fbpx

Lapin kauppakamarin podcastin Latu auki maailmalle -sarjassa keskustellaan neljän erilaisen vieraan kanssa yritysten kansainvälistymiseen liittyvistä kysymyksistä. Toisessa jaksossa vieraana Outokumpu Stainless Oy:n vastuullisuusjohtaja Petri Mure.

Petrin kanssa keskustellaan Tornion terästehtaalla nauhoitetussa jaksossa vastuullisuuden eri aspekteista, työturvallisuudesta, yritysten muodostamista ekosysteemeistä, maailmaa mullistavista megatrendeistä, kiertotaloudesta, uramahdollisuuksista ja tottakai Torniossa kehitetystä maailman vastuullisimmasta ruostumattomasta teräksestä.

”Outokumpu ei pysty yksin ratkaisemaan haasteita, joita me kohdataan”

Outokumpu on maailman vastuullisin ruostumattoman teräksen tuottaja. Se on viesti, jonka vastuullisuusjohtaja Petri Mure haluaa antaa niin kansainvälisille kumppaneille kuin paikallisille, lappilaisille ihmisille.

Mure toteaa, että ollakseen järkevä ja johdonmukainen, viestin täytyy olla samanlainen kaikkialle.

– Se johtuu puhtaasti siitä, että me nähdään vastuullisuus kokonaisuutena. Yksi näkyvä osa on ilman muuta ilmastopäästöt, eli ympäristöllinen näkökulma, mutta me nähdään, että vastuullisuus koostuu myös sosiaalisista ja hallinnollisista vastuista, jotka me hoidetaan myös aivan vastaavasti. Haluamme olla myös niissä maailman ykkönen.

Mure korostaa, että Outokumpu panostaa erityisen paljon työntekijöiden turvallisuuteen. Terästehdas haluaa olla myös hyvä naapuri paikallisissa yhteisöissään sekä hyvä kumppani toimitusketjussaan.

– Koko Outokummun liikevaihto oli vuonna 2022 noin 9,5 miljardia euroa, ja kutakuinkin noin puolet kaikesta Outokummun globaalista toiminnasta tapahtuu Kemi-Tornion alueella. Toiminnassa on mukana todella paljon erilaisia yrityksiä ja alihankkijoita liittyen kaiken kaltaiseen terästeollisuuden vaatimaan toimintaan, alkaen kaivokselta, jatkuen logistiikkaan, kunnossapitoon ja niin edelleen, Petri valottaa Outokummun toiminnan skaalaa Lapissa.

Outokumpu on nostanut oman rimansa lisäksi myös alueen yritysten ekosysteemin vastuullisuutta.

– Kaikkien meidän alihankkijoiden on sitouduttava meidän turvallisuusvaatimuksiin ja hallinnollisiin sekä taloudellisiin vastuullisuusvaatimuksiin, Mure kertoo.

”Me näemme vastuullisuuden mahdollisuutena”

Keskustelussa tulee hyvin selville se, että vastuullisuustyö yrityksessä on ennemminkin ultramatka kuin sprinttihiihtoa, jos latuvertaus sallitaan. Vaikka taitaa olla niin, että vastuullisuudessa varsinaista maaliviivaa ei ylitetä koskaan.

Välitavoitteita kannattaa silti asettaa.

– Meidän henkilöstön turvallisuus on vuosikymmeniä jatkunut teema. Ollaan haluttu systemaattisesti parantaa henkilöstön turvallisuutta – siinä hyvin onnistuen. Viime vuonna tulos oli parempi kuin edellisenä vuonna, ja kun katsoo useamman vuosikymmenen taakse… se on kuin yö ja päivä, kertoo Outokummulla kohta kaksikymmentä vuotta eri tehtävissä viihtynyt Mure.

Outokummulla nähdään Muren mukaan asia siten, että sosiaalinen ja taloudellis-hallinnollinen vastuullisuus on tietynlainen perusta, jonka on oltava kunnossa, jotta voidaan uskottavasti lähteä puhumaan ympäristövastuusta.

– Globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, ovat aivan yhteinen asia. Meidän on pystyttävä sopeutumaan siihen ja minimoimaan oma vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Siitä tulee suoraan tarve alkaa miettimään terästuotannon kannalta, että miten voimme tukea myös niitä muita megatrendejä kuten väestönkasvu ja maailman kaupungistuminen? Tietyllä lailla meillä on tarve rakentaa ihmisille inhimilliset elämän olosuhteet, ja siihen kaikkeen toisaalta tarvitaan terästä.

