fbpx

Kauppakamarikyselyn mukaan yli 60 prosenttia Lapin kauppakamarin jäsenyrityksistä uskoo hallituksen valmisteleman pysyvän T&K-verokannustimen lisäävän tutkimus- ja kehitystoimintaansa. Lapin yritykset pitävät verokannustimen säätämistä tärkeämpänä kuin kyselyyn vastanneet yritykset keskimäärin. T&K-verokannustin olisi tärkeä työkalu, jotta Suomi voitaisiin nostaa maailman kärkimaaksi muun muassa päästöttömissä energiajärjestelmissä, energiatehokkuudessa sekä muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa.

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Hallitus on valmistellut pysyvää T&K-verokannustinta, jonka myötä yritykset saisivat vähentää ylimääräisen verovähennyksen T&K-kuluistaan, kuten henkilökuluista ja alihankintakuluista. Hallituksen esitystä ei kuitenkaan ole vielä annettu, joten T&K-verokannustimen etenemisaikataulu on epäselvä.

”Yrityksille verotuksen ja toimintaympäristön ennakoitavuus on ehdottoman tärkeä tekijä pohdittaessa T&K-toiminnan sijaintipaikkaa. Tämän vuoksi Suomeen tulee säätää pysyvä T&K-verokannustin. Verokannustimen tulisi olla rakenteeltaan neutraali ja hyödynnettävissä kaikissa T&K-toimintaa tekevissä yrityksissä koosta, toimialasta, tai muista ominaisuuksista riippumatta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää. Kujanpää puhui Lapin kauppakamarin perinteisessä tili- ja veropäivässä Rovaniemellä tiistaina 8.11.2022.

”T&K-toiminnan verokannustimia on muodossa tai toisessa käytössä useimmissa kehittyneissä talouksissa. Jos T&K-verokannustinta ei ehditä säätää enää tällä hallituskaudella, tulisi seuraavan hallituksen tarttua toimeen välittömästi”, sanoo Kujanpää.

”Käynnissä oleva historiallinen energiakriisi tulee vauhdittamaan vihreää siirtymää ja irtautumista fossiilisista energialähteistä. Erityisen tärkeää on irtautuminen energiariippuvuudesta Venäjään. Vihreä siirtymä tulee luomaan valtavan investointikysynnän, johon vastaamiseksi suomalaisyrityksille on annettava kaikki mahdolliset työkalut. T&K-verokannustin on yksi näistä”, sanoo toimitusjohtaja Liisa Ansala Lapin kauppakamarista.

Kesällä tehdyn kauppakamarikyselyn perusteella noin puolet jäsenyrityksistä katsoo, että uusi tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin lisäisi merkittävästi tai jonkin verran yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Keskisuurista yrityksistä yli puolet ja suurista yrityksistä yli 60 prosenttia aikovat lisätä T&K-toimintaansa verokannustimen myötä.

Toimialakohtaisesti tarkasteltuna positiivisin vastaanotto verokannustimelle tulee teollisuusyrityksiltä, joista noin 64 prosenttia uskoo kannustimen lisäävän T&K-toimintaansa ainakin jonkin verran. Toisaalta myös palvelualoilla T&K-toiminnan lisäykseen uskoo 46 prosenttia yrityksistä ja kaupan alallakin yli kolmannes.

Lisätietoja:

Emmiliina Kujanpää
Keskuskauppakamari, johtava veroasiantuntija
emmiliina.kujanpaa@chamber.fi
040 768 0621

Liisa Ansala
Lapin kauppakamari, toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Siirry sisältöön