fbpx

Miten geopolitiikka, globaali talous ja teknologian kehitys vaikuttava Suomeen ja erityisesti Lappiin? Mikä on Lapin rooli jatkossa? Pohdimme 29.9. Suomen ja maakuntamme tulevaisuutta eri skenaarioiden kautta. Tässä muutama nosto tilaisuuden teemoista.

Tilaisuuden keskustelut olivat osa Suomi-skenaario työtä. Keväästä 2023 Risto E.J. Penttilän luotsaama Nordic West Office ja EVA ovat yhdessä suomalaisten yritysten, järjestöjen ja alueiden kanssa työstäneet mahdollisia maailmoja Suomelle vuoteen 2030 saakka. Tähän työskentelyyn ovat osallistuneet myös Lapin kauppakamari ja Lapin liitto. Lapin kauppakamarin hallinnoima Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä -hanke järjesti Lapin keskustelutilaisuuden.

Keskustelutilaisuutemme kokosi maakunnan päättäjät ja elinkeinoelämän edustajat yhteen pohtimaan Lapin tulevaisuutta. Suomi-skenaariot prosessin lopputuloksena Suomen mahdolliset skenaariot ovat pähkinänkuoressa seuraavat:

Suuri vihreä suunnitelma. Vihreän siirtymän investointeja tulee ympäri Suomeen, mutta vähiten itäiseen Suomeen.

Kuohuva 20-luku. Kaupungit tulevat kasvamaan, jolloin syrjäseudut ovat pulassa. Osaaminen keskittyy teknologiakeskuksiin.

Romahdusvaara. Talousromahdus ja sotilaallisen konfliktin uhka leijuu Suomen yllä. Ilmastokriisi saa aikaan väestön liikehdintää.

Seutujen Suomi. Alueellinen eriytyminen jakaa Suomen erilaisiin todellisuuksiin. Alueiden sekä kaupunkien rooli kasvaa.

Kaaviokuva Suomen neljästä eri tulevaisuusskenaariosta: uuri vihreä suunnitelma, Kuohuva 20-luku, Romahdusvaara ja Seutu-Suomi.

Jokaisella skenaariolla on eri suhde yhteistyöhön ja fragmentaatioon sekä hallintoon ja markkinoihin. Skenaariot eivät ole ainoastaan paikallisia: skenaariot toteutuvat myös EU:n ja koko maailman tasolla.

Miten Lapille käy vuonna 2030?

Miten nämä eri skenaariot tulevat vaikuttamaan Lappiin? Lapin kauppakamarin näkökulmasta nämä skenaariot elävät jo tässä ja nyt. Esimerkiksi matkailun osalta on havaittavissa, että kaikki skenaariot toteutuvat jossain määrin tässä hetkessä. Yhtäältä luontomatkailu on jatkuvassa nosteessa ja toisaalta matkailijoita ruuhkautuu tiettyihin kohteisiin. Venäjä-riski ei ole vielä ainakaan vaikuttanut kysyntään merkittävästi ja matkailijaryhmät ovat jakaantuneet erityisryhmiksi.

Mikä skenaario on voimissaan vuonna 2030? Tähän ei luonnollisesti kukaan osaa varmuudella vastata. Skenaarioiden kanssa työskentely on tulevaisuuden aavistamista. Keskusteluissa reflektointiin useasti korona ja Ukrainan sodan kaltaisiin kriiseihin, joihin vain osalla ihmisistä saattoi olla aavistuksia, mutta harva osasi vuonna 2019 tällaista aikaa Suomelle ja maailmalle varmaksi ennustaa.

Tapahtuman paneelikeskustelijoina olivat vastuullisuusjohtaja Petri Mure (Outokumpu), yritysliiketoiminnan pankinjohtaja Sami Heikkilä (OP Pohjola), kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio (Rovaniemen kaupunki) ja strategiapäällikkö Heino Vasara (ELY-keskus). Panelistien mukaan Lapin suunnan Lapin tulevaisuuden suuntaa voivat muuttaa seuraavat näkökulmat:

Energiatuotannon suurvallan tavoittelu. Riittävä puhtaan energian saanti tuo myös teollisten investointeja. Meidän pitää ajatella olevamme energian suurvalta ei pelkästään Suomen vaan koko Euroopan tasolla.

Rahoitukseen uusia avauksia. Lapin investointipotentiaalin toteuttamista voitaisiin edistää luomalla uusia rahoitusinstrumentteja isojen yritysten voimin. Tulisiko Lappiin perustaa oma rahasto, joka sijoittaisi lappilaiseen yritystoimintaan?

