fbpx

Silloin, kun kansainvälistymisestä haaveileva yritys on eksymässä palveluviidakkoon, avuksi kannattaa kutsua Team Finland -koordinaattori Lea Marski. Latu auki maailmalle -sarjan neljännessä jaksossa Lean kanssa avataan monelle helposti auki jääviä kysymyksiä liittyen yritysten kansainvälistymiseen, saatavilla olevaan asiantuntija-apuun, palvelupolkuihin, erilaisiin tukimuotoihin ja byrokratiaviidakkoon.

Tämän podcastin kuuntelemalla saat erittäin kohtalaisen käsityksen siitä, miten Team Finland voi sinun yritystäsi auttaa. Ja sen jälkeen alhaisella kynnyksellä vain soittoa tai sähköpostia asiantuntijalle – he auttavat mielellään!

”Kerropa nyt mihin kaikkeen saa apua?”

Team Finland on valtakunnallinen verkosto, johon kuuluu kaikki julkiset toimijat, jotka tarjoavat yrityksille kansainvälistymispalveluita. Ydintoimijoita ovat ELY-keskus, Business Finland, Finnvera, TE-toimisto ja ulkoministeriö. Lisäksi verkostoon kuuluu kumppaneita, kuten kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinotoimijat, oppilaitokset ja niin edelleen.

Team Finland on valtakunnallinen verkosto, johon kuuluu kaikki julkiset toimijat, jotka tarjoavat yrityksille kansainvälistymispalveluita. Ydintoimijoita ovat ELY-keskus, Business Finland, Finnvera, TE-toimisto ja ulkoministeriö. Lisäksi verkostoon kuuluu kumppaneita, kuten kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinotoimijat, oppilaitokset ja niin edelleen.

Team Finland -koordinaattorit, kuten Lea ja hänen 17 kollegaansa Suomessa, nimensä mukaisesti koordinoivat omilla alueillaan Team Finland -toimintaa ja ohjaavat yrityksiä niiden tarpeeseen parhaiten soveltuvien palvelujen äärelle.

– Minuun voi olla yhteydessä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä, ja minä sitten neuvon eteenpäin. Lisäksi keneen tahansa Team Finland -verkoston jäseneen voi ottaa yhteyttä. Tärkeintä on, että osaa kuvata oman tarpeen, kehittämissuunnitelman tai mitä tarvitsee, niin pääsee kyllä eteenpäin, Lea rohkaisee.

– Monesti yrittäjä saattaa minultakin kysyä, että kerropa nyt mihin kaikkeen saa apua? Sen kertominen tunnissakaan saattaa olla aika haastavaa. Rahoitustakin voi saada niin monenlaisiin eri tarpeisiin. Siitä on paras lähteä liikkeelle, että mitä yrittäjä ensimmäisenä tarvitsee, ja käydä sitten läpi eri tarjolla olevia eri vaihtoehtoja, Lea perustelee.

”Antoisinta on auttaa oikeasti yrityksiä etteenpäin”

– Mulla on henkilökohtaisena missiona saada täällä aikaan hyvä tekemisen meininki ja vaikuttavuutta sinne yrityskenttään. Yksi osa-alue siinä on, että me tunnetaan toistemme palvelut, verkosto on tiivis ja tunnetaan toisemme henkilöinäkin. Onneksi Lapissa on pienet piirit ja hyvää yhteistyötä.

– Viime syksynä aloitin Team Finland -koordinaattorina, ja sitä ennen olin ELY-keskuksella rahoittajan roolissa. Käytännössä käsittelin yritysten kehittämisavustushankkeita. Rahoitettiin paljon yritysten kehittämishankkeita ja -investointeja ympäri Lappia. Sieltä juontaa minun intohimo, että saa tehdä käytännön työtä yritysten kanssa – auttaa ja opastaa eteenpäin. Oli helppo hypätä tähän nykyiseen tehtävään, kun tunnen jo entuudestaan hyvin näitä palveluita joita on tarjolla.

– Yrityksen on helppoa eksyä palveluviidakkoon, hakulomakkeisiin ja muihin. Siksi on hyvä olla ensin yhteydessä, kysyä vähän apua ja lähteä sitten oikeasta päästä selvittämään.