– Silloin keskeistä on se, että miten teräs tuotetaan, ettei pahenneta olosuhteita ilmaston lämpenemisen kautta? Tämä on se problematiikka, mitä Outokumpu on pohtinut. Se on meidän strategiaan kirjattu, ja me ollaan lähdetty sitä viemään eteenpäin meidän toiminnassa kaikilta osin, Mure tiivistää.

”100% terästä, 8% päästöjä”

Kun Petri Murelta kysytään, mitä vastuullinen ruostumaton teräs tarkoittaa käytännössä, hän summaa sen valmistusprosessin kannalta yhteen sanaan.

– Resurssitehokkuus.

Kyse on materiaalien ja energian tehokkaasta käytöstä, hyvin korkeasta kierrätysasteesta sekä romun ja sivuvirtojen hyödyntämisestä. Kiertotaloudesta. Hukkaamisen välttämisestä.

– Lopputuloksena meidän hiilidioksidipäästöt ovat maailman alhaisimmat.

Mure avaa hieman suhdelukuja; Outokummun kaikkien tuotteiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat 1,7 tonnia hiilidioksidia per terästonni, ja Torniossa vielä tätä alhaisemmat. Globaalisti terästeollisuuden vertailukelpoinen keskiarvo liikkuu kuuden ja seitsemän tonnin välissä. Toisin sanoen Outokummun päästöt per terästonni ovat karkeasti korkeintaan 25% maailmanmarkkinoiden keskiarvosta.

Ei siis ole suinkaan se ja sama missä, ja miten terästä maailmassa tuotetaan. Oma lukunsa on Outokummun uusi tuoteportfolio, jonka lanseerauksesta Mure on innoissaan.

– Me ollaan kehitetty Outokumpu Circle Green, jossa mennään aivan omalle tasolle. Puhutaan noin 500-600 kilon hiilidioksidipäästöstä per terästonni. Se on tällä hetkellä maailman vähäpäästöisin ruostumaton teräs, ja sen valmistusmenetelmä, tuotantotapa ja -tekniikka on kehitetty täällä Torniossa, ja se täyttää täysin ne tekniset vaatimukset mitä ruostumattoman teräksen tuleekin täyttää, Mure kertoo.

– Yksin me ei siinä onnistuta, ei suinkaan, vaan se tapahtuu yhteistyössä eri yritysten kanssa. Tämä vaatii aidosti sellaista yritysten ekosysteemiajattelua. Se liittyy osin sähköntuotantoon, raaka-aineisiin ja romumetallien saatavuuteen. Outokumpu ilmoittaa luvuissaan myös raaka-aineiden valmistuksessa aiheutuvat päästöt, ja siksi meille on tärkeää, että myös meidän raaka-ainetoimittajat alentavat päästöjään.

– Näen minkälaisia hyvin tunnettuja globaaleja tuotemerkkejä on, jotka ovat erittäin kiinnostuneita meidän Outokumpu Circle Greenistä. Tässä mielessä on erittäin jännittävää nähdä miten nämä kiinnostukset muodostuvat liiketoiminnaksi jatkossa. Odotan todella paljon tältä meidän uudelta portfoliolta, että miten se lyö itsensä lävitse, Mure summaa.

Kolme pointtia keskustelusta

 

  1. Vastuullisuus pitää sisällään ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja taloudellis-hallinnollisen vastuun. Globaalit suuryritykset, kuten Outokumpu, edellyttävät usein myös alihankkijoiltaan tiettyihin vastuullisuusperiaatteisiin sitoutumista, joten kehityksessä mukana pysyäkseen vastuullisuudessa kannattaa olla mielummin proaktiivinen kuin reaktiivinen.
  1. Vastuullisuuteen panostaminen kannattaa yritystoiminnassa nähdä mahdollisuutena. Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut, ja tulee jatkossakin muuttumaan vastuullisuutta vaativaan suuntaan. Outokummussa nähdään mahdollisuus olla se, joka kykenee toimittamaan ruostumatonta terästä mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia myös alihankkijoille osana terästeollisuuden vaatimaa yritysten ekosysteemiä.
  1. Kansainvälinen liiketoiminta ja siinä menestyminen vaatii oikeanlaiset, osaavat ja aktiiviset ihmiset muutosta tekemään. Myös työntekijät ovat kiinnostuneita vastuullisuudesta; miten ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hallinnollinen vastuu toteutuvat? Mitä arvoja yritys edustaa? Outokummussa on koettu, että vastuullisuutta painottava strategia auttaa heitä osaajien houkuttelemisessa. Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin projekteihin, kehittyä sekä edetä omalla uralla Outokummun sisällä motivoi monia pysymään saman työnantajan palveluksessa.

Podcast-sarja on toteutettu osana Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta, joka on rahoitettua Lapin liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Hankerahoittajien logot

Kuva: Outokumpu

Siirry sisältöön