Lapin tarjoama hyvä elämä on meidän voimavara. Kilpailussa osaajista meidän tulee kyetä tarjoamaan hyvää elämää tänne muuttaville. Meillä on vakaat ja turvalliset olosuhteet: tämä on meidän voimavaramme, joka pitäisi kommunikoida entistä selkeämmin maakunnan ulkopuolelle.

Jalostusasteen nosto. Lappi tarjoaa paljon raaka-aineita muualle jalostettavaksi. Nostamalla jalostusastetta voidaan luoda lisää kasvua paikallisesti.

Mitkä nimet annettaisiin Lapin omille skenaarioille? Entä olisiko Lapissa neljän sijasta sittenkin vain kolme skenaariota – limittäytyisivätkö Suuri vihreä suunnitelma ja Kuohuva 20-luku Lapissa yhdeksi Kuohuvan vihreän kasvun skenaarioksi? Yleisöltä kysyttäessä paikalla olijat kokivat, että elämme jo Suuren vihreän suunnitelman skenaariota todeksi, joten toisiko vuosi 2030 vielä siihen oman kuohuvan lisänsä?

Tiivistelmä Lapin skenaarioista

Suuri vihreä suunnitelma

Suuria investointeja kaivostoimintaan ja matkailuun.
Narvikin rata: Työt alkavat
Lentoyhteydet: Alueellinen sähkölentoyhtiö aloittaa toiminnan vuonna 2028.
Matkailu: Luontomatkailu ja kestävä kehitys etunenässä
Työvoima: Työvoimaa Euroopasta
Kaivokset: Suuria investointeja kaivostoimintaan
Vihreä siirtymä: Lappi panostaa vihreään siirtymään. Ilmastotietoisuus vahvistuu.
Talous: Investointivetoista kasvua
Verotus: Kaivosverot nousevat.
Nato: Sotaharjoituksia Lapissa.
KOHTALON KYSYMYS: Onko puhdasta energiaa riittävästi?

 

Romahdusvaara

Naton läsnäolo kasvaa.
Narvikin rata: Kapasiteettia lisätään kiireellä
Lentoyhteydet: Lentokentät sotilaskäyttöön. Reittiyhteyksiä vähennetään.
Matkailu: Venäjäriski pelottaa ulkomaalaisia
Työvoima: Pulaa työntekijöistä. Suuri pakolais- ja siirtolaispaine.
Kaivokset: Ei rahaa investointeihin
Vihreä siirtymä: Vihreä siirtymä pysähtyy.
Talous: Kaivokset pitävät Lappia pystyssä.
Verotus: Uusia veroja kohdistetaan mm. omaisuuteen ja energiaan.
Nato: Nato vahvistaa arktisen alueen puolustusta, tiivistä yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä
KOHTALON KYSYMYS: Riittääkö Lapin resilienssi?

Kuohuva 20-luku

Turistivyöry maailmalta.
Narvikin rata: Jää toteuttamatta
Lentoyhteydet: Aasia ja Venäjä aukeavat. Kaikkia Lapin lentokenttiä laajennetaan.
Matkailu: Lisää suoria lentoja Lappiin. Massaturismi pelottaa.
Työvoima: Matkailualan ja-kaivostoiminnan osaajia saapuu eripuolilta maailmaa
Kaivokset: Harvinaiset maametallit kiinnostavat
Vihreä siirtymä: Lappi houkuttelee vastuullisia yrityksiä ja matkailijoita
Talous: Matkailu- ja kaivosalalla menee lujaa.
Verotus: Veronalennuksia?
Nato: Nato arkipäiväistyy.
KOHTALON KYSYMYS: Säilyykö luonnon kestokyky?

Seutujen Suomi

Luonnonsuojelu vs. investoinnit
Narvikin rata: Myös muita hankkeita Pohjois- Norjaan ja Ruotsiin
Lentoyhteydet: Pienkoneiden kulta-aika.
Matkailu: Lapin eksotiikka puree erityisryhmiin
Työvoima: Lapin taika vetää puoleensa etätyön lisääntyessä.
Kaivokset: Matkailu- ja kaivostoiminta kilpailevat kansansuosiosta
Vihreä siirtymä: Vihreys vs. raha
Talous: Julkinen sektori supistuu, kolmas sektori ja yrittäjyys nousevat.
Verotus: Lapille verohelpotuksia.
Nato: Lappi houkuttelee tykistöä ja ilmavoimia.
KOHTALON KYSYMYS: Jääkö pienten alueiden ääni suurten taakse?

Suomi Skenaariot -Lappi edition -tilaisuus järjestettiin osana Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä -hanketta (AKKE) 

Kuvat ovat tekoälyn tekemiä tulkintoja neljästä skenaariosta.

Siirry sisältöön