fbpx

Lapin kauppakamari selvitti päättäjien mielipiteitä Lapista ja sen elinkeinoista. Tulosten mukaan pohjoisen merkityksen tunnistetaan nousseen muuttuneen geopoliittisen tilanteen seurauksena. Nyt Lapilla on vahva ja ymmärrettävä argumentti esimerkiksi pohjoisen väyläinvestointien edistämiseen.

Selvitys tehtiin haastattelemalla eri puolueiden keskeisiä henkilöitä ja elinkeinoelämän vaikuttajatahoja. Selvitys toteutettiin osana Lapin kauppakamarin hallinnoimaa Growth through cooperation -hanketta (EAKR). Tuloksista näkyy, että Lapin asioita tunnistetaan, ja ne kiinnostavat päätöksentekijöitä. Viime talvena laadittu Lapin elinkeinoelämän visio on koettu relevantiksi. Lapin kansanedustajien ammattitaito ja aktiivisuus sai kehuja, ja kansanedustajien pienestä määrästä huolimatta Lappi kuuluu eduskunnassa.

“Lapin liikenneinvestointien käännekohta on käsillä”

Uuden geopoliittisen tilanteen sekä tulevan Nato-jäsenyyden merkitys Lapille herätti haastatteluissa paljon spontaaneja reaktioita ja pohdintaa. Yhteinen kanta on, että tulevaisuudessa yhteistyötä ja yhteyksiä länsinaapureihin on entistä perustellumpaa edistää. Huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta Lapin elinkeinoelämä tarvitsee esimerkiksi selkeää mineraalipolitiikkaa ja energiainvestointien vauhdittamista.

”Turvallisuuspolitiikan muutoksen myötä Lapin liikenneinvestoinneille löytyy nyt enemmän vastakaikua. Maayhteydet Norjaan ja Ruotsiin, sekä konkreettisesti VT 21 ja ratayhteydet rajojen yli on perusteltua nostaa agendalle. Lapin liikenneinvestointien käännekohta on nyt käsillä ja voimme perustella liikenneyhteyksien kehittämisen tarvetta turvallisuuspolitiikan muutoksilla”, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala toteaa.

Lappimielikuvan monipuolistaminen tukisi positiivista kehitystä

Selvityksen mukaan päättäjien spontaanit mielikuvat Lapin elinkeinoista liittyvät hyvin pitkälle matkailuun, ja esimerkiksi kansainvälisyys mielletään lähes ainoastaan matkailun kautta.

Lapin kauppakamarista korostetaan, että vetovoimainen matkailubrändi on Lapille valtava vahvuus, mutta päätöksenteon kannalta monipuolisempi Lappi-kuva olisi aivan oleellinen.

”Matkailumielikuvan rinnalle tulee maakunnan viestinnän ja markkinoinnin keinoin tuoda ymmärrystä Lapin vahvasta teollisesta sektorista ja investointipotentiaalista. Meidän on yhdessä rakennettava selkeät tavat koota ja viestiä faktoja Lapin elinkeinojen tilasta, jotta vaikuttamistyölle on yhteinen tietopohja. Tämä on pohja sille, että Lapille tärkeät asiat muistetaan vielä päätöksenteon hetkellä”, toteaa Ansala.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi, p. 044-5777 514

Selvitys toteutettiin osana Lapin kauppakamarin hallinnoimaa Growth through cooperation -hanketta (EAKR). Selvityksen ja päättäjähaastattelut toteutti kauppakamarin toimeksiannosta Korkia Consulting.

Katso koko selvitysraportti tästä

Kuvalähde: Lapin materiaalipankki/Petri Teppo

Siirry sisältöön