuli johtavan asiantuntijan Teo Kangaspuntan esityksen Suomen mineraalistrategian laatimisesta. Alatyöryhmien työn on käynnissä ja niiden raportteja odotetaan maaliskuun lopussa. Ministeriön edustajat olivat vastikään tutustumassa Lapin kaivostoimintaan ja alueen näkymiin. Käynnillä nousi esiin vahvasti lupaprosessin kehittämisen tarpeet sekä kaivosten ympärille muodostuvan ekosysteemin merkitys alueella. Toimijoiden kuulumiskierroksella nostettiin esiin niin kehittämisprojekteja ja investointeja kuin sidosryhmätyötä.

Rakentamisen valiokunnassa vierailijana oli johtaja Anu Kärkkäinen Rakennusteollisuus ry:stä esittelemässä rakennuslakiin tekeillä olevan korjaussarjan sekä rakentamiseen liittyvien asetusten valmistelun tilannetta. Valiokunnassa todettiin mm., että rakennusten hiilijalanjäljen laskennassa on oleellista huomioida koko elinkaaren hiilijalanjälki. Valiokunta kuuli myös Kemijoki Oy:n pumppuvoimalahankkeesta sekä Ranuan tuulivoimahankkeiden tilanteesta. Asuntorakentaminen on pysähdyksissä mutta esimerkiksi julkinen rakentaminen ja matkailurakentaminen vetävät kohtuullisen hyvin. Työmarkkinatilannetta ja lakkoja seurataan huolestuneena.

Kauppa- ja palveluvaliokunta sai Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Jouko Kangasniemeltä katsauksen elinkeinoelämän suhdannetilanteeseen. Sen jälkeen käytiin paneelikeskustelu teemalla Kaupan ja palveluiden ala muuttuu – Lappi kasvun edelläkävijä. Ryhmäpäällikkö Mari Vartiainen Koillismaan osuuskaupasta avasi keskustelun osaamistarpeiden muuttumisesta, kauppakeskuspäällikkö Tiia Huikuri kauppakeskuksessa näkyvistä kuluttajatrendeistä ja toimitusjohtaja Toni Kurvinen Arctic Connectilta digitalisaation tuomista tehostusmahdollisuuksista.

Matkailuvaliokunta kävi välitilinpäätöskeskustelun ennätyksellisestä kansainvälisen matkailun talvisesongista. Keskustelua taustoittivat toimitusjohtaja Satu Pesonen Visit Leviltä, hallituksen jäsen Tapani Lappalainen Lapland North Destinationsilta, toiminnanjohtaja Anu Summanen Visit Pyhä-Luostolta. Vilkkaassa keskustelussa puhututti mm. maankäyttö, kestävän kasvun ja sosiaalisen hyväksynnän varmistaminen, uutisoinnin merkitys alan imagolle sekä tietenkin saavutettavuus. Keskusteluun nousi myös Metsähallituksen luontopalveluiden leikkaukset ja niiden kohdentuminen. Matkailuvaliokunta pitää tarpeellisena matkailijamaksun järkevän toteutusmallin selvittämistä sekä Lapin maakunnallisen matkailustrategian päivittämistä.

 

Siirry sisältöön