fbpx

Lapin kauppakamarin hallitus ja valiokuntien puheenjohtajia matkasivat vaikuttajamatkalle Helsinkiin lokakuun alussa. Tapaamisia pidettiin Metsähallituksen, Keskuskauppakamarin, Eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtajan Jouni Ovaskan, Lapin kansanedustajien, työministeri Arto Satosen, Invest in Finlandin, Kaivosteollisuus ry:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n kanssa.

Metsähallituksella delegaatiotamme tapasi toimitusjohtaja Juha S. Niemelän. Niemelän kanssa keskusteltiin muun muassa metsiensuojelusta ja Metsähallituksen työstä Lapissa. Metsähallitus on tärkeä toimija maakunnassamme niin metsän omistajana kuin luontopalveluiden tuottajana. Totesimme EU:n vaikuttavan yhä enemmän metsäpolitiikkaamme, erityisesti energia- ja ympäristöpolitiikan kautta.

Metsähallituksen toimiston lasiovi. Taustalla Lapin kauppakamarin vaikuttajamatkan vieraita.

Keskustelussa Niemelän kanssa puhututtivat muun muassa luontopalveluihin kohdistuvat budjettileikkaukset. Niemelä lupasi, että mahdollisia säästökohteita katsotaan alueiden kanssa yhdessä, kun niiden aika on.

Metsähallitukselta siirryimme Keskuskauppakamarin uusin tiloihin Alvar Aallon kadulle. Siellä meitä olivat vastassa johtava asiantuntija Teppo Säkkinen sekä johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Piia Karjalainen.

Karjalaisen johdolla kävimme läpi pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa ja sen liikennepoliittisia tavoitteita. Toimme esiin Lapin roolia muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa ja miten meillä on maayhteyksiemme kautta tarjota Suomelle huoltovarmuutta.

Karjalainen korosti, että tämä syksy on hyvää vaikuttamisaikaa muun muassa Liikenne 12 -suunnitelman osalta ja siinä työssä kannattaa Lapin roolia korostaa.

Lapista kotoisin oleva Säkkinen painotti, että Suomen on alettava pohtia maamme kohdalla sitä, miten mennään kilpailukyvystä kilpailuetuun. Kilpailuetua antaa Suomelle jo nyt halpa energian hinta. Keskustelussa puhutti myös EU:n sisäinen valtiontukipolitiikka, jossa Suomi auttamatta jää kakkoseksi, mikäli esim. Saksa ja Ranska lisäävät valtiollisia panostuksia yrityksille.

Säkkinen myös kertoi Keskuskauppakamarin avanneen haun yritysten ilmasto-osaamisen koulutukselle, jonka tarjoaa Lähi-Tapiola. Koulutukseen otetaan 200 pk-yritystä ja toive on toki, että Lapista saisimme myös yrityksiä tähän joukkoon. Haku on käynnissä 30.11.2023 saakka.

Keskuskauppakamarin asiantuntija Teppo Säkkinen kertomassa energiahinnan kehityksestä.

Tornio on Suomen solmukohta Eurooppaan

Eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtajalle Jouni Ovaskalle veimme terveisinä erityisesti Lapin tiestön heikon kunnon korostaen muun muassa valtatie 21:n merkitystä koko Suomelle. Lisäksi toimme esiin Lapin mahdollisuuden tuoda junamatkailijoita Suomeen Haaparanta-Tornion kautta. Toimme Ovaskalle esiin Tornion kaupungin kehitysjohtajan Sampo Kangastalon erinomaisen idean Lapin tunnin junasta, jossa tunti tarkoittaa Suomen ja Ruotsin välistä aikaeroa.

