fbpx

Miten Lapin käy uuden hallituksen aloittaessa työskentelynsä?

Jotta Lapin etu saataisiin vahvemmin kuuluviin, pohjoisen toimijat ovat laatineet yhteisen pohjoisen ohjelman. Vaikuttamistyötä onkin tehty pitkäjänteisesti ja ehdokkaiden kesken tuntuukin olevan yhteinen näkemys: Lapin kasvun aika on nyt.

Yhteisiä ponnisteluja ja yhteistä pohjoista ohjelmaa tarvitaan juuri nyt monestakin syystä: vihreä siirtymä, huoltovarmuus, vienti ja kansainvälisyys sekä rajat ylittävän pohjoisen kasvu voivat tuoda meille ennen näkemätöntä kasvua. Riittää kuin katsomme, mitä Pohjois-Ruotsissa tapahtuu.

Pohjois-Ruotsia ei tule kuitenkaan nähdä vain kilpailevana alueena, vaan tekemällä yhteistyötä Ruotsin ja Norjan pohjoisosien kanssa, voimme yhdessä realisoida jopa 160 miljardin investointipotentiaalin. Lapin kauppakamarin kokoamassa vihreän siirtymän toimintaohjelmassa onkin jo tunnistettu pohjoisen yhteistyön mahdollisuuksia. Suomella on kuitenkin kirittävää, joten toimeen on tartuttava määrätietoisesti.

Pohjoisen raaka-aineet ovat avainasemassa vihreässä siirtymässä. Pelkät raaka-aineet eivät kuitenkaan riitä vihreään kasvuun, vaan alueelle tarvitaan mm. kohtuuhintaista vihreää energiaa. Lisäksi pohjoisen väylät tarvitsevat panostuksia. Alempiasteisesta tieverkosta tulee pitää huolta niin tavarakuljetusten kuin huoltovarmuudenkin näkökulmasta. Väylien korjausvelka on kurottava kiinni.

Miten ohjelmaa edistettäisiin käytännössä? Hiljattain esitelty valtiovarainministeriön ehdotus erityistalousalueesta vastaisi pohjoisen ohjelman tarpeisiin. Erityistalousaluetta ei tule ajatella pelkästään verotuksellisena työkaluna, vaan laajempana aluekehitysvälineenä. Lisäksi tulevaisuuden väyläinvestoinneissa ei tule painottaa pelkästään hyöty & kustannus -laskelmia ja katsoa omien rajojen sisälle. Pohjoista on kehitettävä kokonaisuutena.

Lapin kasvu ei ole pelkästään Lapin asia. Se on koko Suomen asia. Muuallakin Suomessa on laadittu omia alueellisia ohjelmia, mutta pohjoisen ohjelma on kasvuohjelma, joka hyödyttää koko Suomea. Toivottavasti tämä ohjelma muistetaan tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala
Siirry sisältöön