fbpx

päivitys: Hallitus on linjannut 18.2.2022, ammattidiselverojärjestelmän valmistelun käynnistämisestä

Dieselin hinta on noussut yli kipurajojen ja syö elinkeinon kannattavuutta etenkin pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa. Lapin kauppakamari ehdottaa, että ammattidieselin valmistelu aloitetaan välittömästi ja käyttöönotto tehdään nopealla aikataululla. 

Dieselin valtava hinnannousu on yhteisvaikutusta öljyn ja uusiutuvan dieselin maailmanmarkkinahinnan noususta, Suomen veropäätöksistä sekä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen korotuksen aiheuttamasta hinnannoususta.   

Jakeluvelvoite lisää raskaan liikenteen ilmastovastuullisuutta, mutta yhdessä korkean verotuksen kanssa kustannustaakka kasvaa yrityksille liian suureksi ja kannattavuus laskee. Tankkaus- ja latausinfran puuttuminen pohjoisessa estää tällä hetkellä siirtymää vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten kaasun käyttöön, eikä kaikkein raskaimmille kuljetuksille vielä ole realistisia vaihtoehtoja dieselille.  

Hinnannousu heikentää kilpailu- ja investointikykyä pohjoisessa  

Lappi on Suomen viidenneksi suurin vientimaakunta, jossa investoidaan huomattavasti esimerkiksi metsäteollisuuteen sekä kaivos- ja metalliteollisuuteen.  

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala toteaa, että Lapissa elinkeinoelämän suuret logistiikkavirrat kulkevat kumipyörillä, joten polttoaineen hintojen nousu kohdistuu merkittävällä tavalla alueen elinkeinoelämään.  

Polttoaineen hinnannousun aiheuttama kannattavuuden aleneminen heikentää kuljetusalan yritysten mahdollisuuksia investoida vihreän siirtymän vaatimaan uuteen vähäpäästöiseen kalustoon. 

”Kuljetusalan lisäksi kustannusten nousu heikentää esimerkiksi teollisuuden kilpailukykyä, kun materiaaleja ja tuotteita kuljetetaan pitkiä matkoja. Vientimarkkinoilla kasvavia kustannuksia ei voida täysimääräisenä siirtää myyntihintoihin. Pahimmillaan tämä tilanne heikentää investointien toteuttamista Pohjois-Suomessa.” 

Lapin kauppakamarin tekemän selvityksen mukaan Pohjois-Suomen investointipotentiaali on 47 miljardia euroa ja Lapin osuus siitä 17 miljardia. Tämän potentiaalin realisoituminen vaatii toimintaympäristöltä ennakoitavuutta. 

Ammattidieseljärjestelmä tarvitaan 

Lapin kauppakamari yhtyy useiden muiden elinkeinoelämän liittojen ja järjestöjen näkemykseen nopeiden toimien tarpeesta ja ehdottaa, että ammattidieselin valmistelu aloitetaan välittömästi ja käyttöönotto tehdään nopealla aikataululla. Ammattidieselin käyttöönoton myötä yritys voisi hakea polttoaineiden osalta veronpalautusta. Vastaavanlainen verohelpotus on käytössä jo useassa muussa EU-maassa.  

Ammattidiesel on myös mainittu hallitusohjelmassa: ”Jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.”  Bio-osuuden jakeluvelvoitteen noston aiheuttama ennakoitua suurempi polttoaineen hinnannousu on vaikutuksiltaan täysin veronkorotukseen verrattavissa. 

Ansalan mukaan ammattidiesel olisi hyvä keino helpottaa alan kriisiä ja varmistaa että koko Suomessa on toimivat logistiikkaketjut jatkossakin.  

”Ammattidieseljärjestelmä auttaisi kuljetusalan lisäksi myös Lapille merkittävää vientiteollisuutta ja tukisi osaltaan alueen kilpailukykyä myös uusien investointien sijoittumisalueena.” 

Lisätietoja:  

Lapin kauppakamari
toimitusjohtaja Liisa Ansala
liisa.ansala@chamber.fi
p.
044 577 751 

Siirry sisältöön