fbpx

Lapin kauppakamari kiittää Lapin liittoa mahdollisuudesta lausua koskien Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa (äes) vuosille 2023-2027, mikä on otsikoitu seuraavasti Kestävillä innovaatioilla hyvinvoiva Lappi. 

 

Lapin kauppakamari on saanut olla mukana EAKR-rahoitteisen Kasvua älykkäästä erikoistumista -hankkeen kautta älykkään erikoistumisen strategian päivitystyössä. Haluamme kiittää Lapin liittoa yhteistyöstä ja siitä, että tekemämme selvitysraportin teemoja on otettu huomioon kauttaaltaan älykkään erikoistumisen strategian laadinnassa ja painopisteiden valinnassa. Nyt valittujen toimintamallien ja painopisteiden kautta on mahdollisuus kehittää elinkeinolähtöistä älykästä erikoistumista. 

On hyvä valinta nostaa kiertotalous (otsikko 2.1.) strategiseksi painopisteeksi. Lapissa, erityisesti Meri-Lapin alueella, on potentiaalia toimia valtakunnallisen tason teollisen kiertotalouden veturina, joka on myös kansainvälisesti tunnettu. Tämä on syytä varmistaa innostamalla ja kehittämällä kiertotalouden parista kasvunsa saavia yrityksiä. Samalla kiertotalousalan monipuolisuus toivottavasti tuo alalle myös uusia lappilaisia yrityksiä. 

Kiertotalouden ohella painopisteeksi nostettu uusiutuva energia (otsikko 2.3.) on ajankohtainen ja samalla vahvasti eteenpäin katsova teema-alue. Lappiin voi nähdä tulevaksi esimerkiksi biopolttoaineisiin ja vetyyn liittyviä hankkeita ja mahdollisia investointeja tulevien vuosien aikana. On tärkeää, että erilaisilla kehityshankkeilla kehitämme maakuntaamme investointikiinnostavuutta ja osaamista uusiutuvien energioiden alalla. Lisäksi erityisesti Pohjois-Ruotsin isot teollisuusinvestoinnit tulevat vaatimaan paljon energiaa, jolloin katseita energiantuotannossa tullee kääntymään Lappiin. 

Energiapolitiikalla on vahva linkitys tänä päivänä myös yhteiskunnan toimintavarmuuteen. Mielestämme kohdassa 2.3. voisi olla maininta myös kehittää pitkien etäisyyksien Lapissa yritysten kestäviä ratkaisuja energiakatkojen varalle. Myös mahdolliset häiriöt logistiikkaketjuissa ja niiden varalle ratkaisujen kehittäminen Lapissa on meidän etäisyyksien vuoksi tärkeää. Näemme, että voimme näissä pitkien etäisyyksien varotoimissa nousta älykkäästi erikoistuneeksi. 

Strategiset painopisteet ovat kaikkinensa perusteltuja ja hyvin valittuja. 

On hyvä, että strategia kuvaa lappilaisen TKI-toiminnan ja T&K-rahoituksen tilaa. TKI-toiminta on noussut valtakunnallisessa keskustelussa keskeiselle agendalle vuoden 2023 alusta käynnistyneen ns. TKI-rahoituslain kautta. Lapin 1 %:n T&K-menot suhteessa BKT:hen on kaukana kansallisesta 4 %:n tavoitteesta, mutta Lapin on maakuntana porras kerrallaan lähdettävä tavoittelemaan nostoa alueen T&K-menoihin. Erityisesti tarvitsemme lisää elinkeinolähtöistä TKI-toimintaa, joka synnyttää uutta innovaatiota ja kasvua alueelle sekä saa yritykset osallistumaan yhä vahvemmin TKI-toimintaan. Näemme, että olisi hyvä, jos Lapissa määriteltäisiin tavoite TKI-toiminnan ja erityisesti sen rahoituksen suhteen, jossa äes-toiminta on hyvä työkalu. 

Erityisesti kauppakamarin kannalta on tärkeä seurata äes-toimintaan osallistuvien yritysten määrää ja tehdä toimia määrän kasvattamiseksi. On hyvä seurata palautteiden ja haastatteluiden kautta yritysten saamaa hyötyä älykkäästä erikoistumisesta kasvulleen. Yrityslähtöisyyttä mittaavat indikaattorit ovat hyvä nostaa mainittujen indikaattorien rinnalle.  

Selvitysraporttimme mukaisesti toivomme älykkääseen erikoistumiseen liittyvän toiminnan olevan asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa keskustellaan yhä enemmän yritysten kielellä. Toivomme tämän näkyvän toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Startegiassa itsessään esitellään toimenpiteitä ja ratkaisuja hyvien tavoitteiden saavuttamiseen vähäisesti. Näemme, että toimenpiteet ja strategia tulisivat kulkea vahvasti yhdessä. Toimenpiteissä pääpainon toivomme olevan yritysten osallistavuuden toimenpiteissä. 

Pyydämme myös pohtimaan sanan klusteri mielekkyyttä älykkään erikoistumisen toiminnassa. Ehdotamme vaihtoehdoksi klusterille esimerkiksi kehittämö tai hautomo -termejä. 

Liisa Ansala, toimitusjohtaja 
Lapin kauppakamari 

Lisätiedot: 
Antti Eteläaho, kansainvälisten asioiden asiantuntija / projektipäällikkö
antti.etelaaho@chamber.fi
040 675 3395 

Siirry sisältöön