fbpx

Kasvata yrityksesi potentiaalia harjoittelijan avulla – opas onnistuneeseen harjoitteluun

Kaipaatko lisää energiaa työyhteisöösi? ✓

Oletko vailla uutta osaamista ja virkistäviä ideoita? ✓

Haluaisitko olla mukana rakentamassa tulevaisuuden ammattilaisten työelämätaitoja? ✓

Olisiko aika uudistaa omaa työnantajakuvaa tai alan imagoa? ✓

Ratkaisu: palkkaa harjoittelija

Kolme turvavarusteisiin pukeutunutta työntekijää kaivoksessa

Lue tästä yrityksille suunnatusta oppaasta, miten voit kasvattaa onnistuneesti yrityksesi potentiaalia palkkaamalla harjoittelijoita.

Kaksi naista tuulettavat kesäisen tunturin päällä

Miksi harjoittelijan palkkaaminen kannattaa?

 

Tuoreet näkökulmat. Harjoittelijat tuovat mukanaan tuoreita näkökulmia ja ajatuksia, jotka voivat rikastuttaa ja ennen muuta virkistää organisaatiosi toimintaa.

Kasvava osaaminen. Harjoittelijat ovat usein innokkaita oppimaan uutta ja päivittämään tietojaan, mikä voi tuoda organisaatioon uutta osaamista ja taitoja.

Tulevaisuuden lahjakkuudet. Harjoittelijoiden kautta organisaatio voi tunnistaa ja sitouttaa potentiaalisia tulevaisuuden työntekijöitä.

Joustava työvoima. Harjoittelijoiden palkkaaminen voi tarjota joustavuutta työvoiman suhteen erityisesti projektiluontoisissa tarpeissa.

Koulutuksen hyödyntäminen. Organisaatio voi hyödyntää harjoittelijoiden tuomaa tuoretta koulutusta ja tutkimustietoa käytännön töissä.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa. Harjoittelijoiden palkkaaminen voi vahvistaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja edistää organisaation brändiä potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa.

Harjoittelijan palkkaamisen on investointi tulevaisuuteen.

Se on investointi, joka tuo organisaatiolle uutta energiaa, osaamista ja potentiaalisia pitkäaikaisia työntekijöitä.

Minkälaista osaamista on mahdollista löytää Lapista?

Lapin yliopisto
Harjoittelijoiden osaaminen keskittyy analyyttisen ajatteluun ja laajempien kokonaisuuksien hallinnointiin. Yliopisto-opiskelijoiden opintoihin harjoittelu ei aina kuulu pakollisena osana opintoja, mutta moni opiskelija pitää opintojen aikaista harjoittelua tärkeänä ponnahduslautana työelämään.

Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojen alkuvaiheessa harjoittelijat suorittavat työharjoittelussa alan perustehtäviä. Osaamisen karttuessa harjoittelijat syventävät osaamistaan johtamistaitoja vaativissa tai kehittämiseen tähtäävissä työtehtävissä.

Ammatilliset oppilaitokset Redu ja Lappia
Harjoittelijan osaaminen sisältää kädentaitoja ja konkreettisia taitoja.

Aluksi on tärkeää määritellä omat tarpeet, toiveet ja tavoitteet harjoittelun osalta. Mitä yrityksesi tarvitsee ja toivoo harjoittelijalta. On myös tärkeää muistaa, että harjoittelija ei korvaa työntekijää vaan tuo omaa osaamistaan, oppimistaan ja näkemyksiään raikastamaan yrityksen tekemistä. Vastaavasti opiskelija saa tärkeää työelämän kosketuspintaa ja työkaluja omaan pakkiinsa onnistuneesta harjoittelusta.

Harjoittelun kesto on sovitettavissa yrityksen ja harjoittelijan tarpeiden mukaan. Harjoittelun kesto ja tavan voi muodostaa hyvinkin monipuolisesti. Ohjeellinen kolmen kuukauden harjoittelu perinteisellä toimistotyöajalla ei tarvitse olla ainoa vaihtoehto. Tärkeää on sopia selkeästi yhteiset pelisäännöt työajan sekä etätyö ja paikan päällä tapahtuvan työn tasapainosta.

