fbpx

Lapin maakunnan elinkeinolähtöinen älykäs erikoistuminen pohjautuu luonnolle ja olosuhdeosaamiselle. Tämä käy selväksi Lapin kauppakamarin selvitysraportista, jossa on perehdytty elinkeinonäkökulmiin koskien Lapin älykästä erikoistumista. 

Raportissa on kolme päätulosta, jotka ovat seuraavat: 

  1. Lapin älykäs erikoistuminen perustuu luontoon ja olosuhteisiin – kiertotaloudesta kasvaa Lapin valtti 
  2. Vähemmän klusterijargonia – enemmän asiakaslähtöistä kehittämistä 
  3. Maakunnallinen edunvalvonta mahdollistaa älykkään erikoistumisen 

Koska luonto on Lapin erikoisosaamisaluetta, tulee Lapissa korostua tällä EU-ohjelmakaudella lappilaisten yritysten resilienssin kehittäminen ilmastonmuutoksen muokatessa voimistuvasti Lapin luontoa. Lapin yritysten kestävyysosaamista ja -ymmärrystä on nostettava kauttaaltaan, jotta pystymme seuraavallakin ohjelmakaudella listaamaan luonnon erityisosaamiseksemme. Samalla vihreä siirtymä ja kiertotalous tulevat olemaan Lapin valttikortteja. Molempiin löytyy Lapista jo olemassa olevaa osaamista kuin myös raaka-aineita. 

Kärkitoimialojen yritykset eivät hahmota kovin hyvin lappilaista klusteri- ja TKI-verkostoa ja yritysten oli hankala ymmärtää älykkään erikoistumisen sanastoa. Klusteritoimintaa on tulevaisuudessa vietävä asiakaslähtöiseen suuntaan, jossa korostuvat yritysten vahvuudet, johon TKI-toiminnalla tarjotaan tukea. Eikä niinkään TKI-toiminnan vahvuudet, joihin etsitään sopivia yrityksiä. Samalla on syytä pohtia Lapin klusterirakennetta, voisiko sitä viilaamalla saada aikaan selkeyttä. Myös teollisuuden ja Lapin yliopiston välillä vallitsee kuilu, jonka umpeen kurominen on koko maakunnalle tärkeää. 

Kolmas päätulos on se, että Lapin älykäs erikoistuminen vaatii myös vahvaa maakunnallista edunvalvontaa. Lapin kärkitoimialoja vaivaa se, ettei niitä oteta tosissaan valtakunnan politiikassa. Samoin Lapin akuutti osaajapula hankaloittaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaan perustuvaa kasvua. Lisäksi pitkien etäisyyksien Lapissa korostuvat tie- ja muun liikenteen infran kehittäminen ja ylläpito.  

Selvitysraportti koostuu päätulosten ohella tarkastelusta älykkääseen erikoistumiseen, TKI-rahoituksen näkymiin sekä Lapin TKI-toimijoiden ja yritysten väliseen suhteeseen. Lisäksi käydään tarkemmin läpi kauppakamarin selvitysraporttia varten tekemien kyselyn ja haastatteluiden tuloksia. Tuloksien tarkastelussa on keskitytty erityisesti Lapin kärkitoimialoihin, matkailuun sekä kaivos-, metsä- ja terästeollisuuteen. 

Yhteenvetona todettakoon Lapin älykkään erikoistumisen elinkeinolähtöisyydestä raportin otsikon mukaisesti, Lappi kasvaa luonnosta. 

 Alta löydät linkit selvitysraporttiin ja tulosten yhteenvetoihin:

Lappi kasvaa luonnosta -selvitysraportti 
Selvityksen tiivistetty yhteenveto 
Toimialakohtaisten tulosten yhteenveto 

Selvitysraportti on tehty osana Lapin kauppakamarin EAKR-rahoitteista hanketta Kasvua älykkäästä erikoistumisesta. 

Lisätiedot

Antti Eteläaho
Kansainvälisten asioiden asiantuntija
antti.etelaaho@chamber.fi
+358 40 5111696

Hankerahoittajien logot

Siirry sisältöön