fbpx

Vierailimme 31.8.–1.9. Ruotsin vihreän siirtymän realisoimisen hotspotissa, Skellefteåssa. Skellefteå on tunnettu mm. Northvoltin akkutehtaasta, kunnianhimoisesta puurakentamisesta ja huikeasta väestönkasvusta (+16 000 hlöä lyhyen ajan sisään). Skellefteå on alueena hyvin samankaltainen monen lappilaisen kunnan kanssa, joten lähdimme tälle matkalle oppimaan mitä asioita on tehty alueen kasvun eteen.

Erityisesti neljä teemaa nousivat esiin tapaamissamme paikallisten elinkeinoelämän asiantuntijoiden kanssa. Nämä teemat olivat:

  • Energia. Ilman kunnan omaa Skellefteå Kraftia ei olisi myöskään Notrhvoltin akkutehdasta. Olemassa oleva lähialueen energiantuotanto mahdollistaa suuret vihreän siirtymän investoinnit. Toki on huomioitava, että Ruotsin energiapolitiikka on erilaista kuin Suomessa, mutta riittävä vihreän energian saanti loi edellytykset Northvoltin investoinnille.
  • Yhteisön voima. Skellefteån nousuun otettiin alusta asti mukaan alueella asuvat ihmiset. Työskentelyyn tarvittiin yhteinen visio alueen päättäjien kesken sekä tahtotila kääntää kunnan suunta kasvuun. Aidosti osallistamalla ja viestinnällä on ollut suuri merkitys. Jokainen paikallinen puheenvuoro puhui yhdessä tekemisen merkityksestä ja siitä, että kaikki sitoutuvat muutokseen, vaikka se hetkellisesti tuo uusia haasteita ihmisten arkeen.
  • Rohkeus ja riskinsieto. Skellefteån kasvun tavoitteleminen vaati riskin ottamista ja rohkeutta tarttua orastaviin mahdollisuuksiin. Kunta teki ennen huikeaa kasvuaan suunnitelman siitä, missä kunta haluaa olla vuonna 2030. Suunnitelma auttoi priorisoimaan toimia ja myös tarttumaan toimeen. Myös päättäjiltä vaaditaan rohkeutta olla edistyksellisiä.
  • Luodaan ihmisille hyvä elämä. Ihmiset tarvitsevat muitakin syitä jäädä kuin vain työ tai luonnossa liikkumisen mahdollisuudet. Alueen elinkeinorakenne on tarpeeksi monipuolinen, jotta työtä pystyy vaihtamaan ja koko perhe työllistyy alueelle muuttaessaan. Toimivat julkiset palvelut tukevat ihmisten sitoutumista alueelle, kuten myös riittävät vapaa-ajan mahdollisuudet. Paikalliset korostivat myös sitä, että jokainen vierailija on potentiaalinen alueelle muuttaja. Kenties Lapin matkailullista vetovoimaa voitaisiin vielä enemmän hyödyntää työvoiman houkuttelussa?

Kaiken kaikkiaan Skellefteå tarjosi hyvin konkreettisen esimerkin siitä, miten voidaan luoda alueellista kasvua. Pelkästään kunnan keskustassa olevien työmaiden määrä kertoi suotuisasta kehityksestä. Northvolt yksistään ei myöskään tuonut nousua taantuvasta kunnasta kukoistavaksi vihreän siirtymän hotspotiksi: mahdollisimman moneen toimialaan ja yritykseen nojaava elinkeinorakenne tuo vankemmalla pohjalla olevaa aluetaloutta.

Matka on toteutettu osana Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta, joka on rahoitettua Lapin liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Siirry sisältöön