fbpx

Hallitus valmistelee parhaillaan matkustuslinjauksiin liittyviä pelisääntöjä, ja matkailuyritykset odottavat näitä linjauksia edelleen.

Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liitto ovat toteuttaneet päivitetyn kyselyn matkailuyrityksille tämän hetken tilanteesta. Kyselyn pohjalta tämän hetken tietojen valossa voidaan arvioida, että jos nyt tehdään oikeita päätöksiä, matkailuyritysten tilanteeseen voidaan vielä vaikuttaa tulevan talvikauden osalta.

Päätöksenteon venyminen on vaikuttanut matkailuyritysten tilanteeseen kuluneina viikkoina. Yritysten talvikauden kokonaisvaraustilanne on muuttunut merkittävästi viimeisen neljän viikon aikana: n. 50:lla prosentilla vastanneista (n=180) varaustilanne oli pienentynyt 50-100 %:a, näistä hieman yli 30 %: lla varaustilanne oli pienentynyt jopa 75-100 %. Kun yrityksiltä tiedusteltiin, miten arvio talvikauden ulkomaisten asiakkaiden varaustilanteesta on muuttunut viimeisen neljän viikon aikana, arvioi n. 43 % vastaajista varaustilanteen pienenevän 75-100 %.

Yritykset ovat sopeuttaneet toimintojaan monilla eri tavoilla esim. rahoitusjärjestelyjen, kulujen karsimisen ja lomautusten kautta, mutta ovat myös samaan aikaan suunnanneet toimintojaan uudelleen ja panostaneet mm. kehityshankkeisiin ja tuotekehitykseen. Yritykset olivat myös tehneet kotimaan matkailijoille suunnattua tuotekehitystä (65,6 %) ja markkinointia ja myyntiä (63,9 %). Myönteistä on, että vastanneista yrityksistä n. 55 % ennakoi kotimaan asiakkaiden määrän kasvua talvikaudelle. Siitä huolimatta yritysten mukaan kotimaisilla asiakkailla on vaikea korvata kansainvälisten asiakkaiden tuomaa liiketoimintaa.

Kyselyn tulosten mukaan konkurssien uhka näyttäisi pysyneen samana, mutta niiden toteutuminen on lykkääntynyt pidemmälle kevääseen. ”Taustalla lienee sekä kotimaan matkailun nousu sekä myös mm. Lufthansan ja AirBalticin ilmoitukset reittilentojen käynnistämisestä. Mikäli kuitenkaan kaivattuja oikeita päätöksiä ei saada nopeasti, tilanne voi kärjistyä edelleen huonompaan suuntaan” Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki toteaa.

Uutena asiana kyselyssä myös tiedusteltiin miten yritysten tilanteeseen vaikuttaa, jos liikevaihto putoaa vielä ennakoidustakin 25 %. Tällöin konkurssit nopeutuvat ja niitä tulisi alkuvuodelle enemmän kuin aiemmin on arvioitu.

Kyselyn lopulliset tulokset julkaistaan Lapin matkailuparlamentissa 29.-30.10.

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön