fbpx

Lapin matkailualan toimijat ovat pettyneitä siihen, että viime viikolla ei saatu liikkeelle matkailua helpottavia päätöksiä.  Lapin matkailussa eletään juuri nyt erittäin kriittisiä hetkiä. Mikäli päätöksiä matkailun avaamisesta ei tehdä kuluvan viikon aikana, elokuun lopussa tehdyn kyselyn perusteella arvioituna työttömien määrä kasvaa matkailualalla yli 4000 hengellä ja yli 160 yritystä (yhteensä 200 toimipaikkaa) menee konkurssiin ensi kesään mennessä. Matkailutoimialan liikevaihdosta katoaa arviolta puoli miljardia. 

Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunta vaatii, että Lapille tärkeä kansainvälinen matkailu pitää avata hallitusti ja saapuminen Lappiin pitää mahdollistaa. Päätöksille on aikaa vain kuluvan viikon perjantaihin saakka. Sekä reitti-, että charterliikenteen toimintaedellytykset on mahdollistettava.  Tämän hetken matkailuyritysten ennuste on, että esimerkiksi charterliikenteen toteuma olisi maksimassaan 40 % viime vuodesta.   

Suomen hallituksen linjauksilla matkustusrajoituksista on suoraan välitön vaikutus Lapin matkailuyritysten toimintamahdollisuuksiin. Lapin matkailutoimijat ovat tehneet perusteellista ennakoivaa työtä ja valmistelua terveysturvallisen matkailun mahdollistamiseksi laajalla rintamalla. Mikäli kuitenkin tämän hetkiset, Euroopan tiukimmat rajoitukset pysyvät voimassa Lapin matkailua kohta kriisi sekä työpaikkojen että matkailuelinkeinon suhteen.

Lapin kauppakamari ja Lapin matkailuelinkeinon liitto (LME) julkaisivat elokuun lopussa matkailuyrityksille suunnatun kyselyn, joka osoitti käsillä olevan hätätilanteen: 60 % vastaajista ei jatka toimintaansa 10 kk pidempään, jos ulkomaisia asiakkaita ei tule lainkaan talvikaudella 2020–2021.   Pelkästään nyt tehdyn kyselyn ja kyselyyn vastanneiden yritysten vastausten perusteella analysoituna työttömien määrä kasvaa matkailualalla nopeasti yli 4000 hengellä ja arviolta n. 160 yritystä (200 toimipaikkaa) menee konkurssiin kesäkuun 2021 loppuun mennessä. 

Kyselyyn vastanneet yritykset arvoivat kuinka kauan pystyvät jatkamaan toimintaansa. Kun nämä vastaukset suhteutetaan siihen, minkä verran lopettamisilla olisi vaikutusta työttömyyteen ja yritysten määrään, luvut vahvistavat kuvaa hyvin synkästä talvesta.  Ensivaiheessa vastanneista yrityksistä toimintansa joutuisi lopettamaan 64 yritystä, maaliskuun loppuun mennessä lopettaneita yrityksiä olisi jo 121 kpl, ja kesäkuuhun mennessä lopettaneita yrityksiä/toimipaikkoja olisi jo yhteensä yli 200 kpl. Konkursseista suurin osa kohdistuu Tunturi-Lappiin, Pohjois-Lappiin sekä Rovaniemelle. Tammikuun alkuun mennessä lopettavien yritysten myötä työttömien määrä kasvaisi 1100 hengellä, maaliskuun lopussa määrä olisi 2700 ja kesäkuuhun mennessä jo yhteensä 4200 henkeä.  Kysely antaa vain otannan koko matkailutoimialasta. Matkailualalla on suuri työllistävä vaikutus Lapissa ja vaikutukset alue- ja kuntatalouteen myös välillisesti ovat merkittävät.

Lapin matkailutoimialan suora liikevaihto siihen liittyvine palveluineen on n. 1 mrd.e, kerrannaisvaikutuksiin jopa 1,5 mrd. e. Kyselyn perusteella arvioituna matkailun liikevaihto pienenee jo pelkästään nyt odotettavissa olevien konkurssien myötä puoleen, eli yli 500 milj. euroa.

Nopeasti tehtävillä päätöksillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa tulevan talven tilanteeseen jossakin määrin.  

Lisätiedot:

Timo Rautajoki

Toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön