fbpx

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) ja Lapin Kauppakamarin matkailuvaliokunta julkaisevat ensimmäisen elinkeinolle suunnatun version matkailukeskustason riskienhallintamallista. Tavoitteena tällä mallilla on mahdollistaa kansainvälinen matkailu Lappiin tulevalla talvikaudella siten, että taudin leviämisriski väestössä, matkailutyöntekijöiden ja matkailijoiden keskuudessa on minimoitu. Nyt julkaistun mallin odotetaan vielä kehittyvät ja tarkentuvan mm. asiaan liittyvien poliittisten päätösten, viranomaisohjeistuksen sekä alalta saadun palautteen pohjalta. Myös tieto itse viruksen käyttäytymisestä lisääntyy koko ajan.

Mallissa on kyse julkisuudessa ”matkailukäytävä” ja ”matkailukupla” nimellä kutsutusta mallista. Mallia on työstetty laajalla pohjalla. Mukana työstössä on ollut mukana mm. Lapin matkailun alueorganisaatioita, Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME), Lapin Kauppakamari, Lapin Liitto, Lapin Sairaanhoitopiiri, elinkeinon edustajia ja Finavia. Mallia on haettu myös maailmalta. Malli perustuu turvallisuusjärjestelmissä yleisesti käytössä olevaan riskiarviomalliin.

Riskienhallintamallin ytimessä on ns. matkailijan polku keskittyen asiakasryhmiin, joiden ohjelma on etukäteen tiedossa. Tällaisia asiakkaita ovat ns. ryhmämatkapaketin ostaneet, tyypillisesti tilauslennoilla saapuvat matkailijat, joita palvellaan ryhmissä. Asiakkaiden yhteystiedot tiedetään ja heidän matkaohjelmansa on aikatauluja myöten etukäteen tiedossa. Tällöin asiakkaan polku voidaan suunnitella etukäteen ja suorittaan polun kontaktipisteille riskiarvio sekä luoda riskienhallintasuunnitelmat. Riskiarviot tehdään sekä matkailukohdetasolla että jokaisen matkailijaa palvelevan yrityksen tasolla. Tätä varten mallissa on luotu Matkailuyrityksen Covid-19 riskienhallintamalli, jossa riskejä arvioidaan sekä työturvallisuuden että asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi yritykset voivat hyödyntää toimialalleen jo luotuja ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Mallin ylimmällä tasolla on viranomaistaso, jossa sekä Lapin Sairaanhoitopiiri että AVI käyttävät ylintä päätäntävaltaa arvioiden kulloistakin riskitasoa. Mikäli riskin arvioidaan esimerkiksi yksittäisen lähtömaan tai asiakasryhmän kohdalta kohonneen, heillä on mahdollisuus edellyttää vieläkin vahvempia suojaamistoimia, lisätä kohteessa tapahtuvaa testausta tai keskeyttää toiminta.

Malli on luotu, jotta myös tulevalla talvikaudella ulkomaisten asiakkaiden matkailu Lapissa on mahdollista minimoiden taudin leviämisriski väestössä sekä matkailutyöntekijöiden ja matkailijoiden keskuudessa. Talvikauden asiakkaista 70% on ulkomaalaisia ja jos he eivät tulevana talvena pääse Lappiin, on vaarana, että jopa 60% matkailuyrityksistä joutuu lopettamaan toimintansa talvikauden loppuun mennessä. Poliittiset päätökset matkailun mahdollistamisesta tulee tehdä pian, koska ulkomaalaiset matkanjärjestäjät vahvistavat tai peruvat ennakkovarauksensa syyskuun aikana.

”On hienoa, että saamme mallin julkaistua elinkeinolle. Sitä on odotettu ja kysytty. Tiedostamme, että kyseessä on edelleen kehittyvä malli, johon vaikuttavat niin poliittiset päätökset, viranomaisohjeistukset kuin palaute elinkeinoltakin. On tärkeätä tunnistaa, että matkailua tapahtuu monessa eri muodossa ja jokaisen matkailuyrityksen tulee tehdä tarkat suunnitelmat omaan toimintaansa. Jokainen matkailuyrittäjä myös ymmärtää, että yhteisiä ja koordinoituja toimia tarvitaan, jotta terveysturvallinen matkailu olisi tulevana talvena mahdollista Lapissa. Tämä malli on mahdollista viedä käytäntöön. Nyt tarvitaan rohkeita poliittisia päätöksiä sekä uskoa Lapin paikalliseen jo aikaisemmin palkittuun viranomaisten ja elinkeinon turvallisuusyhteistyöhön.” sanoo Lapin Matkailuelinkeinon Liiton (LME) toiminnanjohtaja Nina Forsell.

Siirry sisältöön