fbpx

Lapin matkailussa on käynnistymässä ennätyksellinen talvikausi. Lapin Kansan pääkirjoitus (27.10) nosti esille matkailun tarvitseman sosiaalisen hyväksynnän. Tässä yhteydessä on tärkeää myös huomioida alan positiiviset vaikutukset.

Lappilaisille matkailu on tärkeä elinkeino. Matkailualalla syntyy suoraan yli miljardi euroa liikevaihtoa ja 6500 henkilötyövuotta. Kun vaikutukset muille aloille huomioidaan, nousee Lapin liiton selvityksen (2022) mukaan kokonaisuus jopa kolmeen miljardiin euroon ja yli 11 000 henkilötyövuoteen.

Matkailukysynnän ansiosta paikallisille on tarjolla maakunnan asukasmäärään suhteutettuna monipuolisesti eri palveluja. Lisäksi talvikaudella lappilaiset pääsevät kotikentiltään suorilla yhteyksillä lomailemaan lukuisiin Euroopan kohteisiin. Paikallisten kannalta suorat lennot eivät ole ainoa myönteinen asia, vaan alan työpaikoilla voi olla vaikutusta Lapin heikkenevään huoltosuhteeseen. Matkailualan työt houkuttavat nuorta työikäistä väkeä Lappiin, mikä tuonee helpotusta väestön vähenemiseen ja vanhenemiseen.

Lapin matkailustrategian päivittämistä tarvitaan kasvun hallitsemiseksi ja matkailun tarpeiden huomioimiseksi. Lapin matkailu ei ole eikä tule olemaan massamatkailua, vaikka ruuhkahuippuina asiakkaita on runsaasti. Lapissa on tehty onnistuneita valintoja asiakaskohderyhmistä ja päivächarterit ovat taakse jäänyttä elämää. Nyt olisi aika päivittää tarkastelu matkailijamaksun tai -veron käyttöönotosta Suomessa. Tulevaisuudessa voitaisiin harkita matkailijamaksua, jonka tuotot voitaisiin kohdentaa matkailun haasteiden ratkaisemiseen alueilla.

Kasvuun liittyy myös muita ratkaistavia asioita, kuten osaavan työvoiman riittävyys, kroonistunut vuokra-asuntopula ja julkisen liikenteen puutteet.

Alan houkuttelevuuden kannalta on tärkeää huolehtia sesonkityöntekijöiden työhyvinvoinnista. Palaavien sesonkityöntekijöiden joukko kertoo siitä, että paljon jo tehdään oikein. Sopivien asuntojen löytyminen työntekijöille on iso haaste ja vuokra-asuntorakentamisen pullonkauloja pitäisikin purkaa kiireellä.

Julkisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen ovat myös avainasemassa, jotta matkailijat ja työntekijät voivat liikkua alueella sujuvasti. Esimerkiksi Rovaniemen lentoasemayhteyksien parantaminen sekä matkailukeskusten saavutettavuuden kehittäminen ovat tärkeitä askelia matkailun kasvun tukemiseksi.

Vahvasti kasvanut Airbnb-toiminta vaatii pelisäännöt. Airbnb:n alkuperäinen ajatus on erinomainen, mutta toiminnan ammattimaistuminen on tuonut mukanaan myös epäsuotuisia vaikutuksia. Ammattimainen majoitustoiminta tulisi hoitaa yhteneväisillä määräyksillä.

Yhteinen tavoite Lapin matkailussa on aito ympärivuotisuus, jota rakennetaan jatkuvasti yrityksissä ja verkostoissa. Matkailun kasvu vaatii sitä, että ympäröivän yhteiskunnan tukipalvelut pysyvät kasvussa mukana.

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari

Ilkka Länkinen
matkailuvaliokunnan puheenjohtaja
Lapin kauppakamari

 

Kuva: Lapin materiaalipankki | Terhi Tuovinen

Siirry sisältöön