fbpx

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Keskuskauppakamarin organisoimaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yli 200 yritystä kertovat, että ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi asiakkaiden odotukset ja erottautuminen kilpailijoista ovat tärkeitä syitä tehdä ilmastotoimia. Ilmasto-ohjelmaan osallistuu pk-yrityksiä eri toimialoilta ympäri Suomea ja Lapista mukana on viisi yritystä.

Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

LähiTapiolan mahdollistamaan ohjelmaan haki 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Päätökset ohjelmaan valittavista yrityksistä teki Keskuskauppakamari. Valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan.
”Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Ilmastolahjoituksellamme voimme auttaa pk-yrityksiä vastaamaan heidän toimintaympäristöjensä ja arvoketjujensa ilmastotavoitteisiin entistä paremmin”, sanoo LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.

Lapista mukana kaikkiaan viisi yritystä. Rovaniemeltä mukana ovat Husky Travels Oy, Kemijoki Oy, Norrhydro Group Oyj ja Remove Timanttityöt Oy sekä NewPaakkola Oy Tervolasta.

”Olemme todella iloisia lappilaisten yritysten aktiivisesta mukanaolosta ohjelmassa. Ilmastoasioissa ei puhuta enää vain pelkästään kilpailuedusta, vaan tavasta tehdä liiketoimintaa kestävästi. Ilmaston lämpeneminen on edelleen vakavasti otettava uhka myös liiketoimintojen tulevaisuudelle”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Ilmastotyö nähdään tärkeäksi, mutta pk-yritykset tarvitsevat työhönsä tukea

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy tehdä ilmastotyötä. Vastaajista 20 prosenttia piti asiakkaiden odotuksia ja 20 prosenttia kilpailijoista erottautumista tärkeimpinä syinä. Muita pienempiä syitä olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty.

”Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat olleet aiempien kyselyjemme perusteella syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Yhä enemmän vaakakupissa painaa kuitenkin asiakkaiden odotukset ja tahto toimia oikein”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

Vastaavasti kustannukset, resurssien ja osaamisen puute ovat olleet syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu.

”Isot yritykset ovat tehneet jo vuosia vastuullisuustyötä, koska niillä on ison yrityksen resurssit palkata osaajia tähän. Pk-yrityksillä on halua, mutta harvoin mahdollisuutta palkata ihmistä tekemään vastuullisuus- ja ilmastotyötä”, Vanhala sanoo.

Lisätietoja:
Anne Vanhala
Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija
anne.vanhala@chamber.fi
050 339 1625

Veikko Salonen
LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja
veikko.salonen@lahitapiola.fi
040 826 7764

Liisa Ansala
Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Siirry sisältöön