fbpx

Lapin matkailussa on eletty jo yli vuosi ilman ulkomaalaisia asiakkaita ja tilanne monissa matkailuyrityksissä on kriittinen. Lapin Matkailuelinkeinon liiton ja Lapin kauppakamarin viidennestä korona-ajan yrityskyselystä käy ilmi, että 88%:lla vastaajista asiakasmäärä pieneni päättyneellä talvikaudella juuri ulkomaalaisten asiakkaiden puuttumisen takia. Näkymä eteenpäin on epäselvä ja matkailuala kaipaa ennakoitavuutta koska ja millä ehdoilla vapaa-ajan matkailu ulkomailta Suomeen avataan. Jotta matkailuyritykset selviävät taloudellista kriisistä ja pystyvät jatkossakin työllistämään laajasti Lapissa tarvitaan lisää kustannustukea samassa suhteessa niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille.

Päättynyt talvikausi on ollut haastava Lapin matkailuyrityksille. Lapin Matkailuelinkeinon liiton ja Lapin kauppakamarin tuoreen yrityskyselyn (6.-11.5.2021, 129 vastausta) mukaan 88%:lla vastaajista asiakasmäärä pieneni verrattuna edelliseen ehjään talvikauteen. Lähes puolella (49%) asiakasmäärä romahti 75-100%. Ulkomaalaiset asiakkaat puuttuivat käytännössä kokonaan, eikä heitä pystytty tarpeeksi korvaamaan kotimaisilla asiakkailla. Liikevaihto pieneni 89%:lla vastaajista ja jopa 65%:lla liikevaihto pieneni yli 50%.  

Myös tuleva kesä ja syksy näyttää normaalia hiljaisemmalta, jopa 55% vastaajista arvioi kokonasiakasmäärän pienenevän. Väheneminen johtuu ennen kaikkea siitä, että ulkomaalaisten asiakkaiden määrän odotetaan pienenevän 79%:ssa vastanneista yrityksistä. Syynä ovat Suomen tiukat maahantulorajoitukset, joiden mukaan vapaa-ajan matkustus ulkomailta Suomeen ei ole mahdollista ainakaan alkukesästä. 

Suomen tulee noudattaa yhteisiä EU:n matkustuslinjauksia

Tulevan talvikauden onnistuminen on kriittistä matkailun elpymiselle ja alan työpaikkojen palauttamiselle. Ennen koronakriisiä matkailuala työllisti Lapissa vuosittain jopa 10.000 henkilötyövuotta. Kyselyssä näkyy paljon epävarmuutta arvioissa tulevasta joulu- ja talvikaudesta. Vaikka matkailulle on suurta patoutunutta kysyntää, arvioi yli puolet vastaajista, että ulkomaalaisten asiakkaiden määrä ei palaudu aiemmalle normaalitasolle vielä tulevana joulu- ja talvikautena. Matkailuala odottaa hallitukselta kiireellisesti tietoa tulevista matkustuslinjauksista, koska matkoja Suomeen ei uskalleta varata epäselvässä tilanteessa ja asiakkaat valitsevat muita matkakohteita. 79% kyselyn vastaajista on menettänyt tulevaa kauppaa siksi, että vielä ei ole julkaistu linjauksia siitä milloin ja millä ehdoilla Suomeen saa tulla vapaa-ajan matkalle. Kyselyssä 93% vastaajista arvioi, että kansainväliset asiakkaat eivät tule Suomeen jos maahantulijoilta vaaditaan karanteeni Suomessa. 

Pidämme tärkeänä, että Suomi noudattaa EU parlamentin esittämää yhteistä linja, jossa maahantulon edellytyksenä on todistus koronarokotuksesta, tuoreesta negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista, eikä maahan saapuessa tarvita toista testiä tai karanteenia.” sanoo Lapin Matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell

Matkailuyritysten taloudellinen tilanne on haastava

Matkailuyritysten taloudellinen tilanne on erittäin haastava, vaikka pelätty konkurssiaalto ei olekaan toteutunut. Lähes 60% vastaajista arvioi, että kassa ja liiketoiminnan tulot eivät riitä kattamaan toiminnan kuluja vuoden 2021 aikana. Yritykset ovat jo tehnyt mittavia säästö ja rahoitusjärjestelyjä, mutta silti 64% tarvitsee vielä lisärahoitusta. Edelleen monen yrityksen selviytyminen on epävarmaa. 57% vastaajista arvioi, etteivät ne pysty jatkamaan toimintaansa yli 10 kk.

”Sesonkiluonteisella alalla monen yrityksen tulovirta on pientä kesäkaudella ja vaikka pandemia alkaisi hellittämään on taloudellinen tilanne vaikea vielä pitkään. Kyselyyn vastanneista yli 60%:lla on odotettavissa merkittävää tulovirtaa seuraavan kerran vasta ensi talvena tai keväällä.” toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki

Selvitäkseen vaikean taloudellisen tilanteen yli matkailuyritykset tarvitsevat kustannustukia. TEM työstää parhaillaan kustannustuen neljättä kierrosta ja suurien ja keskisuurien yritysten sulkemiskorvausta. Jotta kustannustuella olisi suurempi vaikuttavuus, pitäisi sen omavastuuosuutta laskea 30%:ista 20%:iin. Nykyisessä muodossa vain 21% vastanneista yrityksistä arvioi kustannustuen auttaneen riittävästi. 

Osalla suurista ja keskisuurista yrityksistä on tullut kustannustukien maksimirajat vastaan, eivätkä ne silloin ole saaneet samassa suhteessa tukea kuin pienemmät yritykset. Nyt suunnitteilla oleva tukien yhteenlasketun maksimimäärän nosto 10 miljoonaan on hyvä, mutta jotta yritykset voisivat edes teoriassa saada sen, tulee tukikertakohtaisia maksimimääriä nostaa. Myös aiempien hakukierrosten kustannustukia, joita maksimiraja on leikannut, tulee takautuvasti nostaa. Suurten ja keskisuurten yritysten tukeminen samassa suhteessa kuin pienempiä yrityksiä on tärkeää, koska ne työllistävät paljon sekä suoraan, että laajojen alihankintaketjujen kautta. 

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
toimitusjohtaja
Lapin Kauppakamari
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Nina Forsell
toiminnanjohtaja
Lapin Matkailuelinkeinon liitto
040 126 2996 
nina.forsell@lme.fi

Lapin Kauppakamarin ja Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME) toteuttivat Lapin matkailualan toimijoille viidennen kyselyn koronavirustilanteesta 6.5.-11.5.2021. Kysely suunnattiin majoitus-, ravitsemus ja ohjelmapalvelualan yrityksille sekä matkailuun tiivisti kytköksissä oleville yrityksille. Kyselyyn saatiin 129 vastausta. 

Lapin matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, matkailutoimialan suora liikevaihto siihen liittyvine palveluineen oli ennen koronakriisiä n. 1 mrd e, kerrannaisvaikutuksiin jopa 1,5 mrd. e. Vuonna 2019 Rekisteröityjä yöpymisiä oli 3,1 milj., joista  kansainvälisten matkailijoiden osuus oli  52 %.  Matkailu tuottaa siten Lapille merkittävän vientiliikevaihdon.  

Siirry sisältöön