Sekä Ovaskan että Lapin kansanedustajien kanssa korostimme Lapin olevan Suomen seitsemäs kasvukeskus. Lapin kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja sekä Lapin AMK:n toimitusjohtaja ja rehtori Riitta Rissanen korosti, että Lapilla on kaikki eväät olla kasvukeskus. Meillä on korkeakoulut, investointikiinnostusta, hyvät yhteydet ja kansainvälistä elinkeinotoimintaa jo tällä hetkellä, mutta meillä erityistä on vahva kasvunäkymä teollisuudessa ja matkailussa tulevaisuutta ajatellen. Totesimme, että kaikki teot, jotka vahvistavat pohjoista saavutettavuutta, tuovat euroja valtion talouteen.

Lapin kansanedustajien, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen ja työministeri Arto Satosen kanssa pidimme Lapland Hotelsin Bulevardilla Pohjoisen ohjelman illan. Keskustelimme siitä, mitä Pohjoisen ohjelman tulisi pitää sisällään ja mitä siellä täytyisi korostaa.

Satosen kanssa kävimme läpi erityisesti työministerin ajankohtaisia asioita liittyen työvoimapolitiikkaan. Satonen kertoi valmistuneensa Lapin yliopistosta aikoinaan kansainvälisistä suhteista ja siten tuntevansa Lappia erityisen hyvin. Toimme esiin muun muassa kansainvälisen työvoiman tarpeen Lapin elinkeinoille sekä Maahanmuuttoviraston lupaprosessin hitauden suhteessa tarpeen nopeuteen.

EU-politiikka on yhä tärkeämpää Lapin elinkeinoille

Vierailumme toisena päivänä aloitimme päivän Invest in Finlandin -toimistolta, jossa kävimme läpi heidän toimintaansa. Lappi on tällä hetkellä todella kiinnostava erityisesti vihreän siirtymän investointien näkökulmasta.

Kaivosteollisuudessa delegaatiomme tapasi toimitusjohtaja Pekka Suomelan. Suomelan kanssa kävimme läpi muun muassa EU:ssa käsittelyssä olevaa CRMA-asetusta sekä sitä, miten EU voi tulevaisuudessa vaikuttaa Suomen kaivospolitiikkaan. Lisäksi keskustelussa puhututtivat Suomen mineraalistrategia ja kaivosalan verotus.

Lisäksi puhututti kaivosten vastuullisuus. Keskustelussa todettiin erityisesti kaivosteollisuudessa korostuvan ESG-periaatteiden tärkeys osana toimintaa. Jotta toiminnalla on sijoittajien luottamus, täytyy ESG-periaatteet olla aivan toiminnan keskiössä.

Kaivosteollisuuden ohella Eteläranta 10:ssä sijaitseva Elinkeinoelämän keskusliitto, EK, oli seuraava vierailukohteemme. EK:ssa meitä olivat vastassa johtava EU-asiantuntija Päivi Wood, yrittäjyys-, EU- ja kansainvälinen kauppa -vastuualueen johtaja Petri Vuorio, turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Kim Mattson sekä pk-asioiden johtava asiantuntija Jari Huovinen.

Lapin kauppakamari yhdessä Lapista kotoisin olevien kansanedustajien ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan kanssa.

Kaikissa esityksissä korostuivat kansainvälisen politiikan vaikutukset tällä hetkellä. Geopolitiikka on epävarmuuden tilassa. On Ukrainan sota, Lähi-idän kriisi, USA:n tulevat vaalit ja Kiinan mahdolliset vaikutteet Taiwania kohtaan. Lisäksi vuonna 2024 käytävät EU-vaalit ovat erittäin tärkeät. Ne määrittävät mihin suuntaan EU tulevaisuudessa menee.

EK listaa Suomen vihreän siirtymän investointeja hankedataikkunaan ja toimme esiin, miten me näemme kaivoksien olevan myös vihreän siirtymän hankkeita. Kaivokset tuottavat vihreän siirtymän kannalta tärkeitä mineraaleja. Toivoimme, että ne näkyisivät myös EK:n dataikkunassa.

Keskustelussa korostui myös Lapin rooli Suomen huoltovarmuuden ja turvallisuuden osalta. Lappi tarjoaa maayhteydet länteen sekä NATO-kumppani Norjaan että tulevaan NATO-kumppani Ruotsiin.

Siirry sisältöön