fbpx

Lapin kansainvälisen matkailun kasvu on menestystarina, kun koko maassa talouden valonpilkahdukset ovat olleet harvassa. Teollisuuden vienti on ollut pienessä alamäessä, mutta haastavasta tilanteesta huolimatta vuosi 2022 oli Lapin kansainvälisessä kaupassa kokonaisuudessaan kohtuullinen. Lapin kauppakamari on laskenut matkailun kansainvälisen viennin arvon vuodelta 2023.

Matkailun osalta Lapissa rikottiin viime vuonna ennätyksiä. Yöpymisiä toteutui yhteensä 4,9 miljoonaa, joista rekisteröityvässä majoituksessa 3,3 miljoonaa ja rekisteröimättömässä 1,5 miljoonaa. Kansainvälisten rekisteröityneiden yöpymisten määrä kasvoi 22 % vuoteen 2022 verrattuna. Koko Suomessa kasvua oli keskimäärin 15,4 %, joten Lapin kasvu on ollut koko maan keskiarvoa kovempaa.

Lapin rooli kansainvälisessä matkailussa on kovaa erityisesti talvikaudella. Suomen kansainvälisistä yöpymisistä vuonna 2023 vajaa kolmasosa (30,4%) toteutui Lapissa. Talvikaudella 2022-2023 vastaava luku oli 48 % — näin ollen talvikauden matkailijoista lähes joka toinen rekisteröityneeseen majoitukseen tullut kansainvälinen matkailija on saapunut Lappiin. Vastaava markkinaosuus talvikaudella 2019-2020 ennen koronapandemiaa oli 23%.

Talvikaudella kansainvälisiä suoria reittilentoyhteyksiä on ollut noin neljäkymmentä Euroopan eri kohteista. Rovaniemen lentokenttä on nyt Suomen toiseksi vilkkain ja ohittanut Oulun. Kaikilla Lapin viidestä lentokentästä matkailijamäärät kasvoivat. Yhteensä lentomatkustajia Lapin kentillä vuonna 2023 oli 1,4 miljoonaa ja kasvua edelliseen vuoteen +22 %.

Kansainvälisen matkailun vientiarvo nousi miljardiin euroon

Matkailun kasvu näkyy heikosti perinteisessä tavassa tehdä vientitilastoja, joten Lapin kauppakamari on tehnyt arvion kansainvälisen matkailun vientiarvosta.

“Lappi on vahva tavaraviennin vientimaakunta, mutta yleisimmin käytetyt vientitilastot eivät huomioi matkailua. Kansainvälinen matkailu kuitenkin on vientiä, koska raha tulee Suomen ulkopuolelta. Lapin kauppakamari suosittelee tilastoinneissa olevan puutteen korjaamista ja matkailun tunnustamista osaksi ulkomaankauppaa”, toteaa Lapin kauppakamarin vaikuttamisen ja edunvalvonnan johtaja Hanna Baas.

Vuoden 2023 matkailun vientiarvo on kauppakamarin laskelman mukaan miljardi euroa. Vuoden 2022 osalta arvio oli 520 miljoonaa euroa. Muutosta selittävät matkailun kasvu, matkailijoiden rahankäytön muutos sekä se, että vuoden 2022 tuloon ei ole laskettu rekisteröimättömässä majoituksessa yöpyviä ja heidän rahankäyttöään.

Talouden heikko vire näkynyt teollisuuden viennissä

Lapin tavaraviennin arvo on vuonna 2022 Tullin tilastojen mukaan ollut 5,1 miljardia euroa. Koko vuodelta 2023 tavaraviennin tilastoa ei ole vielä saatavilla, mutta vuoden ensimmäisellä puoliskolla vienti oli vähentynyt 15 % edellisen vuoden vastaavaan verrattuna. Samasta kehityksestä kertoo Tilastokeskuksen suhdanneaineiston ennakkotiedot, joiden mukaan Lapin teollisuuden vientiliikevaihto on vähentynyt vuoden kolmella ensimmäisellä kvartaalilla, positiivinen signaali on kuitenkin, että syyskuussa vientiliikevaihto kääntyi nousuun.

Kauppakamarit vahvistavat viennin asiakirjoja koskien vientiä EU:n ulkopuolelle. Vuonna 2023 Lapin kauppakamarin vahvistamien Lapin vientiä koskevien alkuperätodistusten määrä laski 5%, kun koko kauppakamariryhmän vahvistamien alkuperätodistusten määrä laski 14 %.

”Alkuperätodistusten määrä antaa viitteitä viennin kehityksestä ja tällä mittarilla Lappi on pärjännyt Suomen keskiarvoa selkeästi paremmin. Vaikka tavaraviennin osalta viime vuosi on ollut alavireinen, on huomioitava, että edellinen vuosi 2022 oli Lapissa viennin kasvun aikaa”, analysoi Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

“Haluamme muistuttaa, että matkailun toimintaedellytysten vahvistaminen on tärkeää
alavireisten suhdanteiden aikoina. Lappi osoittaa sen, että matkailuvienti voi vahvistaa kansantaloutta ja työllisyyttä, ja nyt Lappi loistaa monissa tilastoissa. Matkailun vahvaa imua ei kannata rikkoa. Esimerkiksi suunnitelmat arvonlisäverokantojen harmonisoinnista kurittavat nimenomaan matkailusektoria”, jatkaa Ansala.

**
Matkailutilastojen ja -määrien osalta lähteenä on käytetty visitory.io:ta. Kansainvälisen matkailun arvo laskettiin Matkailijamittarista poimitulla rahankäyttötiedoilla (1194 euroa / matka). Rekisteröityvään majoitukseen saapuneiden kansainvälisten asiakkaiden vientitulo oli 780 miljoonaa euroa. Rekisteröimättömään majoitukseen saapui 478 000 henkilöä, joista kauppakamari arvioi kuuluvan kansainväliseen matkailuun noin puolet. Näin ollen rekisteröimättömän majoituksen vientitulo on 277 miljoonaa. Vientitulo on suuntaa antava arvio.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi, p.044-5777514
Johtaja Hanna Baas, hanna.baas@chamber.fi, p.040-665 8720

Kuva: Juha Kauppinen – Lapin materiaalipankki

Siirry sisältöön