fbpx

VAIKUTTAMISTYÖ

Lapin kauppakamari tekee aktiivista vaikuttamistyötä lappilaisten yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Vaikuttamistyömme perustuu vahvaan verkostoon ja yhteistyöhön niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Lapin kauppakamarilta osallistutaan työryhmiin, julkiseen keskusteluun sekä annetaan lausuntoja ja kannanottoja elinkeinoelämään vaikuttavista suunnitelmista ja lakiesityksistä.

LAPIN KAUPPAKAMARIN VAIKUTTAMISEN KESKEISET TEEMAT 2024

Vuonna 2024 Lapin kauppakamarin vaikuttamisen pääpainoalueet ovat:

 • Vihreä siirtymä ja investointien edistäminen
 • Osaaminen ja työvoima
 • Liikenne ja väylät pohjoisessa
 • Kriisinkestävyys ja vastuullisuus
 • Vahva ja vaikuttava Pohjoinen ohjelma

Vaikuttamistyön konkreettisia sisältöjä käsitellään kauppakamarin valiokunnissa.
Vaikutamme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Katso Lapin kauppakamarin edustukset sivun alalaidasta.

Katse pohjoiseen!

Tutustu Lapin yhteisiin hallitusohjelmatavoitteisiin.

Lapin elinkeinoelämän visio

Vaikuttamistyön taustalla on yhteinen visio.

Lapin kauppakamarin edustukset

 

Lapin kauppakamarilla on edustus lukuisissa eri työryhmissä, neuvottelukunnissa ja eri projektien ohjausryhmissä.

 • Arctic Design Week Advisory Board
 • ELY-keskuksen neuvottelukunta
 • Kolartic CBC 2014–2020 ohjelman seurantakomitea
 • Laajamittaisen maahantulon varautumisen yhteistyöryhmä
 • Lapin AMK:n hallitus
 • Lapin ELVAR -toimikunta
 • Lapin ennakointiverkosto
 • Lapin hyvinvointialueen ohjelmatyön seurantaryhmä
 • Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä
 • Lapin maahanmuuttoasian neuvottelukunta
 • Lapin maakunnan johdon foorumi
 • Lapin työvoima- ja yritysneuvottelukunta
 • Lapin vihreän siirtymän jaosto
 • Maakunnan yhteistyöryhmä
 • Maakuntakaavojen ohjausryhmät: Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 ja Rajapalot kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava
 • Laajamittaisen maahantulon varautumisen yhteistyöryhmä
 • Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman työryhmät (Veto- ja pitovoima, Infra, Osaaminen) 
 • Platform North
 • Pohjois-Suomen ELVAR –toimikunta
 • Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian ohjausryhmä
 • Pohjoiskalotin neuvosto
 • ReduEdu hallitus
 • Seutukuntien kansainvälistymistyöryhmä
 • Suomen Arktinen neuvottelukunta
 • Suomen kauppakamarien toimitusjohtajaverkosto
 • SYP-verkostot
 • Team Finland -alueverkosto

Lapin kauppakamari on asiasta riippuen säännöllisesti kutsuttuna kuultavana esimerkiksi eduskunnan eri valiokunnissa.

Ohjausryhmän jäsenyyksiä useissa maakunnan kehittämisen kannalta tärkeissä hankkeissa.

Edellä listattujen virallisten ryhmien lisäksi kauppakamari vaikuttaa useissa epävirallisissa verkostoissa ja tapahtumissa.

Siirry sisältöön