fbpx

Pohjoisen Suomen kunnat, maakuntaliitot ja kauppakamarit ovat 3.5. julkistaneet yhdessä Pohjoisen tulevaisuuskatsauksen. Katsaus kuvaa pohjoisen merkitystä, ja nostaa esiin huoltovarmuutta, turvallisuutta ja kasvun mahdollisuuksia.

Perinteisesti ministeriöt ovat julkaisseet vaalikauden lopulla tulevaisuuskatsaukset, eli näkemykset toimialaansa koskettavista ilmiöistä. Nyt pohjoisen Suomen toimijat ovat yhdessä valmistelleet samassa hengessä arviot pohjoisen näkökulmasta. Tehty katsaus on keskustelun avaus ja antaa selkeitä perusteluja pohjoisen huomioiseksi kansallisessa päätöksenteossa. Se ei ole yksityiskohtainen vaikuttamistavoitteiden listaus, vaan näkemys laajemmasta tulevaisuuskuvasta.

Venäjän käynnistämän sodan myötä koko Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut ja huoltovarmuus, turvallisuus ja maanpuolustus ovat nousseet vakavaan keskusteluun. Pohjoisen merkitys on tässä suuri. Alueen kautta kulkevat esimerkiksi elintärkeät maayhteydet läntisiin naapureihimme.

Saavutettavuuden ja huoltovarmuuden parantamiseksi tarvitaan väyläinvestointeja niin teille, raiteille kuin satamiin ja lentokenttiin. Lapin osalta korostuvat pääradan, Kolarin radan, VT 4, VT 21 ja VT5 parantaminen, sekä satamien ja kenttien kapasiteetin varmistaminen. Infraa pitää tarkastella myös valtionrajat ylittäen ja käydä valtiotason keskustelua Pohjoismaiden välisten infrainvestointien toteuttamiseksi osana huoltovarmuus- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Suomi tarvitsee vihreän siirtymän kasvuinvestointeja. Pohjois-Suomessa on monta keskeistä teemaa kuten terveysteknologia, biotalous, vety- ja biokaasualoitteet sekä tuulivoiman suuri kasvupotentiaali. Ruotsissa ja Norjassa on meneillään mittavia vihreän siirtymän teollisia investointihankkeita. Lapin kauppakamarin selvityksen mukaan Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa on yhteensä 160 miljardin euron investointipotentiaali. Sen sijaan että mahdollisuuksia edistetään ja haasteita ratkotaan rajojen takana erillään, on entistä tärkeämpää tehdä yhteistyötä strategisella tasolla.

Lapin kauppakamari pitää erityisen tärkeänä rajat ylittävän teollisen strategian laatimista. Tässä strategiassa käsiteltäisiin alueille yhteiset teemat, kuten osaavan työvoiman varmistaminen sekä infrainvestointien edistäminen kokonaisuudessaan. Nämä pullonkaulat ovat nyt suurimmat kasvun esteet.

Tulevaisuuskatsauksen laatimisessa olivat mukana:

 • Kajaanin kaupunki
 • Kemin kaupunki
 • Kuusamon kaupunki
 • Oulun kaupunki
 • Raahen kaupunki
 • Rovaniemen kaupunki
 • Tornion kaupunki
 • Kainuun liitto
 • Lapin liitto
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Lapin kauppakamari
 • Oulun kauppakamari

Tulevaisuuskatsauksen myötä vaikuttamistyö jatkuu niin organisaatioiden yhteisillä kuin erillisillä hallitusohjelmavaikuttamisen toimenpiteillä ja konkreettisilla vaalitavoitteilla. Työ on myös jatkoa Lapin elinkeinoelämän laatimalle visiolle.

Lapin kauppakamarin eduskuntavaalitavoitteet julkaistaan syksyn 2022 aikana ja niitä työstetään yhdessä keskuskauppakamarin ja pohjoisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kääntää katseet pohjoiseen.

Lue Pohjoisen tulevaisuuskatsaus kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Lisätietoja: Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala @ chamber.fi, p. 044-5777514

Siirry sisältöön