fbpx

Koronakevään jälkeen kohti talvea mentäessä matkailualalla ollaan erittäin vaikeassa tilanteessa, johon tulee reagoida nopeasti. Lapin Kauppakamari ja Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME) toteuttivat matkailuyrityksille kyselyn, joka osoittaa tulevan talvikauden olevan kriittinen matkailualan tulevaisuudelle: 60% vastaajista ei jatka toimintaansa 10 kk pidempään, jos ulkomaisia asiakkaita ei tule lainkaan talvikaudella 2020–2021.  

Kyselyn vastausten mukaan talvi tuo merkittävimmän osan matkailuyritysten vuoden asiakkaista sekä matkailutulosta.  Jopa kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti ulkomaisten asiakkaiden tuovan yli puolet liikevaihdosta. 

Matkailun rakenne ja palvelut nojaavat vahvasti kansainvälisten matkailijoiden tarpeisiin ja nämä asiakkaat käyttävät monipuolisesta palveluita, kuten ohjelmapalveluita” Lapin Kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja  Niina Pietikäinen toteaa. 

Talvikausi käynnistyy Lapissa perinteisesti vilkkaalla joulukaudella, jolloin ulkomaalaisten matkailijoiden osuus on kaikista suurin (80% vuonna 2019). Mikäli joulu- ja talvikaudella ei tule ulkomaisia asiakkaita Lappiin, putoaa n. 60 %:lla kyselyyn vastanneista yrityksistä vuoden liikevaihto vähintään puolella. Talvikauden osalta jopa 38 %:lla vastaajista liikevaihdon pudotus on yli 75%. Liikevaihdon pieneneminen vaikuttaa suoraan myös matkailun työllistävyyteen, ala työllistää Lapissa suoraan n. 8.000–10.000 henkilöä.  Henkilöstömäärä pienenee 76%:lla vastaajista ja lähes puolella vastaajista henkilöstömäärä vähenee yli 50%:lla. 

Tällä hetkellä yrityksillä on vielä ennakkovarauksia tulevalle talvikaudelle, mikä on merkki  kiinnostuksesta Lappia kohtaan matkailukohteena. Kysely osoitti kuitenkin, että 80%:lla yrityksistä on nyt vähemmän ennakkovarauksia kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Monella ennakkovarausten vahvistuminen ratkeaa lähiviikkoina, jonka jälkeen tilanteen pelätään olevan huomattavasti heikompi ellei eri mailla ole selkeää tietoa siitä, onko Lappiin mahdollista matkustaa turvallisesti talvikaudella. 

“Ulkomaalaisten asiakkaiden poisjääminen talvikaudella johtaa merkittävään työttömyyden lisääntymiseen sekä matkailualalla, että matkailua palvelevilla toimialoilla ja alueellisina kerrannaisvaikutuksina” arvioi Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki.  

Kotimaan matkailijat ovat tärkeä asiakasryhmä Lapissa, mutta ne eivät kuitenkaan pysty yksin korvaamaan ulkomaisten asiakkaiden poisjäämistä. Kyselyyn vastanneista kolmannes ei pysty korvaamaan kotimaisilla matkailijoilla puuttuvaa tulosta, puolet yrityksistä arvioi pystyvänsä korvaamaan kotimaisilla asiakkailla maksimissaan 20 % tuloksesta. Suomen hallituksen päättämillä linjauksilla on suoraan vaikutusta matkanjärjestäjien toimintaan ja  pahimmillaan tilanne voi aiheuttaa sen, että matkanjärjestäjät eivät myy lainkaan Suomea  matkakohteena ensi talvelle, ja kaikki ennakkovaraukset perutaan.  

Lapin kauppakamari ja Lapin matkailuelinkeinon liitto näkevät, että rajoitusten ohella tulisi tehdä ennakoivia, elinkeinoa tukevia päätöksiä. Lapin matkailuyritykset ovat panostaneet koronaturvalliseen ja yhteiseen toimintatapaan sekä vastuullisuuteen, ja on kaikkien etu, että matkailun avaamisessa edetään turvallisuus edellä. Keskeisinä toimenpiteitä tulisi olla lentoliikenteen hallittu avaaminen sekä turvalliset ”matkailijakäytävät”, joiden osalta on tehty riskienhallintasuunnitelmat. 

Lappi tulisi nähdä erityisalueena niin matkailun rajoituksia mietittäessä, kuin matkailun avaustoimenpiteistä päätettäessä. Esim. suorat charter-lennot ovat hyvin toteutettuna hallittavissa oleva matkailijaryhmä. Lapin matkailussa  tulisi ottaa  käyttöön ns. matkustuskäytävät/matkustuskuplat sellaisilta alueilta, joilla koronatartuntojen määrä on hallinnassa”,  Lapin matkailuelinkeinon liiton hallituksen puheenjohtaja Pertti Yliniemi näkee”. 

Kyselyssä yritykset nostivat keinovalikoimassa esille turvallisten toimintapojen sekä turvallisten matkustuskäytävien ohella mm. alv-kantojen tilapäisen alentamisen, suorat yritystuet mm. kiinteisiin kuluihin, rahoitukselliset ratkaisut, tukea myyntiin- ja markkinointiin sekä kotimaan matkailua edistäviin toimenpiteisiin.

Lapin matkailu on hyvin suhdanneherkkää, minkä kulunut vuosi on konkreettisesti osoittanut. Lapin matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, matkailutoimialan suora liikevaihto siihen liittyvine palveluineen on n. 1 mrd e, kerrannaisvaikutuksiin jopa 1,5 mrd. e. Toimialalla kasvu on ollut vahvaa. Vuonna 2019 Rekisteröityjä yöpymisiä oli 3,1 milj., joista  kansainvälisten matkailijoiden osuus oli  52 %.  Matkailu tuottaa siten Lapille merkittävän vientiliikevaihdon.  

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
toimitusjohtaja
LapinKauppakamari
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Pertti Yliniemi
Puheenjohtaja
pertti.yliniemi@laplandhotels.com
Lapin Matkailuelinkeinonliitto LME

Lapin Kauppakamarin ja Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME) toteuttivat  Lapin matkailualan toimijoille kyselyn koronavirustilanteesta 18.8.-21.8.2020. Kysely suunnattiin majoitus-, ravitsemus ja ohjelmapalvelualan yrityksille sekä matkailuun tiivisti kytköksissä oleville yrityksille. Kyselyyn saatiin 264 vastausta. 

Siirry sisältöön