fbpx

Lapin kauppakamari esitteli käynnissä olevaa pohjoisen vihreän siirtymän teollisen strategian työtä Ulkoministeriössä suurlähettiläslounaalla marraskuun lopussa. Mukana asiasta kuulemassa oli Pohjoismaiden suurlähettiläiden lisäksi useita suurlähettiläitä Keski-Euroopasta, sekä USA:n, Kanadan ja Japanin suurlähettiläät. Pohjoisen investointipotentiaali sekä tunnistetut vihreän siirtymän investointien pullonkaulat herättivät kiinnostusta.

Pohjoisilla alueilla Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa on suuri potentiaali vihreän siirtymän investointien toteuttamiseen. Useita isoja investointeja on jo käynnissä, mutta potentiaalin realisoituminen kokonaisuudessaan vaatii investointien pullonkaulojen ratkaisua. Nyt tehtävässä työssä vihreän siirtymän investointien pullonkaulat kootaan yhteen ja laaditaan konkreettisia suosituksia niiden poistamiseksi. Strateginen tarkastelu kulkee työnimellä Northern Industrial Green Transition Investments – Analysis and Steps for Future.

Työssä tulee syntymään toimenpide-ehdotuksia useille eri tasoille, niin alueelliseen ja rajat ylittävään yhteistyöhön, kuin päätöksentekoon Suomessa valtakunnan tasolla. Jotkin toimenpide-ehdotukset voivat vaatia huomiota myös EU-tasolla saakka.

Työhön liittyvän konsulttipalvelun hankintaan on saatu rahoitusta Ulkoministeriöstä Barentsin Euroarktisen neuvoston (BEAC) Suomen puheenjohtajuuskauden kautta. Raportti valmistuu helmikuussa 2023.

Lapin kauppakamari koordinoi työtä ja viestii sen tuloksista. Raportin valmistumisen jälkeen valittuja teemoja ja toimenpiteitä viedään eteenpäin niin päätöksentekoon kuin tuleviin yhteisiin kehittämistoimiin pohjoisten alueiden kesken. Näihin jatkotoimiin on tulossa AKKE-rahoitusta Lapin liiton kautta.

Kuvalähde: Lapin materiaalipankki/Nina Susi

Siirry sisältöön