fbpx

Maanantaina 20.9. kokoontunut Lapin kauppakamarin teollisuusvaliokunta keskusteli Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Woodin alustuksesta ja johdolla EU:n Fit for 55-valmiuspaketin keskeisistä vaikutuksia elinkeinoille Lapissa.  

Lapin elinkeinojen osalta vaikutuksia on tulossa esimerkiksi valmiuspakettiin kuuluvasta päästökaupan laajennuksesta meriliikenteeseen. Talvimerenkululle tulisi tästä huomattavia kustannuksia, ellei talviolosuhteista liikenteelle koituvaa haittaa oteta kompensaatioiden kautta huomioon päästökauppajärjestelmässä. 

Tieliikenteen ja rakennusten päästökauppajärjestelmän on esitetty tulevan käyttöön 2026. Tieliikenne kuuluu jo nyt ns. taakanjakosektoriin ja päästövähennystavoitteita on asetettu sitä kautta. Lisäksi siirtyminen vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja polttoaineen mahdollinen hinnannousu kasvattaa elinkeinokuljetusten kustannuksia. Myös lentoliikenteen päästöoikeuksien ilmaisjaosta on määrä̈ luopua vuoteen 2027 mennessä̈.  

Ilmastopaketin vaikutuksia elinkeinoelämälle ei ole vielä̈ kaikilta osin mahdollista arvioida, koska yksityiskohtaista tietoa toimien kohdentamisesta ja siten kustannuksista ei ole saatavilla. Keskuskauppakamari on laskenut joitakin alustavia omia arvioita ja ne esiteltiin valiokunnalle.  

Valiokunnassa pohdittiin miten teollisuus voi sopeuttaa omaan toimintaansa tulossa oleviin tiukennuksiin, mitä EU:n ulkopuoliset maa linjaavat ja miten se vaikuttaa Suomen ja Lapin kilpailuasetelmaan. Lisäksi tuotiin esille vahva huoli siitä, että Suomi pyrkii tiukempaan linjaan kuin EU:ssa yhteisesti määritellään ja siten heikentää elinkeinojen kilpailukykyä EU:n sisämarkkinoilla.  

Jäsenten ajankohtaiskatsausten perusteella monilla toimijoilla on tällä hetkellä haasteita raaka-aineiden ja komponenttien saannissa ja logistiikkaketjuissa. Yleisesti todettiin, että kysyntätilanne teollisella sektorilla näyttää hyvältä ja vienti vetää.  

*** 

Valiokunnat ovat kauppakamarien vaikuttamistyön ytimessä. Lapin kauppakamarilla on seitsemän valiokuntaa, joissa käsitellään kunkin toimialan kannalta tärkeimpiä kehittämisteemoja ja linjataan yhteistä vaikuttamistyötä. 

Siirry sisältöön