fbpx

(kuva Lapin materiaalipankki Petri Teppo)

 

Kauppakamarien talouskyselyn tulokset on julkaistu. Kansalliset tulokset ja analyysi löytyvät keskuskauppakamarin tiedotteesta “Kauppakamarikysely: Sodan vaikutukset jakavat yritykset voittajiin ja häviäjiin – joka kolmannes ilmoitti kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna”. Kyselyn tulosten mukaan kolmasosa vastaajista kuvailee tunnelmiaan pessimistiseksi ja kolmasosa optimistiseksi. Lapin osalta yritysten vastaukset kertovat maan keskiarvoa positiivisemmista näkymistä.

Lapin osalta vienti ja tilauskannat näyttävät kohtuullisen hyviltä

Kauppakamarin talouskatsaus kertoo talouden suhdannetilanteesta ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksesta yrityksiin. Katsaus on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 6.-8.2022 ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Lapista kyselyyn vastasi 55 yritystä eri toimialoilta.

Lappilaisten yritysten vastausten pohjalta tilanne Lapissa vaikuttaa hieman positiivisemmalta kuin Suomessa keskimäärin. Koko Suomen keskiarvoa positiivisemmat näkymät näkyvät tuloksissa lähes kauttaaltaan. Näkemystä tukevat myös Lapin kauppakamarin vientiasiakirjatilastot sekä Elinkeinoelämän keskusliiton huhtikuun yritysbarometri Pohjois-Suomen tulosten osalta.

Esimerkiksi lappilaisista vastaajista keskiarvoa useampi ennakoi henkilöstömäärän kasvua vuonna 2022 suhteessa vuoteen 2021.

“Lapin elinkeinoelämän tilanne näyttää hieman valoisammalta kuin muualla Suomessa keskimäärin. Lapissa tuloksiin todennäköisesti vaikuttaa esimerkiksi matkailun vahva palautuminen koronapandemian jäljiltä. Koronarajoitusten purku tuo koko palvelusektorille aurinkoisempia näkymiä”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Valoisia näkymiä nähdään myös lappilaisissa teollisuusyrityksissä. Ulkomaanviennin kasvua Lapissa odottaa neljännes vastaajista, kun koko Suomessa viennin kasvuodotuksia on 14 % vastaajista. Vastaajien tilauskanta Lapissa on myös keskiarvoa suurempi. Lapissa tilauskannan positiivista kehitystä vuoden takaiseen arvioi 43% vastaajista, kun keskimäärin Suomessa kasvua arvioi 36% vastaajista.

“Lapissa niin metalliteollisuudessa kuin kaivosteollisuudessa on eletty hyvää aikaa koronapandemian jälkeen. Lapin suhdannekatsauksesta käy hyvin ilmi, että yritysten liikevaihto on kääntynyt kasvuun vuonna 2021 ja suurinta kasvua on nähty kaivostoiminnassa ja teollisuudessa,” jatkaa Ansala.

Positiivista näkymää kertovat myös vastaukset toimialan yleisistä tunnelmista ja kannattavuuden kehittymisessä. Yritysten tämän hetken polttavimmat haasteet ovat polttoaineiden ja muun energian hinnan nousussa, korkeassa inflaatiossa sekä pulassa osaavasta työvoimasta.

“Positiivista kehitystä on tärkeää tukea mahdollistamalla yhtä useamman suurhankkeen käynnistyminen Lapissa. Esimerkiksi Infinited Fiber Companyn jätti-investointi Kemiin on erittäin tervetullut. Muitakin hankkeita voidaan edistää lupaprosesseja jouhevoittamalla, osaavaan työvoimaan panostamalla sekä selkeämmällä poliittisella päätöksenteolla pohjoisen paremmasta tulevaisuudesta,” toteaa Ansala.

Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin tiedote:
Kauppakamarikysely: Sodan vaikutukset jakavat yritykset voittajiin ja häviäjiin – joka kolmannes ilmoitti kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna. 

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala,
liisa.ansala@chamber.fi
p. 044-577 7514

 

Siirry sisältöön