fbpx

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää niin Suomen kilpailukyvyn kuin päästövähennystenkin näkökulmasta. Liikenteen avulla Suomen kilpailukykyä voidaan vahvistaa merkittävästi. Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

 ”Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja,” sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

Liikennehankelistauksesta käy ilmi, että maantiekuljetukset ovat edelleen tärkeässä roolissa. Tieinfran kunnolla on merkitystä myös päästöjen osalta. Tienpintojen paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla voidaan alentaa maantieliikenteessä syntyviä päästöjä.

Kauppakamareiden liikennehankelistauksesta nousi esille sisävesikuljetusten lisääminen yhtenä keinona vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä. Myös raidekapasiteetin vahvistaminen ja kuljetusten siirtäminen maanteiltä raiteille on merkittävässä asemassa päästövähennysten saavuttamiseksi.

”Uskomme siihen, että liikenteen päästöjen puolittaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti on mahdollista saavuttaa. Haluamme omalla toiminnallamme tehdä työtä sen eteen, että edellytykset ovat kunnossa. Meidän on löydettävä keinot, jotka ovat kustannustehokkaita ja taloudellisesti kannattavia yrityksille”, sanoo Wood.

Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspaketti. Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä.

Liite:

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020

Lisätiedot:

Timo Rautajoki

Toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari
040 551 1289 
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön