fbpx

Kauppakamarien kyselyn mukaan 59 prosentilla yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta ja 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaajapulan rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Suurin pula on ammatillisista osaajista. Lapissa mm. oleskelulupaprosessien kankeus hidastaa kansainvälisten osaajien palkkaamista.

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan osaajapula rajoittaa edelleen yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. 66 prosenttia yrityksistä kertoo osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Vastaajista 12 arvioi osaajapulan rajoittavan paljon, 35 prosenttia jonkin verran ja 20 prosenttia vähän.

Tiedot selviävät kauppakamarien jäsenyrityksille toteutetusta kyselystä, johon vastasi yli 1150 yritystä eri puolilta Suomea.

Peräti 59 prosentilla yrityksistä on pulaa (43 %) tai paljon pulaa (18 %) osaavasta työvoimasta. Suhdanteiden heikentymisestä huolimatta vain neljä prosenttia yrityksistä kertoo osaavasta työvoimasta olevan ylitarjontaa.

“Nämä luvut ovat pysäyttäviä. Kun heikentyneessä suhdannetilanteessakin iso osa yrityksistä kärsii edelleen työvoiman saatavuudesta, niin kyllä tämä ongelma on edelleen Suomessa hyvin akuutti”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola.

Suhdanteen heikkeneminen näkyy kuitenkin kyselyssä: osaajapulasta kärsivien yritysten määrä on laskenut vuodessa noin kymmenellä prosenttiyksiköllä.

“Lapin osalta suhdannetilanne poikkeaa muusta maasta, ja yritysten näkymät ovat keskivertoa positiivisemmat erityisesti matkailun kasvun vuoksi. Lapissa tarvitaan esimerkiksi muuta maata enemmän kansainvälisiä osaajia työtehtäviin”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Lapissa korostuu asuntopula ja yritysten osaamisen kehittäminen

Jopa 68 prosenttia yrityksistä arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan tai kasvavan merkittävästi 2–3 vuoden aikajänteellä.

”Kyselyn mukaan yritysten tarve osaavalle työvoimalle tulee kasvamaan seuraavan parin vuoden aikana. Siksi toimia osaajapulan helpottamiseksi tulisi tehdä juuri nyt, jotta kasvanut tarve työvoimalle ei yllätä ja rajoita yritysten kasvupotentiaalia ja talouden elpymistä. Vaikka hallitusohjelma muuten ruokkii kasvua ja edistää kilpailukykyä, voi työvoiman saatavuus osoittautua merkittäväksi haasteeksi tulevina vuosina”, Sipola sanoo.

Lapissa ongelma korostuu erityisesti työvoiman eläköitymisen vuoksi. Työvoiman saatavuuteen liittyviä ratkaisuja on tehtävä heti. Ratkaisujen tulee olla niin vaikuttavia, että ne vastaavat vanhenevan ikärakenteen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Tuloksissa Lapin osalta korostuu myös oleskelulupaprosessien koettu kankeus. Lapissa 57,1 % piti prosesseja erittäin kankeina, kun koko Suomessa luku oli 19,2 %. Tilanne vaikeutuu entisestää, jos hallitusohjelmaan kirjattu yritysten ilmoitusvelvollisuus loppuneesta työsuhteesta tulee voimaan. Merkittävä osa Lapin matkailun työntekijöistä on kansainvälistä työvoimaa, joka työskentelee sesonkiluonteisesti.

Lapissa kaivataan koulutusta ja ohjausta kansainvälisiin rekrytointeihin sekä työpaikan diversiteettiin ja inkluusioon. Lisäksi yritykset haluaisivat ohjausta harjoittelupaikkojen tarjoamiseen sekä apua kansainvälisten työntekijöiden työn ulkopuolisten asioiden hoitamiseen.

“Jälkimmäiseen asiaan vaikuttaa erityisesti Lapin matkailukeskusten asuntopula. Kansainvälisiä osaajia on hankala houkutella silloin, kun elämän perusedellytyksistä, kuten kohtuuhintaisista asunnoista on puutetta”, toteaa Lapin kauppakamarin Ansala.

Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.-11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Lapista kyselyyn vastasi 38 yritystä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Kyselyn valtakunnalliset tulokset voit lukea täältä.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Visit Rovaniemi

Lue seuraavaksi: Lapin kauppakamarin kommentti hallituksen budjettiriihestä: Matkailun edellytyksiä nakerretaan pala kerrallaan

Listätietoja
Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 5777514

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala
Siirry sisältöön