fbpx

Kauppakamareiden jäsenyrityksille suuntaaman kyselyn tulosten mukaan osaajapula vaivaa koko Suomessa. Lapissa se koskettaa suurinta osaa kyselyyn vastanneista yrityksistä ja alkaa rajoittaa elinkeinoelämän kasvua. Kauppakamarit ehdottavat toimia osaajapulan ratkaisemiseen.

“Osaavan työvoiman puute koskee Lapissa useita toimialoja. Lapin kauppakamarille on erityisesti raportoitu matkailusektorin, palvelualan että teollisuusyritysten työvoimapulasta. Kauppakamariryhmän yhdessä tekemä jäsenkysely tukee käytännön havaintojamme. Matkailualalla ongelma on erityisen akuutti, koska koronakriisin aikana osaavaa työvoimaa on siirtynyt muualle ja nyt matkailun elpymisen myötä työvoiman tarve kasvaa. Lisäksi on toki tiedossa, että terveys- ja hyvinvointialat kärsivät kovasta työvoimapulasta.” kertoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Osaajapula tuntuu yhtä lailla yrityksissä Lapissa kuin koko maassa. Lappilaisista kyselyyn vastanneista yrityksistä kaksi kolmasosaa arvioi, että osaavasta työvoimasta on joko pulaa tai paljon pulaa. 

Keskeisimmät rekrytointihaasteet johtuvat kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan siitä, että avoimiin tehtäviin ei vain yksinkertaisesti ole hakijoita. Myös hakijoiden vähäinen työkokemus, tai soveltumaton koulutus on ongelma, ja tämä johtaa niin sanottuun kohtaanto-ongelmaan. 

Työvoimapula on kasvun rajoite Lapissa

Kyselyyn vastanneista lappilaisista yrityksistä yli puolet kertoivat tavoittelevansa kevyttä kasvua ja viidennes jopa vahvaa kasvua. Samaan aikaan kaksi kolmasosaa kertoi, että osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua joko paljon tai jonkin verran.

Työvoimapula ei ole kyselyn tulosten mukaan hellittämässä lähiaikoina. Lapissa kyselyyn vastanneista yrityksistä suurin osa kertoi, että työvoiman tarve kasvaa nykyisestä seuraavan puolen vuoden aikana ja arviot pidemmälle aikavälille, 2–3 vuoden päähän, olivat hyvin saman tyyppisiä.

“Suhdanteet ja viennin vetäminen mahdollistaisivat elinkeinoelämän hyvän kasvun, mutta osaajapula työntää nyt kapuloita rattaisiin. Osaavan työvoiman puute ei saa tyrehdyttää talouskasvua ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä vauhdilla. ” toteaa Ansala

Lapin kauppakamari näkee, että tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan niin pidemmän aikavälin keinoja, kuin nopeita täsmätoimia. Yritysten ehdotuksissa on noussut esiin koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin sekä paikallisen sopimisen edistäminen ja kannustinloukkujen purkaminen.

Keskuskauppakamari on esittänyt oman 16 kohdan toimenpidelistansa työvoiman tarjonnan ja työllisyyden kasvattamiseksi

”Työhön perustuvaa maahanmuuttoa tulee jatkossa sujuvoittaa merkittävästi. Lisäksi tarvitsemme nopeita yritysten rekrytointitarpeisiin vastaavia täsmäkoulutuksia. Myös yhteiset panostukset osaavan työvoiman houkuttelemiseen muualta ovat tärkeitä”, Ansala täydentää.

Lisätietoja

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala

p. 044 577 7514, liisa.ansala@chamber.fi

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen

p. 040 867 8250,  mikko.valtonen@chamber.fi

Kauppakamarien kysely tehtiin 23.-25.8.2021. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 1297 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. 

Kauppakamareiden osaajapulakysely – taustatiedot ja tulokset

Nopeita toimia työvoiman tarjonnan ja työllisyyden kasvattamiseksi 

Artikkelin kuva: Lapin Materiaalipankki | Studio Artica

Siirry sisältöön