fbpx

Lapin kauppakamarin hallitus ja henkilökunta tapasivat sekä päättäjiä että vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita kaksipäiväisen Helsingin vierailunsa aikana.  

Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kuuli Lapin kauppakamarin huolet matkailun kustannustuen jatkosta ja matkailurajoitusten kestosta. Lisäksi käytiin läpi elinkeinoelämän näkökulmia kaivoslain uudistamiseen. Lapin kauppakamari nosti esille myös Pohjois-Ruotsin mittavat investoinnit ja kehityksen esimerkkinä siitä, miten investoinnit pohjoiseen kannattavat. Keskustelu tapaamisessa oli avointa ja suoraa. Ministeri Lintilä totesi, että Suomen kannattaa myös katsoa pohjoiseen.  

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle esitettiin huoli väylien korjausvelan kasvusta ja   pohjoisen teiden jatkuvasti heikkenevästä kunnosta. Lisäksi tuotiin esille, että kansallisia liikenteen päästökauppamekanismeja ei tule ottaa käyttöön, sillä ne heikentäisivät Suomen yritysten kilpailukykyä EU:n sisämarkkinoilla, ja esitettiin tarve pitää talvimerenkulun päätökauppakompensaatiota esillä EU:ssa. 

Ministeri Harakka kertoi, että päästökaupan mekanismien vaikutukset elinkeinoille selvitetään ja että Suomi pitää etenkin merenkulkuun liittyviä ongelmakohtia esillä EU:n tason päätökauppavalmisteluissa.  Ministeri totesi myös, että Meri-Lapin isoihin investointeihin liittyvät liikennetarpeet huomioidaan myös jatkossa, lentoliikenteen ostoille ei ministerin mukaan todennäköisesti olisi Suomessa tulossa jatkoa. 

Vihreiden eduskuntaryhmän edustajien tapaamisessa tuotiin esiin Lapin monipuolista elinkeinorakennetta matkailusta teollisuuteen ja kaivostoimintaan ja keskusteltiin osaavan työvoiman tarpeesta ja ilmastotoimista. Lapin kauppakamari korosti, että hiilineutraaliuden tavoite on Lapille tärkeä, mutta sitä tulee tavoitella niin että huomioidaan elinkeinojen kehittymisedellytykset sekä alueiden erityispiirteet.  

Lapin kansanedustajat ovat kauppakamarille erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita ja heidän kanssaan käytiin keskusteluja yhdessä Pohjolan OP:n kanssa järjestetyllä illallisella, johon osallistui myös edustajat Keskuskauppakamarilta. Lapin kauppakamarilla on aktiivinen rooli yhdessä kansanedustajien kanssa Lapin elinkeinoelämän näkemysten esiintuomisessa.  

Siirry sisältöön