fbpx

Vihreä siirtymä & Lappi: kattava artikkelisarja Lapin vihreästä noususta

Lapin Kauppakamari on teettänyt viime aikoina useita vihreään siirtymään liittyviä selvityksiä. Tässä haastattelusarjassa haluamme selvittää, miltä tulokset näyttävät alan asiantuntijoiden ja päättäjien silmin.

Ensimmäisen haastattelun aiheena on talous, investoinnit ja energia ja haastateltavana Keskuskauppakamarin johtava elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Hänen tehtäviinsä Keskuskauppakamarissa kuuluu valmistelu ja vaikuttaminen muun muassa elinkeino-, energia-, ilmasto-, ympäristö- ja luonnonvara-asioissa.

Toisen artikkelin aiheena on strategisten väylien kehittäminen ja pohjoismainen yhteistyö ja haastateltavina ovat kansanedustaja Heikki Autto sekä Lapin liiton suunnittelujohtaja Paula Qvick, jonka vastuulla on maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja merialuesuunnittelu.

Kolmannen artikkelin aiheena on vihreän siirtymän investointien luvitus ja haastateltavana on isojen investointihankkeiden luvituksessa neuvonantajana toimiva Casper Herler Boreniukselta.

Sarjan viimeisen artikkelin aiheena on vihreä siirtymä Pohjois-Ruotsissa ja haastateltavana kansainvälisen kaupan asiantuntija Sabrina Suikki Norrbottenin kauppakamarista.

Pohjois-Ruotsissa vihreä kasvu nähdään välttämättömänä

Pohjois-Ruotsissa vihreä kasvu nähdään välttämättömänä

Sujuvalla luvituksella vauhditettaisiin vihreän siirtymän investointeja ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä

Sujuvalla luvituksella vauhditettaisiin vihreän siirtymän investointeja ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä

Väylien kehittäminen vaatii pohjoismaista yhteistyötä

Väylien kehittäminen vaatii pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoisen investoinnit ovat nostaneet Lapin keskeiseen rooliin Suomen ja Euroopan energiamurroksessa

Pohjoisen investoinnit ovat nostaneet Lapin keskeiseen rooliin Suomen ja Euroopan energiamurroksessa

Kollaasi, jossa on luminen hotelli, sumuinen metsä, laskeuruva lentokone ja revontulia.

Kuvat: Anne Saarinen | Vastavalo, Juhani Syväoja | Vastavalo, Juhana Konttinen | Vastavalo ja Veli-Pekka Hentilä | Vastavalo

Artikkelisarja on toteutettu AKKE-rahoituksella osana Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä -hanketta.
Hankerahoittajien logot
Siirry sisältöön