fbpx

Lapin kauppakamari valiokuntien työ alkoi 20.1.2023 ja etänä läsnä oli lähes 70 henkilöä. Tilaisuuden alussa saimme kuulla myös kaksi inspiroivaa puheenvuoroa EK:n Jyri Häkämieheltä ja Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrovalta. Yksittäiset valiokunnat pitivät myös tiiviit tapaamisensa.

Tilaisuuden avasi Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala. Pohjustuksena valiokunnan työskentelylle Ansala esitteli lyhyesti valiokuntien toiminnan periaatteita sekä loi katsauksen alkaneeseen vuoteen sekä tuleviin toimenpiteisiin. Lapin kauppakamarin toiminta etenkin alkuvuoden osalta keskittyy eduskuntavaalien vaikuttamistyöhön.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies myös nosti esille vaaliteeman omassa ajankohtaiskatsauksessaan. Häkämiehen puheenvuorosta nousi esille mm. seuraavia näkökulmia:

  • Tämänhetkinen työmarkkinatilanne on haastava. Inflaatio, energiakriisi ja toisaalta kunta-alan palkkaratkaisu ovat luoneet monimutkaisen tilanteen, jossa lakonuhka on läsnä.
  • Vaikka talouden vauhti on hiipunut, viime päivinä on ilmestynyt myös myönteisiä merkkejä. Kaasun hinta alenee ja Kiinan markkinat ovat vähitellen avautumassa.
  • EK:n katse on myös kiinnittynyt tuleviin vaaleihin. Velkaantuminen on pysäytettävä ja tilanteesta noustaan vain yritysten luomilla työpaikoilla ja investoinneilla. Työpaikat ja investoinnit ovat paras lääke ahtaalla olevalle julkiselle taloudelle.
  • NATO-jäsenyys voivat tuoda pohjoiseen positiivisia vaikutuksia. NATOn mahdollisesti tarvitsemat infrapanostukset voivat parantaa pohjoisen asemia.

Lopuksi Häkämieheltä myös tiedusteltiin, millaisia keinoja tai mekanismeja tarvittaisiin investointien vauhdittamiseen. Häkämiehen mukaan tavoitteena on, että siirtyisimme monimutkaisesta Suomen lupamenettelystä Hollannin malliin, jossa yritysten lupa-asiat voisi hoitaa sujuvammin yhdeltä luukulta yhtenäisenä prosessina. Teollisten investointien näkökulmasta hankalasti ennakoitavissa olevan luvituksen sujuvoittaminen on avain asemassa. Lisäksi hän nosti esille vetytalouden sekä TKI-panostusten lisäämisen.

Ukrainan Suomen suurlähettiläs Olga Dibrova piti tärkeän katsauksen Ukrainan tämänhetkisestä tilanteeseen. Dibrovan puheenvuorossa korostuivat ukrainalaisten resilienssi ja maan tahtotila on kulkea kohti digitaalista johtajuutta sekä vihreän siirtymän mallimaana toimimista. Suurlähettiläs kiitti lämpimästi Suomea kaikesta tuesta ja humanitaarisesta avusta. Vaikka sota on jatkunut ja maan talous on sodan värittämää, Ukraina on kyennyt viemään tuotteitaan maailmalle ja paikalliset yrittäjät ovat jatkaneet toimintaansa toisinaan kirjaimellisesti raunioista nousten. Toimia maan toipumisen eteen jo tehty ja suurlähettiläs uskoo maan nousevan entistä vahvempana jaloilleen.

VALIOKUNNAT

Kauppakamarin hallitus ja valiokunnat muodostavat kauppakamarin toiminnan perusrangan. Valiokuntien tehtävänä on seurata toimialansa toimintaympäristöä, yhdistää alan ihmiset ja muodostaa yhdessä edunvalvontatyön areena. Lapin kauppakamarin valiokuntia ovat: kaivosalan valiokunta, kauppa ja palvelu-, liikenne ja logistiikka-, matkailu-, rakennus- ja teollisuusvaliokunta. Valiokunnissa on yhteensä 93 jäsentä.

Siirry sisältöön