fbpx

Yrittäjä Paula Aikio-Tallgren Torniosta on tänään valittu Keskuskauppakamarin hallitukseen ensi vuoden alusta lukien. Tässä merkittävässä elinkeinoelämän luottamustehtävässä Aikio-Tallgren edustaa koko Pohjois-Suomea.

paula-aikio-tallgren
Aikio-Tallgrenilla (53) on laaja yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kokemus. Hänellä on vähittäis- ja tukkukaupan alan ja maahantuontialan yritys Virvatuli-Valaisimet Oy sekä Tekniset-kodinkonemyymälät Torniossa ja Kemissä. Aikio-Tallgren on Tornion kaupunginvaltuutettu ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on jäsenenä Kuntien takauskeskuksen hallituksessa, Suomalais-ruotsalaisessa rajajokikomissiossa, Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunnassa, Kuntaliiton valtuustossa varajäsenenä sekä jäsenenä Lapin liiton valtuustossa. Paula Aikio-Tallgren on ollut jäsenenä Suomen Yrittäjien hallituksessa ja työvaliokunnassa sekä kasvuyrittäjyyden ja kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtajana, Lapin Yrittäjien hallituksen puheenjohtajana, jäsenenä Finnveran hallintoneuvostossa sekä Taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmässä Team Finlandissa.
Uudessa luottamustehtävässään Aikio-Tallgren haluaa erityisesti korostaa Meri-Lapin merkitystä Lapille ja koko Suomelle, kansainvälisiä mahdollisuuksia ja pohjoismaista yhteistyötä sekä kaupan toimialan kehittämismahdollisuuksia.

– Pohjois-Suomen tulevaisuudesta puhuttaessa Lapin teollisuus on jäänyt osin matkailun varjoon. Kuitenkin 7-8 prosenttia Suomen viennistä lähtee juuri Perämeren pohjukan satamista, sanoo Aikio-Tallgren.

Moni toimiala on tällä hetkellä murroksessa ja Aikio-Tallgren on omassa yritystoiminnassaan kokenut kaupan alan rakennemuutoksen.

– Voimasuhteet valtakunnallisten ketjujen välillä ovat liikkeessä ja vastaavasti erikoiskauppojen määrä erityisesti haja-asutusalueilla vähenee eri puolilla maata.  Kivijalkamyymälöiden on mentävä rohkeasti mukaan verkkokauppaan. Suosimalla suomalaisia verkkokauppoja tuetaan merkittäviä työllisyysvaikutuksia sekä kuljetusten, logistiikan että varastoinnin kautta, Aikio-Tallgren muistuttaa.

Kansainvälistymisessä Aikio-Tallgren näkee kasvun mahdollisuuksia lappilaisille niin lähellä kuin kauempana. Ruotsi on hänen mukaansa luonteva mutta ei mitenkään itsestään selvä markkina-alue.

– Helppouden ansaan ei kannata mennä. Ruotsalaiset ovat kovia kauppamiehiä ja markkina on haasteellinen. Useat lappilaisyritykset ovat etabloituneet Pohjois-Ruotsiin ja kotimarkkinastatus auttaa monin tavoin suomalaisyritystä. Ruotsin korkeampi kuljetustuki on usealle kimmokkeena asettua naapuriin. Tähän on äkkiä saatava korjaus, sanoo Aikio-Tallgren.

Kiina on Lapissa erittäin ajankohtainen sekä kasvavan matkailun että Kemiin ja Kemijärvelle suunniteltujen biotuotantoinvestointien myötä. Aikio-Tallgren on harjoittanut viisitoista vuotta tuontia Kiinasta ja hän näkee maan suomalaisyrityksille realistisena mutta samalla haasteellisena. – Kiinan valtaville markkinoille hakeutuvissa yrityshankkeissa on tärkeää tehdä riittävät rajaukset jo kotimaassa tarpeeksi tiivistettyyn kohderyhmään, fokusoituun asiakassegmenttiin sekä rajattuun maantieteelliseen alueeseen.

Uudessa tehtävässään Aikio-Tallgren aikoo tuoda esille myös meneillään olevan maakuntauudistuksen vaikutuksia yritystoimintaan. – Yritysten kilpailukyvyn ekosysteemit rakennetaan poliittisilla päätöksillä ja siinä koneistossa pitää olla mukana. Poliittisen päätöksenteon tunteminen ja siihen vaikuttaminen on osa yhteiskuntaa. Poliitikoille pitää kertoa selkosuomella miten heidän päätöksensä käytännössä tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaedellytyksiin ja esimerkiksi työllistämiseen.

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki onnittelee Paula Aikio-Tallgrenia valinnasta ja toivottaa hänet entistä aktiivisemmin mukaan myös Lapin kauppakamarin toimintaan. Rautajoki lupaa Lapin kauppakamarin vahvan tuen hänelle valtakunnallisesti merkittävässä elinkeinoelämän tehtävässä.

– Lapin merkitys on suurempi kuin yleensä ymmärretään. Lapin tulevaisuus näyttää tällä hetkellä erinomaiselta ja yrityksillä on loistavat kasvun mahdollisuudet. Tästä kehityksestä hyötyy koko Suomi. Siksi valtakunnan päättäjillä on oltava oikea tilannekuva pohjoisen mahdollisuuksista ja tässä suhteen Aikio-Tallgrenin asema ja tehtävä on tärkeä, toteaa Rautajoki.

 Lisätietoja: Paula Aikio-Tallgren, p. 0400 404 346, Timo Rautajoki, p. 040 551 1289

 

Siirry sisältöön