fbpx

Toimiva ja osaava hallitus pk-yrityksessä voi olla valtava lisäarvo, mutta hallitustyön onnistumiseksi tarvitaan tietty määrä työskentelytapoja ja osaamista. HHJ-kurssilla käsitellään mm. hallituksen kokoonpanoa, rooleja, vastuita, riskienhallintaa ja työskentelytapoja käytännönläheisesti ja yritysesimerkkien avulla erityisesti erilaisten pk-yritysten näkökulmasta.

HHJ-koulutuksen ansiosta hallitustyöskentelyn onnistumisen edellytykset paranevat. Tiedetään paremmin, mikä hallitus on ja mitä se tekee. Hallituksen merkitys ja hyödyt omalle yritykselle nähdään paremmin, kun kurssi on käyty. Hallitustyö on ollut pk-yrityksissä suuri hyödyntämätön mahdollisuus ja HHJ-kurssin ansiosta tämä mahdollisuus usein konkretisoituu.

Lapin elinkeinoelämän visio on kasvaa vastuullisesti yhdessä. Paras tapa varmistaa kasvu on tukea yritystä ja kehittää yrityksen hallitustyöskentelyä. Nuoria osaajia kaivataan pohjoisessa lisää hallitustyöhön. Vastuullisuustekona Lapin kauppakamari päätti hakea nuorta tulevaisuuden hallituksen jäsentä tai johtajaa mukaan huippukoulutukseen.

Ilmainen HHJ-koulutuspaikka päätettiin antaa nuorelle yrittäjälle Joel Manniselle. Seuraavassa Manninen kuvaa kokemuksiaan syksyllä Rovaniemellä järjestetyltä HHJ-kurssilta.

Hei kaikki! Olen Joel Manninen, 23-vuotias opiskelija, yrittäjä ja hallituksen jäsen. Opiskelen Lapin ammattikorkeakoulussa restonomiksi toista vuotta ja toimin opiskelijaedustajana Lapin AMK Oy:n hallituksessa sekä varapuheenjohtajana opiskelijajärjestössä. Yritykseni Glowing Ember tarjoaa elämyksellisiä kotaillallisia, joiden keskiössä on paikalliset raaka-aineet.

Minulle vinkattiin, että Lapin kauppakamari tarjoaa maksutonta HHJ-koulutuspaikkaa yhdelle korkeakouluopiskelijalle. Ajattelin, että nyt olisi hölmöä jättää hakematta, koska uskon, että tulen varmasti tarvitsemaan hallitusosaamista tulevaisuuden työurallani. Siinähän kävi sitten niin onnellisesti, että tulin valituksi tähän huippukoulutukseen, ihan mahtavaa!

Kurssi alkoi lokakuun lopussa ja oli mahtavaa nähdä, että yhtäkkiä huone on täynnä menestyneitä ammattilaisia eri aloilta. Ajattelin, että tulisin varmasti oppimaan paljon jo pelkästään muilta kurssilaisilta!

Ensimmäisellä jaksolla aiheena oli hyvä hallintotapa ja Kari Jokela Bittiumilta avasi Corporate Governancen perusteita ja hallitustoiminnan lainalaisuuksia. Selvisi myös, että kurssin sisältöön kuuluu myös pienryhmäkeskusteluita, jotka ovat hyvä tapa syventää kuunnellen opittua asiaa. Osallistujien monipuolisten taustojen ansioista asioihin saadaan keskusteluilla monia tulokulmia. Ensimmäisen jakson päätteeksi loistavasti menestyneen Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög tuli esittelemään Norrhydroa ja kertoi, kuinka siellä hallitus toimii. On aina antoisaa kuulla, miten muualla on onnistuttu ja peilata sitä oman yrityksen toimintaan. Siinä oppii paljon, vaikka mittakaava onkin toistaiseksi eri.

Toisella jaksolla pitkän linjan hallitusammattilainen Pia Pursiainen Chief Executive Search Oy:stä kertoi hallituksen ja hallitustyön organisoinnista. Keskeisimpinä asioina jaksolta jäi mieleen oikeanlaisen hallituksen kokoonpanon merkitys ja kompastuskivet, jotka voivat rampauttaa hallituksen. Päivän case-yrityksenä oli Napapiirin Kuljetus Oy, josta kertoi toimitusjohtaja Janne Keskinarkaus. Heidän pienomistajapohjaisen yritysmuotonsa toiminta oli mielenkiintoista ja opettavaista kuunneltavaa.

Kolmannella jaksolla keskityttiin strategiatyöhön Smartius Oy:n Ville Heikkisen johdolla. Aihe oli hyvin mielenkiintoinen, koska strategia asettaa hallituksen toiminnalle perusedellytykset. Aiheesta heräsi myös hyvin mielenkiintoisia ryhmäkeskusteluja. Iltapäivällä LähiTapiola Lapin toimitusjohtaja Kari Salmela kertoi strategian merkityksestä heidän toiminnassaan. Oli hienoa kuulla tavasta, jossa strategia on konkreettisesti sidottuna vuosisuunnitelmaan. Tällöin strategiaa oikeasti toteutetaan, eikä se ole vain kauniita sanoja pöytälaatikossa.

Kolmannen jakson jälkeen oli ryhmätyö, joka tehtiin vapaaehtoisten kurssilaisten yrityksille. Ryhmätyö oli case-yrityksille hyvä tapa saada ulkopuolista ja ammattitaitosta näkökulmaa kurssilaisista muodostetuilta työryhmiltä. Itse en valitettavasti päässyt oman ryhmäni tapaamiseen osallistumaan. Harmittaa kovasti, koska tätä odotin kurssilta kaikkein eniten. Pääsen kuitenkin paikkaamaan keväällä uudella HHJ-kurssilla poissaoloni ja voin samalla soveltaa oppejani tältä HHJ-kurssilta ryhmätyöhön, joten loppujen lopuksi en jää mistään paitsi, huippua!

Neljännen jakson alkuun kävimme läpi ryhmätöiden tuloksia ja oli hienoa havaita, että case-yritykset olivat saaneet konkreettista apua työryhmiltä hallitustyön kehittämiseen. Iltapäivästä Sami Posti PwC:ltä puhui yrityksen talouden seurannasta ja ohjauksesta. Hän kertoi mm. keskeisimmistä tunnusluvuista tavalla, jota oli helppo ymmärtää ja seurata. Luento oli antoisa. Päivä päättyi cocktail-tilaisuuteen, jossa Lapin Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen antoi kiitospuheensa. Sitten oli ”palkintojen” eli todistusten jaon aika. Minulta jäi vielä todistus saamatta ryhmätyö-poissaolon vuoksi, mutta se odottaa minua sitten keväällä😊

Kaiken kaikkiaan kurssi oli antoisa ja olen kiitollinen, että Lapin kauppakamari päätti tarjota maksuttoman paikan korkeakouluopiskelijalle. Suosittelen kurssia kaikille, jotka ovat tai tulevat työskentelemään hallituksessa!

Hyvää joulun odotusta!

Terveisin, Joel Manninen

Siirry sisältöön