Kolme opiskelijaa pyöräilevät

Huomioitavia asioita

Aluksi kannattaa lähteä määrittelemään harjoittelun tavoitteita ja tarpeita.
On tärkeää vastuu- ja vakuutusasioiden vuoksi heti harjoittelun alussa laatia sopimus, jossa selvennetään, onko kyseessä työsuhteinen vai muun muotoinen harjoittelu.

Parhaimmillaan harjoittelija integroituu saumattomasti työyhteisöön. Harjoittelun myötä avautuu mahdollisuus rikastuttaville oppimiskokemuksille molemminpuolisesti.

Selkeytä itsellesi:
1. Missä tarvitaan harjoittelijan panosta
2. Suunniteltu harjoittelijan työtehtävät
3. Harjoittelijan odotetut tiedot ja taidot
4. Optimaalinen aika harjoittelulle työnantajan näkökulmasta

Harjoittelu voidaan koostaa monella tavalla; yhtä kaiken kattavaa tapaa ole, joten ajattele laatikon ulkopuolelta:
1. Osa-aikainen harjoittelu, joka ulottuu pidemmälle aikavälille.
2. Osittain osa-aikainen ja osittain päätoiminen harjoittelu jaksotettuna.
3. Harjoittelujaksojen pitkittäminen pidemmälle aikavälille.
4. Harjoittelu useammalle työnantajalle.

Kannattaa myös pohtia, olisiko mahdollista työllistää useampi harjoittelija saman aikaisesti tai kenties limittäin. Tällä tavoin voit keventää perehdytystaakkaa merkittävästi ja harjoittelijat saisivat toisistaan vertaistukea tekemiseen. Edellinen harjoittelija voisi myös osittain perehdyttää seuraavan harjoittelijan, mahdollistaen oppimisen jakamisen.

On tärkeää huolehtia harjoittelun vastikkeellisuudesta

Opiskelija saa tavallisesti harjoittelusta opintopisteitä, kunhan harjoittelulle asetetut tavoitteet saavutetaan. Työnantajalla on mahdollisuus tarvittaessa maksaa harjoittelusta palkkaa, ja Lapin kauppakamari suositteleekin vahvasti yrityksiä maksamaan vähintään Kelan määrittelemän työssäoloehdot täyttävän palkan, joka vuonna 2023 oli 1331 €/kk.

Edut:
Työnantajalla on mahdollisuus tarjota harjoittelijalle henkilöstöetuja, kuten ruokailu-, liikunta- tai kulttuurietuja.

Kaksi tehtaan työntekijää tarkkailevat tehtaan monitoreja

Miten ja mistä niitä harjoittelijoita sitten löytää?

 

Seuraavien linkkien takaa pääset jokaisen koulun omille rekrysivuille, minne voit jättää harjoittelupaikasta ilmoituksen. Yliopiston tapauksessa voit jättää myös tiedon opinnäytteestä tai työpaikasta.

 

Pikaopas onnistuneeseen harjoitteluun

 

  • Työvälineet

Varmista, että harjoittelijalla on tarvittavat välineet työtehtäviensä suorittamiseen.

  • Pääsyoikeudet työtiloihin ja järjestelmiin

Huolehdi, että harjoittelijalla on tarvittavat pääsyoikeudet niin fyysisiin työtiloihin kuin sähköisiin järjestelmiin.

  • Tiedottaminen työyhteisölle

Informoi muita tulossa olevasta harjoittelijasta. Luo selkeä kuva siitä, millaisia tehtäviä harjoittelija tulee suorittamaan ja millainen rooli hänellä on organisaatiossa.

  • Harjoittelijan perehdytys

Varmista, että harjoittelijalla on selkeä käsitys siitä, kuka vastaa hänen perehdytyksestään ja millaiset käytännöt siihen liittyvät. Ota huomioon, että harjoittelijan on tiedettävä, kuka häntä perehdyttää ja millä tavoin.

Kuvat:

Lapin materiaalipankki | Tapojärvi | Nina Susi
Lapin materiaalipankki | Alexander Kuznetsov
Lapin materiaalipankki | Marko Junttila
Lapin materiaalipankki | Tapojärvi | Nina Susi

Siirry sisältöön