fbpx

Lapin kauppakamari pitää ajatusta vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta hyvänä, mutta asetukseen ja sen valmisteluun liittyy useita ongelmia ja puutteellisuuksia. Ehdotamme että asetus palautetaan valmisteluun, valmisteluaikana toteutetaan asian piloitointi ja lopullisen valmisteluaineiston pohjalta tehdään huolellinen vaikutusten arviointi.

Asetus ja valmisteluaineisto ovat asian monimutkaisuus huomioiden yleispiirteisiä ja tähän suhteutettuna saatavilla oleva aineisto on riittämätöntä. Käytettävissä olevan aineiston perusteella toteamme, että ehdotettu kompensaatio olisi vaikeaa toteuttaa, koska se on ulotettu luontotyyppi- ja eliötasolle. Esimerkiksi Lapin osalta laajojen kompensaatioalueiden hankinta annetulla määrittelyllä ei ole mahdollista, koska valtion maita ei kompensointiin voisi käyttää. Lapissa valtion omistuksessa on merkittävä osuus koko pinta-alasta. Malminetsinnästä ja tulevista kaivoshankkeista valtaosa sijaitsee Lapissa, joten käytännössä tämä säätely voisi johtaa vapaaehtoisten kompensaatioiden estymiseen.

Toiseksi esitämme huolemme kompensoitavan alueen kartoittamisesta ja luokittelusta. Laajojen kompensaatioalueiden osalta yksityiskohtainen luokittelu voi olla mahdotonta. Laajojen hankkeiden osalta voi olla täysin mahdotonta löytää vastaava kasvillisuuden tai vesiluonnon alue, joka vielä sijaitsee samalla kompensaatioalueella. Vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio tulee toteuttaa niin että se on kustannusten ja menettelyiden kannalta ylipäätään mahdollinen. Yksinkertainen ja joustava toteutusmalli lisäisi kiinnostusta vapaaehtoisten ekologisten kompensaatioiden tekemiseen.

Lisätiedot:

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Hanna Baas
edunvalvontapäällikkö
hanna.baas@chamber.fi
040 665 8720

Siirry sisältöön