fbpx

Hallitus esittää eduskunnalle vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijamenettelyä aluehallintovirastojen ja hallintotuomioistuinten lupakäsittelyissä tulevien vuosien aikana. Lakiluonnoksen lausuntokierros päättyy tänään. Lakiehdotuksen mukaan lupakäsittelyissä etusija annettaisiin tietyille uusiutuvan energian, vähähiilisen vedynvalmistuksen, teollisuuden sähköistämisen ja hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuteollisuuden hankkeille. 

Vihreän siirtymän hankkeiden lupakäsittelyn ja mahdollisten valitusten hallintotuomiosituinkäsittelyn nopeuttaminen on erittäin kannatettavaa. Vihreän siirtymän toteuttamisen kannalta on oleellista, että teemaan liittyvien investointihankkeiden sujuva eteneminen mahdollistetaan. Suomessa teollisuushankkeiden lupaprosessit ovat nykyisellään kohtuuttoman pitkiä. 

Lakiehdotuksen tavoitteena on edistää hallitusohjelman pyrkimystä tehdä Suomesta fossiilivapaa yhteiskunta. Lapin kauppakamarin näkemyksen mukaan tavoite ei tule onnistumaan ilman järkevää ja sujuvaa raaka-ainepolitiikkaa, koska akkuteollisuus, tuulivoiman rakentaminen ja muu sähköistyvä yhteiskunta tarvitsee mineraaleja. 

“Energiasektorin kriittisten mineraalien tarve nelinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä, jos Pariisin ilmastosopimusta noudatetaan. Lisäksi on tiedossa, että mineraalien kierrätys ei ole riittävä toimenpide sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin. Esitämme, että etusijalistalle lisätään myös sellaiset kaivostoiminnan hankkeet, joissa etsitään tai tuotetaan vihreän siirtymän kannalta kriittisiä mineraaleja”, esittää Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.  

Suomi on tällä hetkellä näiden raaka-aineiden nettotuoja, eli Suomen vihreän siirtymän raaka-aineet tuotetaan muualla. Tällä hetkellä Venäjä ja Kiina ovat vahvoja raaka-aineiden tuottajia, eikä tuotannon vastuullisuudesta ole takeita. 

“Nykytilanne on myös geopoliittinen riski ja oman tuotannon merkitys on muun muassa Venäjän sodan seurauksena kasvanut. Myös Euroopan unioni on linjannut tarpeesta kasvattaa mineraalien tuotantoa Euroopan alueella. Pohjois-Suomessa on Pohjois-Ruotsin ohella Euroopan merkittävimmät malmivarannot”, toteaa Ansala. 

Etusijamenettely sekä lupakäsittelyssä että valitusten käsittelyssä hallintotuomioistuimessa tulee toteuttaa puhtaasti resursseja lisäämällä ja prosesseja sujuvoittaen. Vihreän siirtymän hankkeiden etusijamenettely ei saa aiheuttaa viivästyksiä muiden hankkeiden lupakäsittelyssä tai valitusten oikeuskäsittelyssä. Sekä lupakäsittelyt viranomaisessa että valitusten käsittely tuomioistuimessa kestävät jo nykyisellään todella pitkään, eikä kestoa ole minkään hankkeen kohdalla mahdollista pidentää nykyisestä. 

Lisätietoja: Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi, p. 044-5777514 

Lapin kauppakamarin on myös julkaisut yleiskielisen aineiston kaivosteollisuudesta ja sen merkityksestä erityisesti Lapin näkökulmasta. Aineisto on vapaasti myös median hyödynnettävissä: 

Lataa koko aineisto täältä

Siirry sisältöön