fbpx

Keskiviikkona 8.9. kokoontunut Lapin kauppakamarin liikennevaliokunta käsitteli Väyläverkon kahdeksanvuotista investointiohjelmaa ja määritteli keskeisiä teemoja yhteistä lausuntoa varten.  Valiokunta totesi, että ohjelmassa ei toteudu Liikenne 12 -suunnitelman tavoite koko Suomen saavutettavuudesta, ja että elinkeinoelämän tarpeet jäävät suurelta osin huomiotta.

Lapin logistinen asema arktisen alueen keskellä, kasvava elinkeinoelämä ja merkitys viennissä tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. Investointiohjelmassa mukana olevat hankkeet kyllä parantavat pisteittäin elinkeinoelämän logistiikkaa, mutta ohjelmasta puuttuu suuri osa Lapin positiivisen kehityksen kannalta tärkeistä hankkeista, keskeisimpinä VT 4 ja KT 82.  Lapin kauppakamari antaa lausuntonsa investointiohjelmasta 15.9. mennessä. 

Liikennevaliokunta kävi kokouksessaan läpi myös ajankohtaisia teemoja liittyen sekä kansalliseen että EU:n ilmastopolitiikkaan. Kauppakamari seuraa sekä valtakunnallista että EU-tason valmistelua ja vaikuttaa pohjoisen liikenteen kehittymisen kannalta keskeisissä asioissa. Lapin kauppakamari toteaa, että kansallinen tieliikenteen päästökauppamekanismi voi vaarantaa elinkeinoelämän kilpailukyvyn. 

Kokouksessa kuultiin myös jäsenten ajankohtaiskatsaukset. Niiden pohjalta voi todeta, että logistiikkavirrat maanteillä ovat monin paikoin nousseet jo koronaa edeltävälle tasolle. Reittilentoliikenne on virkistymässä, talven charterlentoliikenteen varaustilanteessa on kenttäkohtaisia eroja, mutta toipuminen näyttää juuri nyt hyvältä. 

*****

Valiokunnat ovat kauppakamarien vaikuttamistyön ytimessä. Lapin kauppakamarilla on seitsemän valiokuntaa, joissa käsitellään kunkin toimialan kannalta tärkeimpiä kehittämisteemoja ja linjataan yhteistä vaikuttamistyötä.

Siirry sisältöön