fbpx

Kauppakamarien toukokuun suhdannekyselystä ei löytynyt selkeitä merkkejä suhdannetilanteen paranemisesta. Alkuvuosi on sujunut heikosti, ja isolla osalla vastaajista liikevaihto on supistunut edelliseen vuoteen verrattuna. Lapin suhdanteet menevät omia latujaan, kiitos matkailun ja palvelualan.

Kyselyn mukaan edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihto oli laskenut toukokuun kyselyssä 38,4 prosentilla vastaajista ja kasvanut vajaalla 29 prosentilla. Myös näkymät liikevaihdon kasvusta olivat edelleen melko laimeita, mutta asteittaista paranemista on silti nähtävissä.

Vastaajayrityksistä vajaat 29 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Edellisestä kahdesta kyselystä poiketen liikevaihdon kasvua odottavien vastaajien osuus oli tuoreessa kyselyssä suurempi kuin supistumista ennakoivien vastaajien.

”Edelleen näyttää siltä, että Suomen talous on suhdannesyklin pohjalla, ja kasvu antaa odottaa itseään. Tilanne ei ole heikentynyt, mutta vaellus suhdanteen pohjalla on osoittautunut pitkäkestoiseksi rämpimiseksi. Toistaiseksi konkreettista kasvua ei ole saatu, vaan joudutaan tyytymään lähinnä toiveisiin ja kasvuodotuksiin”, toteaa keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 43 prosenttia arvioi tilauskantansa vuoden takaisesta pienemmäksi ja yhtä suureksi 35 prosenttia. Parempana tilannetta piti alle 22 prosenttia vastaajista. Valtavia odotuksia ei tilauskantojen paranemisesta toistaiseksi löydy, mutta tilanne on melko tasapainoinen.

Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla 24,4 prosenttia ennakoi tilauskantansa pienentyvän lisää. Osuus on jonkin verran alhaisempi kuin tammikuussa ja selvästi alhaisempi kuin lokakuussa, jolloin vielä 34,3 prosenttia vastaajista uskoi tilauskantansa supistumiseen.

”Yritysten keskimääräinen tilauskantatilanne jatkuu vaikeana. Tilauskannat ovat tyypillisesti aiempaa ohuemmat, ja odotukset tilauskantojen elpymisestä olivat nekin yhä vaisuja. Enemmistöllä vastaajista tilauskanta pysyy vähintään ennallaan, mutta monelle yritykselle se tarkoittaa haasteellisen tilanteen pitkittymistä”, sanoo Appelqvist.

Lapin suhdanteissa vaikuttaa edelleen matkailun kasvu

Lapissa yleiset tunnelmat arvioidaan optimistisemmiksi kuin Suomessa keskimäärin.  Lapissa 39 prosenttia vastaajista pitää tunnelmia toimialallaan optimistisena tai erittäin optimistisena, kun vastaava osuus koko Suomen vastaajien osalta oli 17 prosenttia.

Vastaavasti pessimistisenä tai erittäin pessimistisenä tunnelmia piti 25 prosenttia lappilaisista vastaajista ja 48 prosenttia koko Suomen vastaajista. Lapista kyselyyn vastasi 37 yritystä, jolloin tulokset Lapin osalta ovat suuntaa antavia.

“Lapin yritysten näkymät poikkeavat edelleen positiivisesti muusta maasta. Viime vuonna alkanut kehitys näyttää jatkuvan. Lapin matkailun kasvu oli edelleen alkuvuodesta vahvaa. Ennakko-odotukset ja myynti tulevan talven osalta ovat hyvällä tasolla, mikä antaa positiivista uskoa palvelusektorille”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Alkuvuoden 2024 liikevaihdon kehitys oli Lapissa pääosin positiivinen. Kehitys näyttää vahvemmalta kuin Suomessa keskimäärin. Lapista kyselyyn vastanneista yli puolet kertoi liikevaihdon kasvaneen kuluvan vuoden aikana edelliseen vuoteen verrattuna. 28 prosentillla liikevaihto oli pysynyt ennallaan ja laskua oli 14 prosentilla vastaajista.

Seuraavan kuuden kuukauden aikana liikevaihdon kasvua ennakoi edelleen 31 prosenttia vastaajista ja yli puolet arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan.

Positiivinen vire toimialoilla Lapissa ei kuitenkaan näy yritysten investointiaikeissa. Vastaajista 44 prosenttia arvioi toimipaikan investointien olevan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pienempiä kuin edellisen kahdentoista kuukauden aikana. Vain 17 prosenttia ennakoi investointien kasvua.

“Erityisesti yritysten investointihalukkuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Investointien lykkiminen eteenpäin on paras tapa vauhdittaa kansantaloutta takaisin kasvu-uralle. Ehdotamme ensisijaisiksi toimiksi esimerkiksi luvituksen ja kansainvälisen työvoiman saatavuuden helpottamista. Matkailualaa puolestaan tukisi sen tunnistaminen teollisuuden vientialaksi. Valmistelussa oleva pohjoinen ohjelma lähettää tärkeää viestiä: pohjoiseen kannattaa investoida”, toteaa Ansala.

Kauppakamarien kysely tehtiin 6.-8.5.2024 ja siihen vastasi 1882 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Lapista kyselyyn vastasi 37 yritystä, joten tulokset ovat suuntaa-antavia.

Lue koko talouskatsaus tästä

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala
Siirry sisältöön