fbpx

Elinkeinoelämän toimintaympäristö muuttuu nyt nopeasti. Viimeksi uutiskirjeessä kirjoitin häiriötilanteisiin varautumisesta, joka tärkeys edelleen kasvaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkaisema suhdannebarometri osoittaa, että yritysten omat arviot suhdannetilanteesta ovat laskeneet. Nykytilanteen suhdannelukema oli positiivinen, mutta odotukset tulevaisuudesta harmaantuivat. Pohjois-Suomen lukemat ovat kuitenkin vähemmän harmaita, kuin muualla Suomessa.

Suhdanneodotuksiin vaikuttavat yritysten toimintakentän jyrkät muutokset. Inflaation ennätysmäinen kasvu, bruttokansantuotteet kasvun lasku, raaka-aineiden ja energia kustannukset ja saatavuuden heikkeneminen. Kaikki toimet yritysten tilanteen helpottamiseksi on nyt syytä ottaa käyttöön. Yksi konkreettinen esimerkki olisi ottaa käyttöön julkisten rakentamishankkeiden indeksiehto, joka turvaa niin rakentajan kuin tilaajan asemaa hintojen heilunnalta.

Lapin elinkeinoelämän visio lanseerattiin maaliskuussa. Yhteinen tavoitteemme on kasvaa kestävästi yhteistyöllä. Lappi vauhdittaa vihreää siirtymää niin biotuotteilla, kaivosten kriittisillä mineraaleilla kuin vastuullisella matkailulla.

Nyt koko pohjoinen: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi ovat lyöttäytyneet yhteen pohjoisen kasvun tueksi. Maakuntaliitot, isot kaupungit ja me alueen kauppakamarit julkaisimme yhdessä Pohjoisen tulevaisuuskatsauksen, jossa hahmotetaan pohjoiseen uutta kasvun skenaariota. Jos esimerkiksi Itämeren käyttö estyy, tarvitaan vakaa ja luotettava kuljetusreitti jäämerelle pohjois-Norjan satamien kautta. Meille luontaisin reitti kulkee Vt 21 pitkin Tromssan satamaan.

Maailmantalouden tilanteesta huolimatta, on syytä katsoa riittävän pitkälle: Pohjoisessa on olemassa ne vahvuudet, mahdollisuudet ja tekijät, joilla vastataan koko maailman suurimpiin tulevaisuuden haasteisiin.

Liisa Ansala
Toimitusjohtaja

Ps. Saimaan kanavan remontti on nyt hylätty. Siitä vapautuu 95 miljoonaa euroa muuhun käyttöön. Valtatie 21 on edelleen surkeassa kunnossa ja suunnitelmat kunnostuksista ovat pitkällä. On realistista edellyttää väylärahojen siirtoa Lappiin huoltovarmuuden nimessä.

Siirry sisältöön