fbpx

Suomeen tarvitaan keskustelua raaka-aineista, joita tarvitaan niin vihreässä siirtymässä kuin jokapäiväisessä, digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Kunnianhimoiset tavoitteet vihreässä siirtymässä korostavat entisestään mineraalien tarvetta. Kaivostoiminta on välttämättömyys ja Lappi pystyy vastaamaan osaltaan Euroopan laajuisiin tarpeisiin.

EU:n tasolla halutaan turvata kriittisten mineraalien tuotanto, jota varten on hiljattain linjattu Critical Raw Materials Act. EU:n tavoitteena on tuottaa itse 10 % kuluttamistaan raaka-aineista ja tavoitteeseen pääsy tulee vahvistamaan EU:n omavaraisuutta samalla vähentäen riippuvuutta kolmansista maista.

Esimerkiksi koko maailman koboltista yli 60 % tuotetaan ympäristön ja työvoiman kannalta kyseenalaisissa olosuhteissa Kongossa. Suomessa tuotetun koboltin hiilidioksidipäästöt ovat 80 % pienempiä kiinalaisomisteiseen Kongon vaihtoehtoon verrattuna.

EU:ssa on valmisteilla myös asetus, jolla tullaan kieltämään pakkotyöllä ja lapsityövoimalla valmistetut tuotteet EU:n markkinoilla. Vaikutus ulottuu tuotantoketjuihin raaka-aineiden louhinnasta lähtien.

Suomelle ja Euroopalle on kestämätöntä tukeutua eettisiä ja ympäristönormeja rikkovaan raaka-ainetuotantoon. Suomella tulisi olla mahdollisuus tuottaa omavaraisesti raaka-aineet, joita kulutamme jokapäiväisessä elämässä.

Kriittisiin ja strategisesti tärkeisiin raaka-aineisiin kuuluu mm. Lapin kallioperästä löytyvät koboltti ja kupari. Paikallistetut esiintymät ovat globaalistikin merkittäviä. Mineraalit ja metallit ovat yksi Lapin elinkeinojen kolmesta tukijalasta matkailun ja metsäteollisuuden ohella.

Suomessa yli 70 % malminetsinnän investoinneista kohdistuu Lappiin. Malminetsintä johtaa kuitenkin äärimmäisen harvoin taloudellisesti hyödynnettävissä olevan esiintymän löytymiseen, ja etsintäprojektit kestävät usein vuosikymmeniä.

Sääntelyilmapiiri ei valitettavasti helpota Suomen mineraalipotentiaalin selvittämistä saati sen hyödyntämistä. Viimevuosina kaivosalaa koskeva sääntely on muuttunut laki kerrallaan alan toimintavalmiuksia heikentäen. Tiukennuksia on tullut mm. kaivos- ja luonnonsuojelulakeihin. Nyt ympäristöministeriö ehdottaa perustettavaksi uusia luonnonsuojelualueita Länsi-Lappiin. Useilla ehdotetuista alueista on meneillään malminetsintää tai suunnitteilla kaivostoimintaa.

Lapin kauppakamari yhdessä muiden alueellisten toimijoiden kanssa vastustaa uusien alueiden suojelua ilman kattavaa vaikutusten arviointia ja eri intressien yhteensovittavaa tarkastelua.

Seuraavalta hallitukselta odotetaan linjauksia kansallisesta mineraalipolitiikasta. Vihreää siirtymää ei voi toteuttaa kestävällä tavalla ilman linjauksia raaka-aineiden saatavuudesta.

Noora Ahola
Lapin kauppakamarin kaivosvaliokunnan puheenjohtaja
Mawson Oy:n toimitusjohtaja

Liisa Ansala
Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja

Siirry sisältöön