fbpx

Alueen houkuttelevuus, vuokra-asuntopulan ratkaiseminen sekä liikenteen kehittäminen ovat ykkösasioita investointien ja vihreän siirtymän edistämisen kannalta. Rajat ylittävien väylien kehittämisessä tärkeäksi nostettiin yhteys Tromssaan.

Syksyllä Lapin kauppakamarin luottamushenkilöiltä kysyttiin investointien edistämisen toimien priorisoinnista erityisesti Lapissa. Vastauksia saatiin 50 kpl.

Kysely pohjautui kauppakamarin aiemmin julkaistuun selvitykseen vihreän siirtymän investointien pullonkauloista ja niiden ratkaisuista. Selvityksen tuloksena oli viisi suositusta: innovatiiviset ratkaisut työvoimapulaan, alueiden houkuttelevuuden varmistaminen, vihreitä investointeja tukevan säätely-ympäristön kehittäminen, strategisen infrastruktuurin rakentaminen sekä kestävien toimitusketjujen edistäminen.

Nyt teetetyn kyselyn tulosten mukaan alueen houkuttelevuus eli veto- ja pitovoiman varmistaminen nousee ykkösasiaksi. Tärkeimpiä konkreettisia ratkaistavia asioita on vuokra-asuntojen saatavuus ja työpaikkojen löytyminen myös puolisolle. Lapin elinkeinorakenteen monipuolisuus on avainasemassa, kun varmistetaan työmahdollisuuksien mahdollisimman monipuolinen tarjona.

– Vuokra-asuntojen saatavuus alkaa olla jo kasvua rajoittava tekijä. Aiemmin se on koskenut lähinnä talven sesonkityöntekijöitä, mutta nyt vuokra-asunnoista on pulaa ympäri vuoden. Kansallisesti tulisi sopia, miten edistetään vuokra-asumisen rakentamista harvemmin asutuilla alueilla, jotka kuitenkin kärsivät asunto- ja työvoimapulasta, sanoo Lapin kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Hanna Baas.

Pohjoinen ohjelma vahvistamaan investointiympäristöä

Investointeihin liittyvissä viranomaisprosesseissa on puolestaan parannettavaa. Kyselyn tuloksissa näkyy kaavoitus- ja ympäristöluvitusprosessien kestävän investointien kannalta liian kauan. Vihreän siirtymän edistämisessä erityisen tärkeitä ovat teollisuuden ja kaivoshankkeiden luvitusprosessit, joita tulisi nopeuttaa. Hallitusohjelmaan on kirjattu luvituksen uudistaminen. Tähän liittyen ympäristöministeriössä on käynnistetty yhden luukun palvelujen hanke.

Liikenne on avainasemassa myös investointien kannalta. Kyselyn tuloksissa selkeästi tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nostettiin Lapin pääteiden kunto, seuraavilla sijoilla junaliikenne ja raideinfra.

Rajat ylittävän liikenteen kehittäminen länteen on noussut tärkeysjärjestyksessä huoltovarmuuden ja turvallisuuden varmistamisen vuoksi. Lapin kauppakamarin luottamushenkilöille tehdyn kyselyn perusteella tärkeimpänä kehitettävänä yhteytenä pidetään väylää Tromssaan ja seuraavana Narvikiin.

Hallitusohjelmakirjausten mukaisesti Suomelle tullaan laatimaan pohjoinen ohjelma.

– Lapin kauppakamari pitää tärkeänä, että nyt laadittava ohjelma vahvistaa investointien toimintaympäristöä pohjoisessa ja huomio liikenteen kehittämisen sekä osaamisen ja työvoiman riittävyyden varmistamisen, Baas toteaa.

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin.

Lisätietoja
Hanna Baas
edunvalvontapäällikkö
040 665 8720
hanna.baas@chamber.fi

Lapin kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Hanna Baas

Kuva: Jani Seppänen | Vastavalo

Siirry sisältöön