Joskus yrittäjästä voi tuntua, että esimerkiksi avustuksien saaminen on niin byrokraattinen tai liian epävarma prosessi, ettei se maksa vaivaa. Lea Marskilla on tähän yksinkertainen neuvo;

– Kannattaa ensin pirauttaa meidän yritysasiantuntijoille ja tunnustella sitä mahdollisuutta. Kyllä täällä meillä Lapissa pystyy ottamaan kantaa siihen, että minkälaiset rahoitusmahdollisuudet hankkeella on. Jos saa varovaista vihreää valoa, niin sitten kannattaa alkaa sitä hakemusta täyttämään. Ei se mitenkään ylitsepääsemätöntä ole, ja meille lähetettyä hakemusta voi vielä täydentää. Ei sen tarvitse viimeisen päälle viilattu olla, Lea rauhoittaa.

Se on ainakin varmaa, että jos ensimmäistä askelta tai työntöä asian suhteen ei ota, ei maaliinkaan voi päästä – oli kyse kehittämishankkeesta tai maailmalle lähtemisestä.

”Kotiläksyt kannattaa tehdä hyvin”

Kun tulee puhe konkreettisista keinoista joilla kansainvälistymisestä haaveileva yritys voi saada apua, Lea Marski mainitsee esimerkiksi Yritysten kehittämispalvelun, jossa saa alennettuun hintaan konsultin käyttöönsä.

– Palvelulla saa sparrausta oman kansainvälistymissuunnitelman tekemiseen. Ainahan se ei tarvitse olla kirjoitettu hienoon muotoon. Pääasia, että on vähän pistetty ylös, että millä strategialla mennään ja miksi on valittu tietty markkina.

Matkan voi aloittaa myös digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Täyttämällä kansainvälistymistestin voi saada vinkkejä siihen mitä vielä tehdä, jotta olisi paremmat edellytykset kansainvälistymiselle. Tarjolla on myös muita digitaalisia palveluja.

Sitten kun valintoja on tehty, voidaan alkaa pohtimaan esimerkiksi markkinatutkimusta valittuun markkinaan. Sen lisäksi tukea voi saada esimerkiksi messuille osallistumiseen. Business Finlandilla ja ELY-keskuksella on tähän tuotteita toimenpiteiden laajuudesta ja sisällöstä riippuen. Näihin voi koota myös isomman kehittämishankkeen. Joskus kansainvälistyminen vaatii investointeja, joita voi myös paketoida saamaan hankkeeseen.

– Selvitykset, kartoitukset voivat olla hyvin erilaisia, riippuen yrityksen tarpeesta. Ja tietenkin kannattaa mahdollisimman monelta kantilta selvittää mahdollisuudet, ja millä edellytyksillä pääsisi siihen uuteen markkinaan käsiksi.

– Kotiläksyt kannattaa tehdä tosi hyvin. Ei kannata lähteä liian nopeasti ja suinpäin. Kannattaa selvittää huolella markkinat, kilpailijat ja lainsäädäntö. Toisinaan kannattaa lähteä liikkeelle lähimarkkinoista. Pohjoismaat ovat hyvä harjoittelupaikka. Toki riippuu aina tuotteesta ja palvelusta. Kansainvälistyminen on pitkäjänteistä työtä joka vaatii resursseja. Se ei ole ilmaista. Pitää osata varata rahaa ja aikaa. Se ei ole sivutoimista asiaa, vaan siihen pitää panostaa, Lea Marski kiteyttää.

Kolme pointtia keskustelusta

1. Team Finland -verkosto auttaa yrityksiä kansainvälistymisessä. Verkosto tarjoaa laajan valikoiman palveluista aina kansainvälistymisen neuvonnasta rahoitukseen. Tarjolla on palveluita myös mm. yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, kansainväliseen rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kannattaa siis ottaa yhteyttä!

2. On paras lähteä liikkeelle yrityksen tarpeesta. Yrityksen ei tarvitse tuntea eri palveluita, vaan kannattaa ensin keskustella asiantuntijan kanssa ja kertoa omasta tarpeestaan. Silloin asiantuntijan on paljon helpompi ehdottaa erilaisia tarpeeseen mahdollisesti soveltuvia vaihtoehtoja hyvin laajasta valikoimasta.

3. Tutkimuksen mukaan yritykset eivät ole riittävän hyvin hyödyntäneet kansainvälistymisen tukipalveluita. Tähän voi olla useita eri syitä. Tarjolla olevia palveluita ei kenties tunneta tarpeeksi hyvin. Osa yrityksistä on jo pitkään toiminut kansainvälisillä markkinoilla, ja voi kokea että on helpompi toimia itse ja totutulla tavalla

Podcast-sarja on toteutettu osana Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta, joka on rahoitettua Lapin liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella.

Hankerahoittajien logot

Kuva: Simo Vilhunen

Siirry sisältöön