fbpx

Osaajapulan hiipumisesta ei ole havaittavissa merkkejä. Koulutusmäärien lisääminen on tarpeellinen, vaikkakin hidas keino tilanteen ratkaisemiseksi. Lähes 65 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Noin 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että osaajapula rajoittaa yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. 

”Tulevaisuus puhuttaa myös Lapissa ja mistä tänne löytyy työvoimaa. Samaan aikaan kun Lapin yritysten liikevaihto on kasvanut 14,8 % vuodesta 2015, ei tämä ole vielä näkynyt samanlaisena kasvuna henkilöstön määrässä, mutta alueen työttömyys on laskenut voimakkaasti ja  eräissä kunnissa  se on vain 5 %:n luokkaa. Kun keskustellaan koulutuspaikkojen aloitusmäärästä, niitä ei tule ainakaan leikata, kun yritykset jo valmiiksi kärsivät työvoimapulasta”, sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki. 

Vajaa 40 prosenttia vastaajista ilmoitti rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan 6 kuukauden aikana. Pidemmällä 3-5 vuoden aikajänteellä rekrytointitarve kasvaa 60 prosentilla vastaajista. 

”Pohjois-Suomessa on vireillä investointihankkeita arviolta 12-13 miljardin euron edestä niin teollisuudenssa, kaivosteollisuudessa kuin matkailussakin. Tulevaisuuden työvoiman tarve pelkästään Lapissa on tuhansia, jopa reilusti yli 10000 ja osaajatarve on suuri kaikilla toimialoilla”, sanoo Rautajoki. 

Kauppakamareiden kyselystä käy ilmi, että osaajapula korostuu erityisesti ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopiston maisteritutkinnon omaavien osaajien parissa. Suurin tarve kyselyn mukaan on tekniikan alalla sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalla. 

Osaajatarve on suuri myös palvelu-, sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalla. 

”Osaavan työvoiman saatavuuteen voidaan vaikuttaa pidemmällä aikajänteellä koulutusmäärien kautta ja kasvattamalla opiskeluun perustuvan maahanmuuton määrää. Tämän kevään aikana Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on mahdollisuus kohdentaa korkeakoulujen koulutusmääriä tutkintotavoitteiden kautta vuosille 2021-2024 erityisesti niille aloille, joilla näyttää selkeästi olevan pulaa”, sanoo Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen. 

Yksi nopea ratkaisu on lisätä työperäistä maahanmuuttoa merkittävästi

Kauppakamarit kiittelevät hallitusohjelman kirjauksia työperäiseen maahanmuuttoon ja nopeaan osaamisen päivittämiseen liittyen, mutta odottavat konkreettisia toimia. Maahanmuuton ja nopeiden koulutusten edistämisellä hallitus pääsee lähemmäs 75 prosentin työllisyysastetavoitettaan. 

”Yritykset odottavat hallitukselta toimia, jotka konkreettisesti helpottavat osaavan työvoiman maahanmuuttoa. Oleskeluluvan saaminen ei saa kestää 4 tai 6 kuukautta. Lupa on saatava maksimissaan kuukaudessa”, Valtonen sanoo. 

Kauppakamarit ovat esittäneet yhdeksi konkreettiseksi ratkaisuiksi saatavuusharkinnasta luopumista mahdollisimman pian.  

”Lähtökohtaisesti yritykset etsivät osaavaa työvoimaa sieltä, mistä sitä on saatavilla. Oli se sitten kotimaa, EU-maa tai EU:n ulkopuolinen maa. Tähän kuvioon sopii huonosti byrokraattiset hidasteet”, Valtonen sanoo. 

Kauppakamareiden kyselyssä tarkasteltiin yritysten ja organisaatioiden osaavan työvoiman tarvetta sekä osaajapulan kohdentumista aloittain ja koulutusasteittain. Kyselyyn vastasi laaja joukko, yli 1300 työnantajaa yrityksistä ja organisaatioista eri puolilta Suomea.  

Lisätiedot:

Timo Rautajoki 
Lapin kappakamarin toimitusjohtaja
040 551 1289 timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön