fbpx

Lapin kauppakamarin julkaiseman selvityksen mukaan pohjoisen rajat ylittävän alueen investointipotentiaali on jopa 187 mrd. Selvityksen osana tutkittiin myös vihreän siirtymän investointien osuus kokonaisuudesta. Valtaosa hankkeista liittyy vihreään siirtymään.

Investointihankkeita on listattu vuoteen 2035 saakka Pohjois-Suomesta, Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Edellinen selvitys julkaistiin helmikuussa 2022 ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua, jolloin investointipotentiaalin suuruus oli 160 miljardia euroa.

“Investointipotentiaali on kasvanut hurjasti viimeisten vuosien aikana ja nyt olemme pohjoisena alueena lähestymässä jo 200 miljardin euron potentiaalia. Vihreä siirtymä ja teolliset investoinnit siivittävät koko pohjoisen alueen kasvua, ja tukevat koko Euroopan vihreää siirtymää ja huoltovarmuutta ”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Selvityksen mukaan vihreään siirtymään liittyviä investointeja on jopa 127,9 miljardin euron arvosta.

Pohjois-Suomi lähestyy investointipotentiaalissa Pohjois-Ruotsia

Selvityksen mukaan Pohjois-Suomi nousee potentiaalisten investointien luvuissa ensimmäistä kertaa lähes Pohjois-Ruotsin rinnalle 76 miljardin potentiaalilla. Pohjois-Ruotsin osalta selvityksen tuloksena on 78,4 miljardin investoinnit, joista suurin osa on vahvistettuja, kun Pohjois-Suomessa painottuvat suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet.

“Suomella onkin nyt paikka terästäytyä hankkeiden luvituksessa, kaavoituksessa ja esimerkiksi työvoiman saatavuuskysymyksissä, jotta Pohjois-Suomen hankkeet etenisivät suunnittelupöydiltä toteutukseen ”, sanoo Ansala.

Pohjois-Suomen investointipotentaalia nosti erityisesti tuulivoimahankkeiden määrä. Tuulivoiman ohella myös aurinkovoimainvestoinnit ovat kasvamassa. Energiasektorin kasvu on tärkeä edellytys muiden investointihankkeiden toteutumiselle.

Energian ohella mineraalien tuotanto on merkittävä osa investointipotentiaalia. Lapin kauppakamari korostaa Suomen tulisi tunnistaa vihreän siirtymän kannalta kriittisten kaivoshankkeiden merkitys.

Matkailu on elpynyt ennätysvauhdilla ja kasvu näkyy myös matkailuinvestointien määrässä. Niin Rovaniemellä kuin tunturikeskuksissa odotellaan useita matkailuun liittyviä investointipäätöksiä.

Haaste on heitetty Suomen hallitukselle

Lapin kauppakamari heittää haasteen niin Suomen hallitukselle, pohjoisen maakunnille ja kunnille ryhtyä toimiin potentiaalin realisoimiseksi.

”Ensisijaisina keinoina tulee olla sujuvat lupaprosessit, työvoiman ja vuokra-asuntojen saatavuus, sekä väylien ja logistiikan tolkuttoman surkean tilan parantaminen. Investoinnit linkittyvät myös huoltovarmuuteen: elävä ja toimiva pohjoinen on huoltovarmuutta parhaimmillaan”, Ansala toteaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös pohjoinen ohjelma, jonka laatiminen käynnistyy valtioneuvoston kanslian alaisuudessa. Lapin kauppakamari muistuttaa, että ohjelmassa tulisi korostua turvallisuus, huoltovarmuus ja liikenne sekä kasvua tukeva elinkeinopolittiinen näkökulma.

Linkki selvitykseen

Selvitys on toteutettu Lapin kauppakamarin ja Rambollin yhteistyönä. Selvityksessä huomioitiin toteutuksessa olevat, vahvistetut sekä suunnitteilla olevat investoinnit pääosin vuoteen 2035 saakka. Selvityksen alueeseen kuuluvat Suomesta Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Ruotsista Norrbotten ja Västerbotten sekä Norjasta Tromssa Finnmark ja Nordland. Tuloksissa on huomioitava, että Suomen osalta tulosta voi parantaa kattavammat tiedot hankkeiden tilanteesta. Selvitys on toteutettu osana Lapin kauppakamarin hallinnoimaa Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä –hanketta (AKKE).

 

Lisätiedot:

Liisa Ansala
Toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Vesa Laine
Palvelupäällikkö, Ramboll
vesa.laine@ramboll.fi
0405578534

Hanna Baas
Edunvalvontapäällikkö, Lapin kauppakamari
hanna.baas@chamber.fi
040 665 8720

Kuva: Lapin Materiaalipankki – Marko Junttila

Siirry sisältöön