fbpx

Lapin elinkeinoelämä uudisti yhteisen visionsa

Lapin elinkeinoelämä on uudistanut pitkän tähtäimen tavoitteensa. Yritykset hakevat yhdessä kasvua vahvistamalla yhteistyötä, panostamalla kestävään luonnonvarojen käyttöön ja kansainvälisyyteen. Lapin elinkeinoelämän visio on olla pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun.

Lapin elinkeinoelämä haluaa tehdä alueesta pohjoisen Euroopan vetovoimaisimman ja kestävimmän kasvuympäristön. Uuden pitkän tähtäimen tavoitteen suunnitteluun osallistui Lapissa toimivia yrityksiä ja vaikuttajia, suunnittelutyötä on tehty Lapin kauppakamarin hallinnoimassa Growth through cooperation- hankkeessa. Yhteisen vision kirkastaminen nähtiin tarpeelliseksi, jotta Lapin elinkeinoelämästä välittyisi valtakunnan tasolle ja päätöksentekoon jatkosta entistä yhtenäisempi viesti.

”Tavoitteemme on luoda Lapista alusta uudenlaiselle yhteistyölle, kansainvälinen solmukohta luonnonvarojen kestävälle käytölle ja vastuulliselle kasvulle. Kun yritykset menestyvät ja luovat työmahdollisuuksia, täällä on kaikkien hyvä asua ja elää”, sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Kasvua haetaan vahvistamalla eri toimialojen, perinteisten ja uusien, toimintamahdollisuuksia ja investointipotentiaalia. Elinkeinoelämän perinteiset tukijalat, kaivannais- ja metalliteollisuus, matkailu ja metsät, luovat pohjan laajalle investointipotentiaalille. Digitalisaatiolla on iso merkitys ja kasvava energian tarve edistää myös energia-alan investointi- ja kehitysmahdollisuuksia Lapissa. Lisäksi alueen perinteisen alkutuotannon vahvistuminen tukee omalta osaltaan kansallista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Lapin elinkeinoelämä vahvistaa roolia vihreän siirtymän mahdollistajana. Lapin alueen mineraalit ja bioraaka-aineet ovat keskeisessä roolissa vihreän sähköistyvän yhteiskunnan toteuttamisessa.

”Lapin elinkeinoelämän tavoitteena ei ole olla tulevaisuudessa ainoastaan hiilineutraali, vaan lappilaiset ratkaisut auttavat laajemmalla tasolla ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lapin hiilikädenjälki auttaa koko Suomea ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, arvioi Ansala.​

Lapin yritykset haluavat kasvaa myös kansainvälisillä markkinoilla.  Lapin tavoitteena on kehittyä entistä vahvemmaksi logistiseksi solmukohdaksi, jossa niin pohjoisen kuin kansainvälisten markkinoidenkin toimijat kohtaavat. Lappi on sijainniltaan keskeinen osa pohjoista Eurooppaa ja sijainti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investointeihin. “Menestys vaatii tehokkaiden kansainvälisten logististen yhteyksien kehittämistä eri puolelle Lappia ja Lapin sisällä. Yhteystarve jäämerelle on myös ilmeinen”, sanoo Ansala.

Yhteisen vision myötä Lapin elinkeinoelämällä on nyt yhteinen viesti Lapille tärkeisiin yhteistyöverkostoihin ja päättäjätasolle. ”Meidän ajatus lähtee siitä, että Lappi ja pohjoinen tarjoaa koko Suomelle ratkaisuja elinvoiman kehittämiseen ja vihreään siirtymään, kunhan toimintaedellytykset ovat kunnossa. Suomessa on nyt aika kääntää katseet pohjoiseen”, Ansala toteaa.

 width=

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapin elinkeinoelämän uuden vision suunnitteluun osallistui Lapin kauppakamarin lisäksi useita yrityksiä kaikilta Lapin keskeisiltä toimialoilta, elinkeinoelämän kannalta keskeisiä julkisen sektorin toimijoita ja Lapin kansanedustajia. Visiota on tuotettu pyöreiden pöytien keskustelussa loppuvuonna 2021 ja alkuvuonna 2022. Työ on osa Lapin kauppakamarin Growth through cooperation -hanketta (EAKR)   

Siirry sisältöön