fbpx

Julkaisut

Lapin kauppakamari julkaisee Lapin elinkeinoja ja alueen toimintaympäristöä käsitteleviä julkaisuja. Aiheena ovat mm. vihreä siirtymä ja vaihtoehtoiset merireitit Itämeren kriisitilanteessa. Täältä löydät kaikki julkaisumme sekä Keskuskauppakamarin valtakunnalliset julkaisut.

 

Lapin kauppakamarin julkaisut

Lapin kauppakamarin vuosikirja 2023–2024

Lapin kauppakamarin vuosikirja 2023–2024

Kirja koostaa päättyneen tilikauden toiminnan keskeiset tunnusmerkit sekä esittelee vuoden 2024 luottamushenkilöt. Lataa vuosikirja   Lue seuraavaksi: Lapin kauppakamari 85 vuotta – jatkuvaa työtä maakunnan elinvoiman eteen
Läntisen teollisuusvyöhykkeen investointien ja liikenteen tulevaisuus

Läntisen teollisuusvyöhykkeen investointien ja liikenteen tulevaisuus

Tulevaisuusorientaatio liikennejärjestelmän kehittämisessä Läntisen teollisuusvyöhykkeen investointien ja liikenteen tulevaisuus -raportti kuvaa teollisuusvyöhykkeen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Läntinen teollisuusvyöhyke on merkittävä talouden kasvun moottori, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia investoinneille ja työllisyydelle. Vyöhyke ulottuu länsirannikolla Turusta Tornioon, ja alue on vahvasti mukana globaaleilla markkinoilla. Lataa raportti
Alternative Maritime Routes

Alternative Maritime Routes

Recent worldwide events have lowered the threshold to challenge freight transport corridors based on stable conditions. Examining various scenarios and their impacts helps to prepare for possible disturbance in the Baltic Sea. This work has considered international freight transport through northern connections and the ability of these connections to respond to changing situations. What if Finland were without a maritime connection is the main question in this report. Download the ...
Vaihtoehtoiset merireitit -selvitys

Vaihtoehtoiset merireitit -selvitys

Suomen sijainti ja sen myötä meriliikenteen merkitys tavaraliikenteelle on usein toistettu fakta. Väestön keskittyminen eteläiseen Suomeen, suurimpien rahtisatamien sijainnit ja rata- ja tieverkon rakenne luovat toimintaympäristön. Viimeaikaiset tapahtumat maailmassa ovat alentaneet kynnystä haastaa stabiileihin oloihin perustuvia tavaraliikenteen kuljetuskäytäviä. Erilaisten skenaarioiden ja niiden vaikutusten tarkastelu auttaa varautumaan mahdollisiin ...
The investment potential of the Northern region

The investment potential of the Northern region

The 'Briefing paper: Investments, Business Outlook, and Potential in the Barents Region' report, released by the Lapland Chamber of Commerce in 2022, presented an overview based on 2021 data concerning investment potential in the Barents region. This report serves as the basis for the current study. ​ The need to update the aforementioned report is evident. The global political and economic landscape has undergone significant changes since 2021, including Russia's actions in Ukraine, ...

Keskuskauppakamarin julkaisut

Naisjohtajakatsaus 1/2024

Naisjohtajakatsaus 1/2024

Naiset pörssiyhtiöiden johdossa – kansainvälinen vertailu Vertailemme tässä katsauksessa naisten osuuksia pörssiyhtiöiden hallituksissa, toimitusjohtajina ja johtoryhmissä eri valtioissa. Vertailumaina ovat muut EU- ja ETA-valtiot sekä Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Lue ...
Neljä teesiä liikenteen tulevaisuudesta

Neljä teesiä liikenteen tulevaisuudesta

Tulevaisuuden liikennejärjestelmää rakennetaan parhaillaan. Tulevaisuuden liikennejärjestelmän tärkein lähtökohta on käyttäjälähtöisyys, kestävyys on sen tärkein päämäärä ja digitalisaatio sen tärkein rakennuselementti. Lue teesit Lisätietoja Johanna Sipola Varatoimitusjohtaja; ...
Maakatsaus: Ranska

Maakatsaus: Ranska

Keskuskauppakamarin maakatsaus keskittyy Ranskaan, globaaliin suurvaltaan, vahvaan Euroopan unionin jäsenmaahan, jolla on tarjota huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä Ranska-maakatsaus avaakin useita mielenkiintoisia toimialoja, joilla kaikenkokoiset suomalaisyritykset ja erilaiset ...
Naisjohtajakatsaus 3/2023

Naisjohtajakatsaus 3/2023

Naiset pörssi- ja First North -yhtiöiden toimitusjohtajina ja johtoryhmissä Tarkastelemme tässä katsauksessa naisten osuutta pörssiyhtiöiden ja ensimmäistä kertaa myös First North -yhtiöiden toimitusjohtajina ja johtoryhmissä. Tarkastelemme myös sitä, missä määrin naiset johtavat liike- tai ...
Suuri veroselvitys 2023

Suuri veroselvitys 2023

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle. Lisäksi selvitys tarjoaa tietoa verotulojen ja siten myös talouden kehityksestä maakunnittain vuosina 2017–2021. Selvityksessä on mukana yhteensä 330 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta ...
Siirry sisältöön